Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Nové tvářecí technologie
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Nové tvářecí technologie

Lehké konstrukce ve stavbě vlaků

Ve stavbě kolejových vozidel, jako jsou podzemní dráhy, tramvaje, vysokorychlostní vlaky, hraje rozhodující roli stavba lehkých konstrukcí. Mnohé koncepty přitom sázejí na vysokopevnostní oceli. V této oblasti se stále více také používají nerezové oceli. Zejména duplexní oceli v porovnání s feritickými ocelemi jsou cenově přijatelnější a mají dvojnásobnou hodnotu pevnosti a meze kluzu. Znamená to také menší absorbovanou energii. Materiál lze zpevnit převálcováním nebo plátováním. Je tak možné snížit hmotnost až o 10 % a spotřebu energie o 7 %. S tím souvisí i menší náklady na lakování a také např. na odstraňování graffiti. U těchto vagonů tak lze zvýšit životnost z 30 na 40 let.

Zdroj: Blech Rohre Profile 2012, č. 1, str. 18–21.

Růst pomocí používání lehkých konstrukcí

Současný trh (70 miliard eur) plechových dílů tvářených za tepla by se měl do roku 2030 zvýšit na více než 300 miliard eur. Vyplývá to z analýzy společnosti McKinsey & Company. Nejpoužívanější budou i nadále vysokopevnostní oceli. Další možností bude hliník a uhlíkovými vlákny vyztužené umělé hmoty. Do roku 2015 musí výrobci aut v Evropě snížit produkci CO2 emisí maximálně na 95 gramů na jeden km. Jinak hrozí pokuta 4 000 eur za vozidlo. To se dá docílit optimalizací konvenčních motorů a častějším používáním lehkých konstrukcí. Pro další snižování budou muset výrobci přejít na elektropohon. Lehké konstrukce jsou nutným předpokladem pro e-automobily.

Zdroj: BlechRohre Profile 2012, č. 1, str. 22–23.


Korozní ochrana při tváření plechů za tepla

Doposud je při jednostupňovém tváření plechů za tepla protikorozní ochrana těžko řešitelná. ThyssenKrupp Steel Europe vyvinula povrch GammaProtect, který tuto ochranu umožňuje. Jedná se o elektrolytickou úpravu s vysokou tavicí teplotou, která odolává vysokým teplotám při tváření za tepla. Vedle ochrany proti okujení poskytuje také katodickou korozní ochranu jako klasické zinkování pro tváření plechů za studena. Dají se tak tvářet díly až o pevnosti 1 650 MPa. Díly jsou tenkostěnné a snižují hmotnost. Zn má teplotu tavení 419 °C. Při tváření za tepla je v roztaveném stavu a může ovlivňovat velikost zrna a na tvařenci mohou vznikat trhliny.

Zdroj:Blech Rohre Profile 2012, č. 1, str. 30–31.
 

Kompletní články, jejichž anotace jsme vám poskytli, získáte kontaktováním příslušného vydavatelství či návštěvou odborné technické knihovny, kde jsou bezesporu vydání Blech Rohre Profile k dispozici. Nebo je naleznete v publikacích České společnosti pro výzkum a zpracování plechů. Více těchto anotací naleznete na

www.mmspektrum.com/tvareni-v-praxi.html.

 

Zpracoval doc. Ing. Jan Šanovec, CSc.

jan.sanovec@fs.cvut.cz

Další články

Výzkum/ vývoj
Technologie pro povrchové úpravy
Technologie tváření, slévárenství

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: