Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Nový tvar a vlastnosti pro frézování
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Nový tvar a vlastnosti pro frézování

Tangenciální frézovací nástroje jsou známé a běžně používané v průmyslu již řadu let. Negativní nebo pozitivní tvary destiček jsou zpravidla ploché, bez utvařečů a s přímými řeznými břity.

Použití negativní či pozitivní geometrie břitu frézovacího nástroje přináší charakteristické výhody, ale i nevýhody zvolené koncepce týkající se velikosti řezných sil, stability nástroje i procesu obrábění, tvarování a odchodu třísky, počtu využitelných řezných břitů, jejich životnosti a řady dalších. Nový tangenciální frézovací systém TANGMILL firmy Iscar je charakterizován unikátním motýlovitým tvarem vyměnitelné destičky označené LNKX a další bližší specifikací podle její předpokládané aplikace.

Snížení řezných sil

Vyměnitelná destička je nápadná svým konkávním tvarem tvořeným dvěma protilehlými svažujícími se plochami na obou stranách destičky a vytvářejícími tak charakteristickou motýlovitou podobu. Tato koncepce přináší velmi významná zlepšení jak v průběhu vlastního řezného procesu, tak též v pevnosti, spolehlivosti a přesnosti upnutí destičky v tělese nástroje. Svažující se plochy s řeznými břity vytvářejí kromě optimálních upínacích podmínek díky vhodně volené poloze v lůžku též pozitivní axiální úhel čela. Destičky jsou v nástroji situovány s pozitivním axiálním úhlem 9° a radiálním úhlem 18°. Použití pozitivní geometrie snižuje řezné síly v důsledku měkčího řezu a snadnějšího vnikání do obráběného materiálu. Významná je též změna směru působení řezných sil přispívající k větší stabilitě upnutí destičky v lůžku. Díky svažujícím se protilehlým čelním plochám dochází navíc při zvyšování hloubky řezu k vyrovnávání axiálních řezných sil a tím dalšímu zlepšování celkové stability.
Při použití popisovaných destiček TANGMILL jsou řezné síly v důsledku výše uvedených opatření sníženy oproti silám u standardních nástrojů o 15 - 25 %. Tato skutečnost je zvláště významná pro moderní obráběcí centra s paletovými systémy, které jsou méně tuhé než tradiční dopravní linky.
Tyto destičky jsou vybaveny celkově osmi využitelnými řeznými břity. Z toho čtyři jsou pravořezné a čtyři levořezné. Čelní plochy jsou konstruovány s pozitivními utvařeči třísek umožňujícími optimální tvorbu a odchod třísky. Destičky jsou obvodově broušeny na vysokou přesnost a poskytují optimální podmínky i pro aplikace obrábění v těžkých provozních podmínkách. Lze dosáhnout vysokou kvalitu obrobeného povrchu a eliminovat tak dodatečné dokončovací operace.

Typy destiček

Podle materiálu obrobku jsou k dispozici tři základní typy destiček a příslušných utvařečů třísek:
- pro obrábění uhlíkových a legovaných ocelí. Pozitivní úhel čela, široký tvářecí žlábek a ostrý řezný břit zabezpečují měkký řez, snadný odchod třísky a vysoký výkon nástroje. Snížení řezných sil umožňuje použití zvýšených posuvů. K dispozici jsou v jakostních druzích IC 928, IC 328 a IC 950. Pro aplikace obrábění nodulární i šedé litiny bez poškozování hran obrobku je doporučována tvarová varianta tohoto typu destiček lišící se od nich pouze pozitivnějším zábřitem;
- pro obrábění litiny. Vyznačují se zesílenými řeznými břity s negativní fázkou, pozitivním úhlem čela a utvařečem přizpůsobeným obrábění litiny. Geometrie břitu i čela opět přispívá ke snížení tendence vyštipování hran obrobku, zlepšené kvalitě obrobené plochy a odchodu třísky z místa řezu. Druh řezného materiálu tohoto typu je IC 910;
- pro osazení tangenciálních fréz TANGMILL s úhlem nastavení 450 při obrábění ocelí. I u těchto nástrojů je možno díky geometrii a přesnosti břitů destiček používat zvýšené posuvy a navíc dosahovat velmi kvalitních obrobených povrchů. Pro aplikaci těchto nástrojů na obrábění litin je nutno použít destičky, které jsou obdobného tvaru, avšak s utvařečem přizpůsobeným obrábění litin.

Kvalita povrchu obrobku

V souboru nástrojů TANGMILL jsou nabízeny frézy poskytující řešení pro široký rozsah aplikací obrábění ocelových i litinových dílů. Unikátní koncepce vyměnitelných destiček a jejich spolehlivé tangenciální upnutí v robustním tělese nástroje nabízí realizaci středního a těžkého obrábění. Masivní destička a tuhý řezný břit umožňují použití velkých posuvů, hloubek řezu a vysokých řezných rychlostí. Vedle toho i skutečné síly působící na upínací šrouby během obrábění jsou relativně nízké, takže větší počet destiček či jejich malá rozteč přispívají k možnosti nasazení vysokých posuvů stolu. Vedle výkonostních parametrů umožňuje koncepce nástroje dosahování i vynikajících kvalitativních výsledků. Např. při nastaveném posuvu na zub 0,25mm/z byla frézou F90LN dosažena drsnost obrobené plochy Ra = 0,6 (m. V širokém rozsahu podmínek obrábění - a to i při poměrně vysokých hodnotách řezných podmínek - je běžně dosahováno jakosti povrchu obrobených ploch Ra ( 0,9(m bez speciální hladicí destičky.

Aplikační možnosti

Soubor těchto fréz obsahuje nástroje s třemi úhly nastavení (900, 450 a 750), použitelné pro aplikace čelního obrábění, osazování a drážkování.
Nástroje s úhlem nastavení 900 určené vedle čelních aplikací především pro pravoúhlé osazování jsou vyráběny v rozsahu průměrů 63 - 250 mm, s hrubou i jemnou roztečí. Frézy s jemnou roztečí jsou vyráběny v pravém i levém provedení, zapichovací kotoučové frézy s destičkami v rozsahu průměrů 80 - 200 mm pro účely např. v automobilovém průmyslu.
S úhlem nastavení 450 je vyráběna fréza pro použití především při aplikacích čelního obrábění.
Fréza se vyznačuje větší tuhostí, lepší stabilitou a rovnoměrnějším silovým rozložením, protože axiální a radiální složky sil jsou stejné. Vyrábí se v rozsahu průměrů 80 - 250 mm, opět s hrubou a jemnou roztečí.
Frézy s úhlem nastavení 750 jsou vyráběny na objednávku jako speciál. V prvé řadě jsou opět určeny pro čelní frézování. Důraz je však kladen na vysokou kvalitu jimi obrobeného povrchu.
Uvedené nástroje výrobce Iscar představují novou generaci nástrojů a vyměnitelných destiček pro frézování. Cílené koncepční záměry přinášejí vedle optimalizace celého řezného procesu ve smyslu jeho stability, vysokého výkonu, kvality a přesnosti provedení dané operace i výrazně zvýšenou životnost nástroje i řezné destičky. To bezprostředně souvisí s celkovým konstrukčním pojetím nástroje vedoucím k podstatnému snížení působících řezných sil, bezpečnému a stabilnímu uložení destičky v lůžku, odchodu třísky z místa řezu a dalším již zmíněným faktorům. Všechny uvedené skutečnosti se bezprostředně promítají do sledované ekonomické oblasti, takže v současné době jsou frézy již výhodně využívány v automobilovém průmyslu a lze očekávat přijetí těchto nástrojů i dalšími producenty.

Další články

Obráběcí stroje a technologie
Nástroje pro obrábění / řezné materiály

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: