Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Nová generace plně elektrických vstřikovacích strojů
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Nová generace plně elektrických vstřikovacích strojů

V říjnu 2020 představí společnost Engel novou generaci plně elektrických vstřikovacích strojů e-mac spolu s náročnou aplikací výroby hrotů pipet. Stroje nové generace budou ještě kompaktnější a přitom maximálně flexibilní s ohledem na nejrůznější individuální požadavky zákazníků.

Kvalita hrotů pipet rozhodujícím způsobem závisí na přesnosti vstřikovacího procesu. Dlouhá jádra ve formě současně vyžadují absolutně přesné pohyby upínacích desek při otvírání a zavírání. Plně elektrické vstřikovací stroje najdou využití především v tomto segmentu, kde při volbě stroje rozhoduje hospodárnost. Se stroji e-mac má nyní společnost Engel ve svém programu plně elektrický vstřikovací stroj, který v sobě spojuje vysoký výkon a energetickou efektivitu s maximálně kompaktní konstrukcí stroje a zajišťuje tak i v regulovaném čistém prostoru nejnižší kusové náklady.

Kompaktní plně elektrické stroje Engel e-mac jsou pro optimální stupeň celkové účinnosti vybaveny výhradně vysoce výkonnými servomotory. (Zdroj: Engel)

Vstřikovací stroj e-mac

Společnost Engel nyní znovu snížila nároky na jejich instalační prostor, neboť díky optimalizované pákové geometrii je e-mac 265/180, který nyní přichází na trh, o 450 mm kratší než dosavadní 180tunové provedení, aniž by se zkrátila dráha otevření. Z plně elektrických strojů na trhu je celá konstrukční řada strojů e-mac nové generace ve svém výkonovém segmentu celosvětově nejkompaktnější.

Veškeré pohyby stroje Engel e-mac – včetně pohybů trysky a vyhazování – jsou zajišťovány elektrickými servopohony. Tím stroj dosahuje vysokého stupně celkové účinnosti. V případě potřeby lze do rámu stroje integrovat servohydraulický agregát, který nevyžaduje další místo.

Vstřikovací agregát stroje Engel e-mac byl od základu nově vyvinut se zaměřením na další zvýšení dynamiky a je k dispozici ve třech výkonnostních stupních. Stroj tak lze přesně přizpůsobit požadavkům, aby bylo možné pro nejrůznější aplikace dosáhnout vždy maximální celkové efektivity.

Při uvedení nové generace strojů na trh bude e-mac 265/180 vyrábět hroty pipet. (Zdroj: Engel)

Plně automatický na nejmenším půdorysu

Stroj e-mac 180 prokazuje výkonnost nové generace strojů při výrobě hrotů pipet z polypropylenu v přesné 64místné formě od švýcarské firmy Tanner. Čas cyklu se pohybuje kolem šesti sekund, tedy v rozsahu, kdy stroje e-mac plně projevují své přednosti. Pro přesné aplikace s časy cyklu nad čtyři sekundy představuje e-mac v segmentu plně elektrických vstřikovacích strojů často nejekonomičtější řešení. Kromě lékařské techniky nachází stroj využití v oblasti balení, teletroniky (výroba konektorů, senzorů, funkčních vodivých drah, mobilních telefonů, displejů, rámečků, elektroniky apod.) a technického vstřikování plastů.

Automatizace navíc přispívá k velmi malému půdorysu představované výrobní jednotky. Lineární robot Engel viper 20 odebírá 64 hrotů pipet z formy a předává je do integrované kompaktní buňky k roztřídění podle kavit. Novou automatizační buňku Engel lze individuálně konfigurovat. Zahrnuje automatizační komponenty a následné procesní jednotky, jako např. kontrolu kvality nebo měnič boxů, a je přitom výrazně užší než běžné ochranné ohrazení. Její standardizovaná konstrukce umožňuje při změně produktu rychlejší přípravu zařízení.

Vstřikovací lis e-mac 265/180 doplněný lineárním robotem viper 20 a integrovanou automatizační buňkou. (Zdroj: Engel)

Inteligentní asistence zvyšuje stálost procesu

Na přání zákazníka dodává Engel výrobní jednotky navržené přesně pro konkrétní aplikaci, které kromě vstřikovacího stroje a automatizace zahrnují také řešení pro digitalizaci a propojení. Výrobní jednotka pro výrobu hrotů pipet je vybavena asistenčními systémy iQ weight control a iQ flow control.
Zatímco iQ weight control upravuje pro každý vstřik objem taveniny a tím zajišťuje konstantní kvalitu vstřikovaných výrobků, iQ flow control automaticky reguluje teplotní rozdíly v distribučním okruhu chladicí vody. Software k tomu používá měřené hodnoty zjišťované elektronickými rozdělovači temperovací vody e-flomo. Výsledkem jsou konstantní poměry temperace a výrazně lepší energetická účinnost, neboť i otáčky čerpadel v temperačních přístrojích Engel e-temp jsou automaticky regulovány podle potřeby.

Engel

Další články

Technologie zpracování pryže/ plastů

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: