Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Nové tvářecí technologie
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Nové tvářecí technologie

Lepší provedení lisu

Firma Progress-Werk Oberkirch zajišťuje průběžné zvyšování kvality svých výlisků. Děje se tak pomocí integrace nové techniky. Postupový lis 540 t byl modernizován firmou Presstec a Dreher, tak aby se zvýšil výkon o 50 %. Modernizace tažení proběhla inovacemi všech skupin lisu. Mimo jiné nová převodovka umožňuje zkrácení zdvihu. Při modernizaci se přešlo na nové řízení, novou pohonnou techniku a posuv. Inovace proběhla i na magnetickém dopravníku a upínání, nově byla přidána diagnóza poruch, vizualizace a nový upínací systém nástrojů.

Zdroj: Blech Rohre Profile 2012, č. 3, str. 44 až 47.

Mnohostranná ohýbačka

Ohýbací stroj RBV 60 ST od firmy Wafios se vyznačuje svojí mnohostranností. Stroj je určen v první řadě pro hospodárnou výrobu stabilizátorů. Nové funkce zjednodušují obsluhu a použití stroje. Stroj je koncipován pro ohýbání dílů s malou délkou upínání a pro malé rádiusy ohybu. Má proto dostatečnou tuhost při vysoké dynamičnosti a flexibilitě ohýbací hlavy. Simulační program je plně integrován k řídicímu procesu.

Zdroj: Blech Rohre Profile 2012, č. 3, str. 60 až 61.

Dělička pro příčné a podélné dělení

Italská firma STAM vyrábí celou řadu zařízení pro příčné a podélné dělení svitků. Je možné navrhnout zařízení přímo dle přání zákazníka a rovnat plechy od 0,2 až do 16 mm, při šířkách svitků 2 200 mm. Dají se ukládat data pro nastavení linky. Na strojích je možné vysokorychlostně příčně stříhat. Stroj může mít k dispozici rotační nůžky, zařízení pro brzdění svitků a letmé nůžky ke stříhání.

Zdroj: Blech Rohre Profile 2012, č. 3, str. 63.

Nové zaměstnání ve tvářecí technice

Od léta roku 2013 se výhledově počítá se zavedením nového povolání pro mechaniky lisování. Vzdělávání se cíleně zaměřuje na přidružené výrobní periferie k lisování. Jedná se o další vzdělávání pro praxi. Použití bude možné také v rámci výroby hybridní techniky, kde se jedná o díly vyrobené z kovu a plastu. Při sestavování plánu vzdělávání je možnost spolupráce průmyslu s obchodní komorou.

Zdroj: Blech Rohre Profile 2012, č. 3, str. 42 až 43.

 

Kompletní články, jejichž anotace jsme vám poskytli, získáte kontaktováním příslušného vydavatelství či návštěvou odborné technické knihovny, kde jsou bezesporu vydání Blech Rohre Profile k dispozici. Nebo je naleznete v publikacích České společnosti pro výzkum a zpracování plechů. Více těchto anotací naleznete na

www.mmspektrum.com/tvareni-v-praxi.html.

 

Zpracoval doc. Ing. Jan Šanovec, CSc.

jan.sanovec@fs.cvut.cz

Další články

Výzkum/ vývoj
Technologie tváření, slévárenství

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: