Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Nové knihy
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.
Nomenklatura:

Nové knihy

Tabulky materiálů pro strojírenství III.

Trojsvazkovou edici tabulek završuje díl věnovaný nekovovým materiálům. Ty se používají ve stále větší míře, ale aktuálních, obecně dostupných a utříděných informací o nich dosud nebylo mnoho. Kniha je rozdělena do tří částí - na materiály výrobní, provozní a pomocné. Výrobní materiály podávají zejména přehled o plastech, pryži a kompozitech, ale nevynechávají ani keramiku, sklo a organické přírodní materiály. Druhá část se věnuje moderním materiálům pro obrábění, broušení, svařování a lepení a také ropným výrobkům a nátěrovým hmotám. Pomocné materiály obsahují hmoty pro izolace a těsnění. Ve všech třech částech jsou tabulky obecných vlastností doplněny údaji o konkrétních produktech jednotlivých výrobců a jsou provedena i jejich vzájemná typová porovnání. Některé oddíly obsahují stručný popis důležitých charakteristik. Tabulky pomáhají vnést do současného stavu určitý řád, neboť rychlý vývoj oboru v posledních letech, množství produktů různých výrobců a náš přechod na evropské normy činí dnešní technickou dokumentaci nepřehlednou a dříve vydané tabulky dnes již téměř nepoužitelnými. Kniha je pro snazší orientaci opatřena věcným rejstříkem a převodním rejstříkem norem (české vs. evropské). Pro úplnost dodejme, že všechny tři svazky vyšly loni a první dva byly věnovány kovovým materiálům - železným, resp. neželezným.
Kříž, Rudolf a kol.: Tabulky materiálů a předvýrobků pro strojírenství, III. část,vydal Montanex, 530 stran, 490 Kč
www.montanex.cz

Příručka strojního inženýra, 1. a 2. díl

Oba díly nesou podtitul Obecné strojní části, přičemž první je věnován spojům, otočným uložením, hřídelovým spojkám a akumulátorům mechanické energie (čímž jsou míněny pružiny), druhý díl pak převodovým mechanismům. Přehledně zpracovaná publikace poskytuje základní přehled zmíněných strojních dílů ve formě schematických obrázků, vzorečků a poznámek ve formě bodů, úvod prvního dílu je navíc věnován teoretickým základům. Ambicí vydavatele bylo navázat na legendární Černochovu příručku, avšak tato publikace je zpracována přeci jen jiným způsobem. Některé části mi pro strojního inženýra připadají poněkud neužitečné - například přehledy normovaných součástí bez rozměrových tabulek -, jinde naopak lze najít pěkně pohromadě řadu pozapomenutých vzorců. Celkově se oba díly publikace snaží postihnout vše, s čím se v daných oblastech může strojař setkat, a jako takové jsou určitě dobrou pomůckou ke studiu na technice nebo strojní průmyslovce.
Hosnedl, J., Krátký, J.: Příručka strojního inženýra, Obecné strojní části 1, 2, vydal Computer Press, 1. díl 372 stran, 195 Kč, 2. díl 210 stran, 175 Kč
www.knihy.cpress.cz

50 základních manažerských technik

Víte, co je životní cyklus výrobku? Znáte Paretovu analýzu? A co Zipfův zákon, Johariho mřížku nebo analýzu silového pole? To všechno jsou manažerské techniky, které Michael Ward, anglický konzultant v oboru řízení, popisuje ve své knize. Jednotlivé techniky, kterých je přesně padesát, jsou po stručném vysvětlení ilustrovány na skutečných příbězích, tak jak se odehrávají v běžném životě manažera. Znalost těchto základních technik by měla výrazně usnadnit práci manažerů na všech úrovních řízení.
Ward, M.: 50 základních manažerských technik, vydal Management Press, 200 stran, 230 Kč
www.mgmtpress.cz

Další články

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: