Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Nové tvářecí technologie
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Nové tvářecí technologie

Přehled použití technologií plošného tváření místo objemového

Tváření plechů při výrobě komplexních plechových dílů použitím klasických způsobů objemového a plošného tváření plechových přístřihů je známé. Jedná se např. o výrobu ozubených kol, synchrokroužků nebo podobných dílů. Lze zvýšit komplexnost dílů, zlepšení zatížitelnosti dílů zpevněním při tváření za studena, zkrácení výrobního řetězce a zvýšení spolehlivosti, zvýšení hospodárnosti sloučením výrobních kroků, flexibilnost výroby v závislosti na počtu kroků beze změny výrobního procesu a bez výměny nástroje. V rámci úkolu Transregio TR 73 byly zkoušeny tvářecí postupy kombinace hlubokého tažení a pěchování tailored blanks, kombinací protlačování a inkrementálního tváření. Pro objemové tváření byly vyvinuty fyzikální modely k objasnění chování materiálu.

Zdroj: Blech Rohre Profile 2012, č. 3, str. 56 až 59.

Tváření bez použití maziv

Práce na grantu byly zahájeny v Brémách v rámci projektu DFG. Cílem je více se přiblížit k tváření novými technologiemi zcela bez použití maziv. Základem je zvládnutí změn účinků mezi materiálem a povrchem nástroje bez použití maziv. Na grantu se podílí TU Dortmund, UNI Padrborn a RWTH Aachen.

Zdroj: Blech Rohre Profile 2012, č. 3, str. 8.

Cenově přijatelné tváření Mg plechů

TU Bergakademie Freiberg a firma Magnesium Flachprodukte MGF uvedly do provozu válcovnu hořčíku. Licí a válcovací zařízení vyrábí z roztaveného hořčíku pásy o tloušťce 4 až 7 mm. Válcovací linka dále válcuje plech o tloušťce kolem 1 mm. Válcuje až 2 t.h-1, při rychlosti 80 m.min-1. Svobodný stát Sasko podpořil vývoj 7,5 milionu eur. Podporu dostal na této univerzitě Institut für Metallumformung. Spoluřešitelem je Thyssen Krupp Steel Europe. Hlavním zájemcem je automobilový průmysl. Doposud používal Mg jako odlitky. Nyní se jeví jako cenově přijatelné Mg plechy.

Zdroj: Blech Rohre Profile, č. 3, str. 12.

Kompletní články, jejichž anotace jsme vám poskytli, získáte kontaktováním příslušného vydavatelství či návštěvou odborné technické knihovny, kde jsou bezesporu vydání Blech Rohre Profile k dispozici. Nebo je naleznete v publikacích České společnosti pro výzkum a zpracování plechů. Více těchto anotací naleznete na

www.mmspektrum.com/tvareni-v-praxi.html.

 

Zpracoval doc. Ing. Jan Šanovec, CSc.

jan.sanovec@fs.cvut.cz

Další články

Výzkum/ vývoj
Technologie tváření, slévárenství

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: