Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Nový pohled na moderní CAM programování v praxi
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Nový pohled na moderní CAM programování v praxi

Při své dennodenní praxi se odborníci firmy Grumant u svých zákazníků opakovaně setkávají s tím, že jsou programy připravovány přímo na strojích. Důsledkem toho jsou ztráty strojní kapacity a dále dochází ke ztrátě kontroly nad výrobním procesem z hlediska použitých strategií a řezných podmínek. Ani tam, kde se již používá CAM programování, nemusí být vyhráno. O tom, jak revolučně vidí CAM programování ve firmě Grumant, pojednává tento článek.

Za léta praxe byly odhaleny následující nejčastější problémy, které řeší skoro každý provozovatel CAM systému.

Plýtvání zdroji v současném procesu CAM programování

• Kód programu je již hotový, chybějí ale nástroje nebo upínače apod., a kvůli tomu musí programátor kód pracně předělávat;
• Neustálé hledání v katalogu: který upínač patří k danému nástroji, které VBD použít pro daný materiál obrobku;
• Stálé hledání vhodných řezných podmínek nebo použití „odzkoušených“ podmínek, které ale zdaleka nejsou efektivní.

Nedostatek kvalifikovaných pracovníků

  • Spolu s prudkým růstem menších a středních strojírenských podniků vzniká problém s nedostatkem kvalifikovaných programátorů/technologů, kteří buď (nejčastěji) nejsou k dispozici, anebo jsou příliš drazí pro tento podnik;
  • Výsledkem je obrovská zaneprázdněnost stávajících programátorů/technologů, která naprosto nedovoluje trávit čas optimalizací nástrojových sestav a řezných podmínek. Zde programátora nahrazuje obsluha stroje. Výsledky toho jsou však ve většině případů bídné.

Při klasickém modelu programování musí zákazník zajistit

  • Své odborníky na CAM software s dobrou znalostí CNC programování;
  • Své vlastní odborníky na technologii třískového obrábění. Odborníky, kteří se orientují v sortimentu moderních řezných nástrojů a řezných materiálů a také v materiálech obrobků. Tito lidé jsou však na trhu práce vzácní stejně jako profese z předešlého bodu;
  • Zajistit skladování a evidenci nástrojů, jejich seřízení a údržbu. To je důležitý prvek pro zajištění plynulosti výroby.


Firma Grumant vždy kladla a klade silný důraz na servisní podporu svých zákazníků. Nedávno došlo k posílení technologie o nové pracovníky – zkušené CAM programátory a zároveň pro ně bylo vytvořeno nové pracoviště optimalizované pro CAM programování.

Cílem firmy Grumant je výše popsané aspekty zredukovat a zároveň maximalizovat výsledek.

Firma Grumant spolu s partnerskou firmou Centersoft, distributorem CAD/CAM/CAE TopSolid verze 7, přišla na trh s revoluční změnou. Součástí dodávky systému TopSolid je nyní nově knihovna nástrojů Grumant a jejich příslušenství (upínače, kleštiny…). Tato knihovna obsahuje všechna potřebná data o nástrojích.

Zákazník pak může jednoduše vytvořit unifikovanou sadu nástrojových sestav pro jednotlivé stroje. Data jsou také lehce exportovatelná do externího softwaru. To umožňuje jednoduchou kontrolu toho, zda jsou sestavy na strojích, seřizovně nebo skladu kompletní.

Osazení strojů těmito unifikovanými nástrojovými sestavami přináší celou řadu následujících výhod:

  • Programátoři i obsluhy vědí, které nástroje používat;
  • Menší skladové zásoby různých typů nástrojů, sestav a VBD;
  • Snadné zaškolení nových pracovníků;
  • Kontrola technologického procesu „ze shora“.

 


Výstup z TopSolidu. NC program a seřizovací list

Úspora času

Součásti nabídky je také databáze řezných podmínek, která není jen tabulkou s daty opsanými z katalogů, ale je výsledkem zkoušek, testů a zkušeností technologů firmy Grumant. Díky tomu se programátoři/technologové zbaví nutnosti neustále něco hledat. Systém to nabídne sám na základě vstupních parametrů: materiálu obrobku, průměru otvoru nebo šířky drážky, či zvolené nástrojové sestavy apod. Aplikace výše uvedených aspektů do výrobní firmy přináší úplně jiný, moderní a efektivní model fungování, než bývá standardem. Toto mj. přináší další důležitý efekt – řešení stávajícího akutního nedostatku lidí na trhu práce.


Horizontka s otočným stolem

Několik slov o TopSolid 7

Samotná práce v TopSolid začíná díky integrovanému PDM na bázi již existující dokumentace, kterou má uživatel k dispozici v okamžiku zahájení. Vzniká automaticky nový projekt, který v sobě zahrnuje dosavadní dokumentaci nejrůznějšího původu a postupně přidává ve struktuře řízené uživatelem vlastní řešení na bázi konstrukce nebo technologie vypracované v TopSolidu. Vše tedy začíná na pozadí primárních dokumentů a postupně se stává komplexním řešením zakázky-projektu.

 Dokumenty a data vznikající v TopSolidu jsou mezi sebou asociativně provázány. PDM umožňuje strategii verzí, historie, přístupových práv nebo společnou inženýrskou práci na jednom projektu v jeden okamžik více uživateli najednou.

CAM – Technologie výroby ve verzi 7.9 podléhá stejným zákonitostem a možnostem jako konstrukce. Data organizovaná v projektech PDM, asociativně provázaná mezi jednotlivými dokumenty v komplexní celek.

Je to velmi moderní, současný CAM systém z hlediska ovládání, správy dat, výpočtů i práce s grafickou kartou. Využívá naplno výkon počítače rozdělením činností mezi jednotlivá jádra a pro zlepšení komunikace a výkonu spolupracuje s výrobci grafických karet.

Plně se opírá o možnosti CAD TopSolidu, včetně kvalitních simulací obrábění. Sleduje úběr materiálu, pracuje s aktuálním polotovarem, pasivní i aktivní spoluprací napomáhá předcházení nebo odstraňování nebezpečí kolizních stavů. Podporuje uživatele v případě zájmu kompletními modely obráběcích strojů za účelem sledování a řízení práce strojem v jeho pracovním prostoru.

Technologie mohou být aplikovány detailně uživatelem nebo efektivně s topologickou podporou systému, kdy systém napomáhá aktivně při výběru vhodného postupu obrábění. Další možností je pak aplikace vlastních znalostí do systému cestou automaticky aplikovatelných a rychle vyvolatelných metod, definovaných uživatelem. Samostatnou kapitolou je práce s drahami systémem „Drag and drop“, kdy vytvoření obrábění na vámi zvolené části obrobku znamená přetažení existující dráhy na požadované místo obrábění. Systém se postará o vytvoření nové dráhy, včetně případného natočení os a počátku, případně změní strategii obrábění.


Soustružení na protivřetenu

 V současné době TopSolid disponuje ve verzi 7 kompletním frézováním, kompletním soustružením, kombinací obou metod, řezáním drátem do čtyř os a blíží se uvolnění modulu generování elektrod a technologie jejich užití.

Zajímavým plugginem v oblasti frézování je možnost dokoupení systému VoluMill pro zefektivnění a zvýšení kvality výroby frézováním. Tento systém dokáže proti běžným algoritmům na základě vlastních drah uspořit až 30 % obráběcího času při stejné nebo lepší kvalitě jím podporovaných operací.

Výstupem z CAMu jsou nejen kvalitní NC kódy, ale i technologická dokumentace vytvářená prostřednictvím uživatelských šablon a generátoru technologické dokumentace.

Modul NC SIMUL MACHINE, který je plně integrovaný do systému pro kontrolu generovaného NC kódu s případnou možnou návazností na optimalizace NC SIMUL OPTIMISATION dosahující zkrácení obráběcích časů při zachování bezpečnosti až o 20 %.

Důležitou a nezanedbatelnou stránkou tohoto software je jeho kompatibilita s CAM systémy. Můžete získat propojení přímo se software, jako je Siemens NX, PtcCreo, TopSolid, Solid Edge, GibbsCAM, DelCam, Esprit, OpenMind, Mastercam a další.

Upínací přípravek v prostředí CAM

Grumant

Ing. Sergey Tanner

belin@grumant.cz

Další články

Inovace
Management a řízení
Výzkum/ vývoj
Nástroje pro obrábění / řezné materiály
Obráběcí stroje a technologie

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: