Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Nové výzkumné centrum pro vývoj PVD povlaků
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Nové výzkumné centrum pro vývoj PVD povlaků

Společnost SHM v úterý 28. srpna 2012 slavnostně otevřela nové výzkumné a vývojové centrum pro vývoj a zkoušky PVD povlaků. Slavnost zahájil Pavel Holubář, ředitel společnosti SHM, jenž pohovořil o projektu, historii společnosti a představil nejvýznamnější partnery.

Stavba nové haly výzkumného a vývojového centra proběhla poměrně rychle, projekt byl zpracován v roce 2011 a již v červenci letošního roku proběhla kolaudace. Jako dodavatelé byly vybrány místní projekční a stavební firmy. Celková investice činila 55 mil. Kč, z čehož polovina byla hrazena z operačního programu Podnikání a inovace (OPPI), program Potenciál. Nová hala na ploše 1 700 m2 byla vystavěna v sousedství stávajícího objektu, v němž sídlí společnosti SHM a Pivot. Zatím je zde umístěno několik povlakovacích zařízení z produkce společnosti Pivot, například π311, a již je zde v plném provozu laboratoř vybavená mikroskopy, zařízením na měření tvrdosti (Fischerscope), tloušťky vrstev (kalotest), adheze vrstev (Scratch test a Rockwell), optické měření rádiusů břitů nástrojů (GFM), jakož i elektronový mikroskop Tescan umožňující provádět podrobné analýzy složení a struktury vrstev.


Pohled na novou halu Centra S. Vepřeka

Pohled do historie

Pavel Holubář během svého vystoupení připomněl začátky společnosti SHM, která byla založena v roce 1993 v podstatě jako důsledek pozastavení výzkumu v oblasti PVD vrstev v tehdejším Prametu. Pavel Holubář s Mojmírem Jílkem se proto rozhodli pokračovat ve výzkumu v garáži pana Jílka. Tehdy navázali spolupráci například s profesorem Jančou z tehdejší UJEP, dnes Masarykovy univerzity, který je později seznámil se světovou kapacitou v oblasti PVD nanokompozitních vrstev prof. dr. Vepřekem z mnichovské technické univerzity. Po několikaletém působení v dalších prostorách firma v roce 2004 vybudovala moderní objekt v průmyslové zóně na okraji Šumperka, v němž dnes sídlí společně s firmou Pivot.


Zakladatelé společnosti SHM: Pavel Holubář a Mojmír Jílek
Pavel Holubář vzpomněl i trochu kuriózní událost ze začátků firmy, kdy pracovníci SHM předváděli řediteli Prametu Petru Benešovi PVD povlakování na prvním zařízení vlastní výroby nazvaném Herkules. Při ukázce ale ve stroji cosi bouchlo a z Herkulesu se zakouřilo. Ing. Beneš se i přes tento neplánovaný efekt rozhodl pro spolupráci a Pramet se stal jedním z nejvýznamnějších partnerů SHM. K těm dalším patří Sandvik Polska Sp. a především švýcarský Platit, s nímž SHM založila společný podnik Pivot na výrobu povlakovacích zařízení, jež jsou vyráběna v Šumperku a exportována do celého světa.


Erich Blösch, prezident společnosti Platit AG

Jedna předpremiéra

Čerstvou novinkou v této oblasti je povlakovací zařízení π411, které bylo následně o tři týdny později představeno na letošním veletrhu AMB ve Stuttgartu. Během slavnostního otevření výzkumného a vývojového centra si tak odbylo svou předpremiéru. Jeho útroby však ještě měly zrakům návštěvníků zůstat utajeny. Proto bylo symbolicky obehnáno ostnatým drátem a bedlivě střeženo tvrdým myšákem Marwinem, maskotem společnosti SHM. Autorem designu zařízení π411, stejně jako celé řady π, je Jaromír Chmelař, jehož design povlakovacích zařízení π80 a π300 v roce 2005 obdržel ocenění za vynikající design v soutěži Vynikající výrobek roku – Národní cena za design a svým způsobem určil směr, jímž se vydal průmyslový design v oblasti povlakovacích zařízení v mezinárodním měřítku.


Symbolického přestřižení pásky se ujali prof. Stanislav Vepřek, ředitelka regionální kanceláře CzechInvestu pro Olomoucký kraj Lenka Gondová, Mojmír Jílek a Pavel Holubář.

Lidé

V oblasti vývoje řezných nástrojů Pavel Holubář ocenil zejména spolupráci s profesorem Miroslavem Píškou z brněnské VUT. Díky této spolupráci a řadě provedených řezných zkoušek se SHM prosadilo v tvrdé konkurenci světových značek jako dodavatel mladoboleslavské Škody. Právě takovýto typ spolupráce mezi vysokými školami a průmyslem by měl být v centru pozornost vlády a dle toho také podporován. K dalším osobnostem, jež přijaly pozvání na slavnostní otevření výzkumného a vývojového centra, patří Jan Preclík, prezident České manažerské asociace, jenž přivedl P. Holubáře na myšlenku zatraktivnění výzkumu a vývoje, který, pokud je schován někde uvnitř firmy, není zvenku moc vidět.


Tvrdý myšák Marwin střeží horkou novinku – povlakovací zařízení π411.

Jméno

Posledním, zato nejvýznamnějším hostem, jehož Pavel Holubář během zahájení představil, byl profesor Stanislav Vepřek, dnes patrně nejuznávanější světový odborník v oblasti nanokompozitních PVD povlaků. Profesor Vepřek pochází z jižních Čech, ale po obsazení republiky vojsky Varšavské smlouvy se rozhodl pro emigraci. Později jako vědecký a výzkumný pracovník působil zejména v Německu a ve Švýcarsku. V současnosti se věnuje především teoretické práci. Na společnosti SHM si kromě jiného cení rychlé uvádění výsledků výzkumu do průmyslové praxe. Naopak zakladatelé společnosti SHM ocenili jeho dlouholetou odbornou podporu, která společnosti pomohla dosáhnout špičkové světové úrovně v oblasti technologií přípravy PVD nanokompozitních a jiných vrstev tím, že nový objekt nazvali jeho jménem: Centrum S. Vepřeka – Výzkumné a vývojové centrum SHM.


V hale VaV centra v současnosti probíhá instalace povlakovacích zařízení.


Špičková mycí linka FinnSonic přezdívaná „tramvaj“


Výzkumné a vývojové centrum SHM nese jméno S. Vepřeka.

Pavel Marek

pavel.marek@mmspektrum.com

Související články:

Cena za vynikající design pro povlakovací zařízení – www.mmspektrum.com/050506

15 let výzkumu, vývoje a přípravy nanokompozitních PVD povlaků – www.mmspektrum.com/080401.

Další články

Technologie pro povrchové úpravy
Nástroje pro obrábění / řezné materiály

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: