Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Nové možnosti ucelené prezentace v zahraničí
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.
Nomenklatura:

Nové možnosti ucelené prezentace v zahraničí

Správa českých center spolu se svými partnery - Českou centrálou cestovního ruchu a společnostmi CzechInvest a CzechTrade - připravila projekt "Regiony", který je zaměřen na prezentaci ČR v zahraničí.

O záměrech, výhodách a možnostech spoluúčasti v tomto projektu jsme si povídali s ing. Janem Špundou, vedoucím oddělení podpory exportu a cestovního ruchu Správy českých center.

MM: V poslední době se v médiích objevují zprávy o připravovaných prezentacích našich krajů v zahraničí prostřednictvím sítě českých center. Můžete v krátkosti představit projekt Regiony?

Jan Špunda: V podstatě jde o zajištění komplexní prezentace regionů v zemích, kde působí česká centra, jejichž hlavním úkolem je profesionálně prezentovat Českou republiku v zahraničí. Již v minulosti zajišťovala česká centra prezentace podobného charakteru. Byly to zejména akce pořádané v rámci tzv. českých dnů, kde se představila Česká republika na poli kultury, ekonomiky a cestovního ruchu. Při takových příležitostech jsme ve spolupráci s dalšími subjekty prezentovali města, lázně, významné exportéry apod. Vedle toho jsme sledovali proces reformy územní samosprávy. Bylo nám jasné, že nově vzniklé kraje budou potřebovat spolehlivého partnera, který jim pomůže v navazování kontaktů a představení se v zahraničí. Proto jsme připravili projekt s pracovním označením "Regiony" a informovali jsme o něm krajské úřady, které velmi přivítaly tuto snahu, a v současné době jsou již dojednány první termíny prezentací jednotlivých regionů.

MM: Řekl jste, že se nejedná o žádnou revoluční myšlenku. V čem je tedy projekt "Regiony" výjimečný?

Jan Špunda: Výjimečnost spočívá v šíři prezentačního spektra. Chceme využít celkový potenciál a specifika jednotlivých regionů. Proto se partnery projektu kromě zmíněných krajských úřadů staly Česká centrála cestovního ruchu, CzechTrade a CzechInvest. Krajům se tak otevírá možnost plošné prezentace. Lze prezentovat výrobní potenciál a investiční příležitosti, turistické atraktivity, kulturu historii i vzdělanost kraje. Nespornou výhodou prezentace prostřednictvím českých center je reálná možnost zaštítění akce ze strany příslušného zastupitelského úřadu ČR v dané zemi.

MM: To je jistě lákavá představa. Kterou z uvedených oblastí naše kraje nejvíce preferují?

Jan Špunda: To je těžká otázka. Záleží na požadavcích a záměrech kraje. Některé kraje připravují pouze jednodenní prezentace. V takových případech je důležité se na některou z oblastí zaměřit více. Většinou to bývá obchod a cestovní ruch. Pak jsou ovšem kraje, které hodlají své prezentaci věnovat celý týden. Zde vzniká prostor pro setkání nejen odborníků z oblasti cestovního ruchu či obchodníků a výrobců, ale také historiků a zájemců o českou kulturu.

MM: Mnoho cizinců si při zmínce České republiky většinou vybaví Prahu, lázně, prezidenta Havla apod. Jak chcete přilákat pozornost zahraniční veřejnosti v souvislosti s prezentacemi nových krajů?

Jan Špunda: Ke každé prezentaci je nutné přistupovat velmi citlivě. Musíme respektovat historický vývoj dané země a příslušného našeho kraje. Naštěstí je naše historie velmi bohatá a většinou lze nalézt jisté souvislosti s historickým vývojem v zemi prezentace. Například Jihomoravský kraj může svoji prezentaci v Paříži úspěšně odvinout od napoleonské tematiky. Za čtyři roky si připomínáme dvousté výročí slavné bitvy u Slavkova. Každoroční vzpomínkové akce, ať už jde o historické rekonstrukce bitvy v Tvarožné či pietní akty na Mohyle míru, jsou bezesporu lákadlem i pro současnou mladou francouzskou generaci. Odvážím se tvrdit, že tato skutečnost, bude-li vhodně využita, je výborným odrazovým můstkem například i pro prezentaci vinařských stezek na Moravě a ve svém důsledku i našeho vinařství a vinohradnictví - podotýkám ve Francii, zemi vína.

MM: Ve kterých zemích jste schopni prezentaci zabezpečit?

Jan Špunda: V podstatě je to ve všech patnácti zemích, ve kterých dnes česká centra působí. Koncem tohoto roku navíc plánujeme otevření ČC ve Španělsku, konkrétně v Madridu.
MM: O které země je největší zájem?
Jan Špunda: Zcela logicky se zájem soustřeďuje na Belgii. Naše kraje zde chtějí dát o sobě vědět a chtějí se tak zařadit mezi účastníky programů EU. Zde je tedy úloha ČC náročnější než v ostatních případech. Chceme krajům pomoci otevřít všechny důležité dveře. Zvýšený zájem evidujeme také v případě Rakouska, Německa a Nizozemska.

MM: O Slovensko zájem není?

Jan Špunda: Samozřejmě, že o naše východní sousedy je také zájem. Například s Jihomoravským krajem připravujeme prezentaci koncem října.

MM: Kolik krajových prezentací ještě do konce roku zvládnete?

Jan Špunda: Letos by to kromě již zmíněné akce v říjnu měly být ještě prezentace na Českém centru ve Vídni a Paříži. Na příští rok už teď máme v plánu čtrnáct prezentací.

MM: Které z krajů patří v této oblasti k nejaktivnějším?

Jan Špunda: Vesměs jde o moravské kraje. Zejména Jihomoravský kraj a Vysočina. Spolupráci s pracovníky uvedených úřadů dokonce hodnotím jako téměř ideální. Oceňuji jejich zodpovědný přístup. Ostatně efektivní komunikace je nezbytným předpokladem reprezentativního představení kraje. Jen tak můžeme poznat skutečné potřeby kraje a můžeme na ně adekvátně reagovat.

MM: Jak vypadá realizační tým připravující prezentaci?

Jan Špunda: Hlavním koordinátorem příprav v ČR je vždy příslušný krajský úřad společně se Správou českých center. Na přípravě se doma podílejí také regionální hospodářské komory, regionální rozvojové agentury a další subjekty. V zahraničí realizaci koordinuje příslušné české centrum ve spolupráci se zastupitelským úřadem ČR. Tyto subjekty úzce spolupracují se zahraničními kancelářemi České centrály cestovního ruchu a firem CzechTrade a CzechInvest, tedy pokud jsou v dané zemi zastoupeny.

MM: Kde se mohou zájemci o takovou prezentaci dozvědět více? Z pohledu našich čtenářů se jedná zejména o exportéry, kteří by měli zájem participovat na tomto projektu.

Jan Špunda: Základní informace jsou uvedeny na našich internetových stánkách www.czech.cz/scc v části Aktuality. Doporučuji také kontaktovat příslušné krajské úřady, které by rovněž měly poskytnout žádané informace. Zájemci se samozřejmě mohou obracet i přímo na Správu českých center, kde dostanou všechny dostupné údaje o tomto projektu a možnostech spoluúčasti.
MM Průmyslové spektrum děkuje za rozhovor a přeje projektu "Regiony" hodně úspěchů.
Ing. Jan Špunda
Narodil se 24. 7. 1972 v Praze. Vystudoval Fakultu strojní Českého vysokého učení technického. V letech 1995 až 1996 působil v oblasti automobilového průmyslu. Od roku 1997 pracuje na Správě českých center, kde v současnosti zastává pozici vedoucího oddělení podpory exportu a cestovního ruchu.

Další články

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích:


© 2020 www.mmspektrum.com | firemní web od FIREMNIWEB.CZ | Loadtime: | 0,291626s