Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Novinka z varnsdorfské líhně
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Novinka z varnsdorfské líhně

Přední evropský výrobce obráběcích strojů, TOS Varnsdorf, letos představil nečekanou novinku, která významně rozšiřuje nabídku výkonných obráběcích strojů z varnsdorfské líhně.

Obchodní ředitel Miloš Holakovský k vývoji nových strojů poznamenává: „Za posledních osm let se nám daří držet inovační cyklus, každé dva roky vyrobíme a představíme jeden nový stroj. Rok 2019 je výjimečný, letos představujeme dva nové, absolutně odlišné stroje.

Jednou ze zmíněných novinek je další verze obráběcího centra WHT 130. Přelomovým produktem je však portálový stolový stroj WVM 2600 T. Poprvé ve své 116leté historii tak firma vstupuje do dalšího segmentu obráběcích strojů, kterým jsou portálové stroje.
Přelomovým produktem je portálový stolový stroj WVM 2600 T.

Miloš Holakovský říká: „Oficiálně jsme nový stroj WVM 2600 T představili svým prodejcům z celého světa v rámci akce TOSmeet 2019. Novinka je určena pro přesné a vysoce produktivní souřadnicové frézování, vrtání, vyvrtávání a řezání závitů, zejména obrobků velkých hmotností a rozměrů nebo prostorově členitých obrobků z litiny, ocelolitiny, ocelí, ale i z dalších dnes moderních materiálů používaných v automobilovém a leteckém průmyslu.“

Pro obrábění svrchu

„Potřebovali jsme doplnit nabídku technologií našich horizontek,“ popisuje začátek vývoje portálového stroje Michal Macháček, vedoucí marketingu a pokračuje: „Naší snahou je rozšířit portfolio výrobků tak, abychom mohli svým zákazníkům nabízet stroje, které umožňují využití technologií pro obrábění svrchu. Naše portálové stroje jsou tak schopné obrábět hliníkové formy, titanová křídla, lože a stojany obráběcích strojů a další obrobky podobného charakteru.“

Portálové stroje z Varnsdorfu mají obdobné výkonové parametry jako jejich frézovací a vyvrtávací stroje a obráběcí centra. Stroje řady WVM je možné doplnit řadou přídavných technologických zařízení, která značně rozšiřují jejich technologické možnosti. Jsou koncipovány jako stolové portálové stroje se svisle výsuvným smykadlem. Nabízeny jsou v provedení s trvalým nasazením technologického příslušenství (frézovací hlavou) nebo v provedení s automatickou výměnou technologického příslušenství.

„Současné provedení vřeteníku odpovídá technologiím definovaným při vývoji našich horizontek,“ upřesňuje Michal Macháček charakteristiku stroje a dodává: „Připravujeme další provedení stroje WVM, které bude pro obrábění lehko obrobitelných materiálů vybaveno vhodnou frézovací hlavou s vyššími otáčkami, a to jak z naší produkce, tak hlavou s elektrovřetenem“.

Rám stroje WVM 2600 T je tvořen sestavou podélného lože s pojízdným stolem, nad kterým je umístěn příčně vedený vřeteník pohybující se po příčníku, jenž je upevněn na dvou svislých stojanech. Všechny díly rámu jsou provedeny jako tuhé, optimálně dimenzované a žebrované odlitky z ocelolitiny, ze šedé nebo tvárné litiny. Podélné lože se skládá ze dvou či více částí (z modulů 3 500, 4 000 a 5 500 mm) podle délky pojezdu X. Je provedeno jako odlitek ze šedé litiny. Nese dvě dráhy lineárního valivého vedení a ozubený hřeben pro pojezd stolu. Příčník je proveden jako odlitek z šedé litiny. Vodorovně v souřadnici Y se po něm pohybuje přestavitelný vřeteník, který nesou tři dráhy lineárního valivého vedení a náhon osy Y, v těle vřeteníku je svislé vedení pro výsuv smykadla v ose Z.

Základním tělesem vřeteníku je tuhý odlitek z tvárné litiny, který tvoří vedení pro svisle přestavitelné smykadlo vyrobené z ocelolitiny. Náhon otáček náhonové hřídele ve smykadlu je odvozen od výkonného elektrického regulačního pohonu přes robustní převodovou skříň. Dva mechanické stupně převodovky jsou řazeny automaticky. Náhon z převodovky na náhonový hřídel je proveden přes torzně tuhou spojku. Na vřeteníku je umístěn motor, včetně řemenového převodu a kuličkového šroubu pro výsuv smykadla, koncové vypínání a odměřování smykadla a bezpečnostní brzda výsuvu smykadla. Smykadlo je vedeno čtyřmi dráhami lineárního vedení. Hmotnost smykadla je vyvažována symetricky po stranách hydraulickými válci.

Do dalších branží

Společnost chce oslovit nové zákazníky na všech světových trzích, kam v současnosti dodává horizontky. „Současně také chceme portálové stroje nabízet těm svým zákazníkům, kteří vedle již používaných našich horizontek preferují pro některé technologie portálové řešení, které umožňuje dosáhnout lepší tuhosti při upnutí obrobků,“ nastiňuje Michal Macháček. „Oslovujeme zákazníky nejen z obecné strojařiny, ale především z energetického, automobilového a leteckého průmyslu. Věříme, že právě zde najdou naše portálové stroje největší uplatnění.“

Stroj WVM 2600 T je první v řadě. „Kromě již nabízených stolových strojů je vyvíjen další typ – spodní gantry,“ vysvětluje Michal Macháček. „U něho mohou pro upnutí obrobku sloužit nejen upínací desky a otočné stoly, ale také například karuselovací stoly.

TOS Varnsdorf tak letos představil další opěrný pilíř své produkce (stávajícími jsou osvědčené stolové a deskové vodorovné vyvrtávačky) a svojí inovovanou nabídkou dává zákazníkům k dispozici možnost využít stroje s moderní technickou koncepcí konstrukce a vysokou úrovní výkonnostních parametrů.
 

TOS Varnsdorf

Ladislav Plaňanský

lplan@tosvarnsdorf.cz

Další články

Nástroje pro obrábění / řezné materiály
Obráběcí stroje a technologie

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky


Sledujte nás na sociálních sítích: