Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Nové technologie
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Nové technologie

Hybridní materiály na bázi ocel – hliník

Voestalpine Stahl a Fronius vyvíjeli společně spojovací proces ocel-Al. Dalších pět let vyvíjeli vědečtí pracovníci obou podniků v praxi použitelný polotovar pro použití v automobilovém průmyslu. V dnešní době se tyto hybridní polotovary dají běžně tvářet podobně jako konvenčně svařené ocelové přístřihy. Hlavním problémem je to, že při svařování zde vzniká intermetalická fáze o tloušťce menší než 5 μm. Spoj je nestabilní. Problémy dále činí nestejná tepelná roztažnost a sklon ke korozi. Průlomem byl až svařovací proces CMT (Cold Metal Transfer Verfahren). Jedná se o proces kombinující svařování ze strany Al a s pájením ze strany oceli. Použití je v první řadě v automobilovém průmyslu u střech a podélníků.

Zdroj: Blech Rohre Profile č.1–2, str. 8


Vystřikování a lisování nebo lisování a vystřikování

Nový modulární strojní systém integruje výrobu výlisků a vstřikování. Je to hybridní systém. Tato vícezdvihová technika vyrovnává rozdíl ve výrobním taktu mezi lisováním výlisků a vstřikováním výstřiků. Veliký potenciál do budoucnosti s hybridními díly kov-plast. MSS má základní díly: podstavec stroje a moduly pro zpracování. Těmi jsou posuv, lisování, ohýbání, nýtování,montování, popisování a vstřikování. Vstřikovací modul má pohyblivou spodní a horní uzavírací desku.

Zdroj: Blech Rohre Profile č. 1-2, str. 36 až 39


Při jednom průchodu

Flander Danmark a Karl HeesemannMaschinefabrik vyvinuly společně kombinovaný stroj pro broušení a odhrotování. Stroj se skládá ze dvou částí. V první se brousí pásovou bruskou pro odstranění hrubých otřepů jako např. po řezání laserem. Druhý stroj brousí pomocí libovolných rotujících a oscilujících válců. Stroj má šest proti sobě uspořádaných rotujících vřeten. Cílem je odstranit malé hroty, otřepy a zaoblit hrany.

Zdroj: Blech Rohre Profile č. 4, str. 18
 

Kompletní články, jejichž anotace jsme vám poskytli, získáte kontaktováním příslušného vydavatelství či návštěvou odborné technické knihovny, kde jsou bezesporu vydání Blech Rohre Profile k dispozici.

 

Zpracoval doc. Ing. Jan Šanovec, CSc.

jan.sanovec@fs.cvut.cz

 

 

 

Další články

Výzkum/ vývoj
Technologie tváření, slévárenství

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: