Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Nové technologie jako motor inovací - 2. část
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Nové technologie jako motor inovací - 2. část

Více než 3 000 společností z oboru plastů a kaučuku představí letos v říjnu produkty a řešení pro produktivní a zodpovědný dnešek, zítřek i pozítřek v rámci veletrhu K Düsseldorf.

Vědci a experti inovačního okruhu veletrhu K 2019 identifikovali ústřední témata, která budou v nadcházejících letech utvářet vývoj trhu globální branže polymerů. Na jejich základě definovali i čtyři ústřední témata veletrhu K 2019:

  • Plasty pro trvale udržitelný vývoj a cirkulární ekonomiku: sem spadají např. tematické komplexy hospodaření s vodou, obnovitelné energie a alternativní suroviny.
     
  • Digitalizace / Plastikářský průmysl 4.0: sem patří aspekt ekonomie založené na platformách a prosíťované řetězce tvorby hodnot.
     
  • Systémová integrace – funkčnost díky materiálům, procesům a designu: pod touto hlavičkou jsou soustředěny dílčí obory nové materiály a aditivní výroba, lehké konstrukce, mobilita (e-mobilita) a bioplasty.
     
  • Noví pracovníci pro obor: Zvláštní pozornost bude kromě toho na veletrhu K 2019 věnována otázce nových pracovníků pro daný obor, jak ve vědě, tak i v oblasti vzdělávání. Ústřední témata veletrhu budou zpracována zúčastněnými vysokými školami, instituty, svazy a podporujícími organizacemi a prezentována i diskutována při diskuzních setkáních, přednáškách a na vybraných exponátech.Pomocí specializované funkce na k-online lze vyhledat ty správné kontakty a produkty nebo si dohodnout schůzku během veletrhu.

Cílená podpora nových pracovníků je pro průmysl plastů podmínkou. Mladí lidé si přitom často ani neuvědomují, že právě plastikářství nabízí četná vysoce kvalifikovaná a zajímavá povolání s velkou budoucností. Přiblížit tato povolání mladým lidem je cílem iniciativy KAI pro rozvoj vzdělávání v oblasti plastů. Pomocí aktivit, které sahají od výstav přes moderované diskuze až po praktické pokusy, chtějí pořadatelé získat mladé lidi pro tento obor. Gestorem iniciativy KAI je svaz Gesamtverband Kunststoffverarbeitende Industrie e.V. (GKV, Svaz průmyslu zpracovávajícího umělé hmoty) spolu s dalším svazy a institucemi a s veletržní společností Messe Düsseldorf.


Veletrh K je povinným termínem v kalendáři celého oboru. To se neodráží pouze v počtu vystavovatelů a kvalitě nabídky, ale i ve vynikající odborné úrovni návštěvníků.

Plasty utvářejí budoucnost

Specializovaná expozice veletrhu K 2019, letos opět pod heslem „Plastics Shape the Future“, ukáže, jak mohou plasty utvářet budoucnost trvale udržitelně, jaké výsledky vývoje se již dnes rýsují a které vize dnes mají šanci se zítra realizovat. Po sedm tematických dnů se budou střídat odborné diskuze, krátké prezentace a napínavé experimenty. Ekonomické i ekologické aspekty se budou akcentovat stejnou měrou. Expozice je také chápána jako scéna pro nástiny řešení a odpovědi na aktuální společenské proudy a diskuze. Diskutovat se bude o žhavých tématech, jako např. odpadech z obalů, znečištění moří a klimatických změnách na jedné straně, a šetření zdroji, energetické efektivitě a cirkulární ekonomice na straně druhé. Přitom „Plastics Shape the Future“ nechce nabízet pouze mezinárodní platformu pro výměnu informací a networking, nýbrž pomocí tematických příspěvků a krátkých rozhovorů také intenzivněji zapojit politiku a společensky relevantní skupiny.

Expozice je projektem německého průmyslu plastů pod vedením svazu Plastics Europe Deutschland e.V. a společnosti Messe Düsseldorf. „Plastics Shape the Future“ slibuje informace a perspektivy jak pro vystavovatele a návštěvníky veletrhu K 2019, tak i pro média a zainteresovanou veřejnost.

O zajímavé akce nebude nouze

Součástí veletrhu K 2019 bude i „Science Campus“, který je symbolem dialogu mezi výzkumem a ekonomikou. Zde mají vystavovatelé i návštěvníci možnost získat přehled o vědeckých aktivitách a výsledcích vývoje v sektoru plastů a kaučuku, a vyměňovat si zkušenosti s vysokými školami a podniky.

Kdo se chce informovat o potenciálu a šancích bioplastů, ten najde v expozicích mnoha vystavovatelů četné příležitosti. Kromě toho nabízí časopis Bioplastics Magazine ve spolupráci s veletržní společností Messe Düsseldorf čtyři akce, při kterých se lze v rámci přednášek a diskuzí s experty informovat o vlastnostech a výhodách bioplastů a vyměňovat si zkušenosti. Při „Bioplastics Business Breakfasts“ stojí v popředí pozornosti budoucí role i tržní potenciál bioplastů, jak vyráběných na bio-základě, tak i biologicky odbouratelných. Pozornost bude věnována jak budoucím šancím, tak i možným námitkám proti použití bioplastů.

Jedním z „hotspotů“ ve věci kaučuku bude na veletrhu K 2019 opět Gumová ulice – Rubberstreet. Toto okno do světa kaučuku a elastomerů existuje již od ročníku K 1983 a slouží k zviditelnění gumárenského průmyslu a zvýraznění jeho inovační síly. Gumová ulice je umístěná v hale 6.


Vystavovatelé i návštěvníci mají možnost získat přehled o vědeckých aktivitách a výsledcích vývoje v sektoru plastů a kaučuku a vyměňovat si zkušenosti.

Kromě toho je k dispozici průvodce „Rubber & TPE Pocket Guide“, který pomáhá při identifikaci relevantních partnerů přítomných na veletrhu, kteří se zabývají pryžemi a elastomery, včetně TPE. Průvodce shrnuje celý řetězec tvorby hodnot od dodavatelů surovin a strojů až po zpracovatele.

Hodnocení odborníků

Veletrh K je povinným termínem v kalendáři celého oboru. To se neodráží pouze v počtu vystavovatelů a kvalitě nabídky, nýbrž je působivě dokumentováno počty návštěvníků a jejich veskrze vynikající odbornou úrovní. V říjnu roku 2016 přicestovalo do Düsseldorfu 232 053 odborných návštěvníků ze 161 zemí, a 71 % všech návštěvníků se na veletrh K dostavilo ze zahraničí. Nejsilnějšími účastmi se zapojily Itálie, Nizozemí, Indie, Turecko, Francie, Belgie, USA, Čína, Španělsko a Polsko. Hodnocení, které experti po návštěvě vyslovili, bylo jednoznačné: 97 % z nich chválilo širokou paletu výsledků technického vývoje a perspektivních řešení. Zejména vysoký počet inovací a přítomnost všech lídrů trhu hodnotili návštěvníci nejlepšími známkami. A to platí nejen pro výrobce plastových a pryžových výrobků. Veletrh K navštěvují pravidelně i koncoví odběratelé z průmyslu, aby se nechali inspirovat pro své obory a produkty.

K 2019 na všech kanálech

Téma služeb se ve společnosti Messe Düsseldorf píše velkými písmeny. To neplatí pouze v době konání veletrhu a na výstavišti, nýbrž i před veletrhem a pro všechny komunikační kanály.

Veletrh K se tak představuje na internetu pod adresou k-online.com a nabízí vlastní aplikaci pro iOS a Android OS. Každý si tak může kdykoliv a pohodlně najít zajímavé novinky z celého oboru i užitečné tipy k veletrhu. Již od března 2019 prezentují vystavovatelé veletrhu K 2019 sebe i svá portfolia v databázi vystavovatelů, a i na sociálních sítích Twitter, Facebook a LinkedIn je veletrh K 2019 samozřejmě taktéž zastoupen.

Webový portál veletrhu K poskytuje podporu při přípravě návštěvy ve formě personalizovaných nástrojů, např. služby MyOrganizer. Na k-online jsou k dispozici jak tipy pro cestu do Düsseldorfu, tak i možnost online-rezervace ubytování. Velice často návštěvníci také využívají možnost zakoupit si přímo prostřednictvím internetu vstupenky a stáhnout si je jako kód nebo vytisknout je „@home“ – doma. Výhoda e-vstupenky přitom nespočívá pouze v tom, že odpadne nepříjemné čekání ve frontě před pokladnou, nýbrž také a především ve zvýhodněných cenách: jednodenní vstupenka stojí při zakoupení online 49 eur, přímo na místě v Düsseldorfu je cena 75 eur. Vstupenka na tři dny je online k dostání za 108 eur, u pokladny za 155 eur. Předem zakoupená vstupenka navíc přináší další výhodu: již při cestě na výstaviště platí jako jízdenka pro všechny dopravní prostředky regionální veřejné dopravy. Online prodej vstupenek byl zahájen koncem března.


Specializovaná expozice veletrhu „Plastics Shape the Future“ ukáže, jak mohou plasty utvářet budoucnost trvale udržitelně.

Pro správné kontakty

K veletrhu K 2019 je k dispozici optimalizovaný nástroj pro „matchmaking“. Již před nadcházejícím veletrhem si mohou odborní návštěvníci a všichni vystavovatelé pomocí této funkce na k-online vyhledat ty správné kontakty a produkty. Aplikace navrhuje vhodné partnery k jednání a nabízí možnost je kontaktovat a dohodnout schůzku během veletrhu. Přístup je možný prostřednictvím webového portálu na adrese www.k-online.com/MatchmakingD nebo pomocí aplikace K Matchmaking pro iOS a Android OS. Kdo již vstupenku na veletrh K 2019 má, může se snadno a rychle přihlásit pomocí svých přístupových údajů a zapsat sem své zájmy a parametry pro vyhledávání. Díky rychlému porovnání těchto zájmů s databází účastníků jsou ihned k dispozici doporučení i personalizované návrhy pro navázání kontaktů.

Na účastníky veletrhů čeká v Düsseldorfu velmi dobrá infrastruktura v oblasti komunikace, dopravy, ubytování a zábavy. Z letiště Düsseldorf jezdí v krátkých časových intervalech autobusy přímo na výstaviště, a také taxíkem je to jen pár minut. A Düsseldorf samotný není pouze mezinárodním centrem businessu a médií, nýbrž poskytuje se svým starým městem, elegantními obchody a nákupními centry či bohatou kulturní nabídkou s muzikálovou scénou, operou a 20 muzei také to správné prostředí pro odpočinek po dni stráveném na veletrhu.


Zvláštní pozornost bude kromě toho na veletrhu K 2019 věnována otázce nových pracovníků pro daný obor.

Tam, kde začíná budoucnost oboru

Veletrh K 2019 je v celém odborném světě očekáván s napětím. Které technologické novinky představí? Jisté je, že společnosti z průmyslu kaučuku a plastů ukáží na nesčetných inovacích, že celý obor je opravdu dobře nachystaný na budoucnost. Průkopnické produkty a řešení i nejvyšší počet zastoupených výzkumných ústavů z něj dělají ústřední platformu pro vizionářské impulzy k dalšímu vývoji. Průmysl a výzkum společně otevírají před všemi experty oboru budoucí perspektivy a scénáře průmyslu plastů a kaučuku. Právě nyní, ve světle aktuální mediální debaty a skutečnosti, že možné úspory zdrojů, efektivní zpracování plastů i jejich široce založený sběr, třídění a recyklace jsou velkými výzvami na globální úrovni, poskytne veletrh K 2019 jako informační a komunikační platforma cenný příspěvek pro vstup do budoucnosti.

Messe Düsseldorf

lcad@medea.cz

 

Další články

Novinky z veletrhů a výstav
Technologie zpracování pryže/ plastů

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: