Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Nový typ kondenzačního sušiče pro výrobu PET lahví
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Nový typ kondenzačního sušiče pro výrobu PET lahví

Současný technický pokrok a nové trendy v oblasti technologií pracujících s tlaky vzduchu do 50 barů zvyšují nároky na kvalitu úpravy stlačeného vzduchu. Současným nejvýznamnějším příkladem je oblast vyfukování ekologicky nezávadných plastových lahví (PET) pro plnění nápojů.

Produkce PET lahví se vyznačuje vysokým investičním nákladem, požadavky na velmi vysokou sériovost výroby a nejvyššími nároky na kvalitu a spolehlivost provozu. Při výběru kondenzačního sušiče stlačeného vzduchu na zajištění dodávky suchého vzduchu pro vyfukovací technologii stojí investor před zásadním rozhodnutím, zda si pořídit sušič s přímou expanzí (direct expansion), zajišťující trvale vysokou kvalitu vzduchu, tj. trvale velmi nízký rosný bod na úrovni +3 °C, nebo se spokojit s řešením tzv. systémem tepelné hmoty (thermal mass), které se při prvním obeznámení zdá být výhodné z hlediska úspory energie. Avšak v konečném důsledku jsou tyto úspory, pokud vůbec vznikají, zanedbatelné, a co je paradoxní, jdou na úkor stálého provozu s nízkým rosným bodem.

Sušič s tepelnou hmotou

Oproti sušiči se systémem přímé expanze, u něhož dochází k přímé výměně tepla mezi chladicím okruhem a stlačeným vzduchem, probíhá u sušiče s tepelnou hmotou k tepelné směně mezi vzduchem a chladicím okruhem nepřímo přes náplň v podobě písku nebo směsi vody a glykolu (především u starších zařízení). Dochází tedy ke dvěma tepelným výměnám, tzn. k dvojnásobným ztrátám. Thermal mass umožňuje vypínání kompresoru, jež by mělo vést k úspoře energie, avšak díky zvýšeným ztrátám a nadměrnému odběru energie při opakovaném zapínání je zapotřebí počítat se značně výkonnějším a dražším kompresorem. Nejnepříznivějším faktorem je fluktuace rosného bodu mezi dvěma úrovněmi k zabezpečení signálu pro zapínání a vypínání kompresoru (obvykle +3 a +12 °C). Neplynulý průběh rosného bodu umocňuje také kolísání průtoku stlačeného vzduchu, což je při provozu kompresorové stanice obvyklé. Navíc opakovaným zapínáním a vypínáním chladicího kompresoru se zkracuje jeho životnost.

Sušič se systémem přímé expanze

U sušiče se systémem přímé expanze je chladicí kompresor trvale v provozu, přičemž výkon chladicího okruhu je regulován v závislosti na intenzitě tepla z průtoku stlačeného vzduchu od 0 do 100 % obtokovým ventilem na "horkém plynu", čili na výtlačné straně chladiva v chladicím okruhu. To znamená, že chladicí okruh sušiče s přímou expanzí velmi citlivě reaguje na měnící se podmínky (fluktuace průtočného množství stlačeného vzduchu) a udržuje prakticky konstantní rosný bod +3 °C (ISO 7183). Kompresor takového sušiče se vyznačuje nižším příkonem a dlouhou životností, chladicí okruh pak obsahuje menší množství chladiva. Sušiče nemají žádnou přídavnou náplň (tepelnou hmotu) a mají tudíž zásadně nižší hmotnost a objem.

Sušiče typu PoleStar HP

Společnost Domnick Hunter Hiross představila na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně novou řadu kondenzačních sušičů PoleStar HP pro maximální provozní tlak do 50 barů. Konstrukce chladicího okruhu je zaměřena na provoz s trvale velmi nízkým rosným bodem, tedy s přímou expanzí chladiva. Vzduchový okruh je kompletně vyroben z nerezové oceli, což je velmi důležitou vlastností pro produkci PET lahví. Nerezový je výměník, potrubí i bohatě dimenzovaný odlučovač kondenzátu (demister), který zaručuje kvalitní separaci kondenzátu i při změněné rychlosti proudění stlačeného vzduchu. Maximální pracovní přetlak 50 barů a možnost provozu při vstupní teplotě stlačeného vzduchu do 65 °C a teplotě okolí do 50 °C dovolují, aby mohl být sušič PoleStar HP instalován v jakýchkoli klimatických a provozních podmínkách. Sušiče jsou zásadně vybaveny komponenty nejnovější konstrukce (včetně použitých spirálových kompresorů), které zabezpečují vysokou provozní spolehlivost. Vysoká výkonnost a úsporný provoz sušiče PoleStar HP je zajištěn:
 • využitím spirálových kompresorů, kterými jsou standardně vybaveny modely se vzduchovým výkonem od 12 m3/hod;
 • použitím ekologického chladiva R407C (úspora energie až 10 % ve srovnání s klasickými chladivy);
 • funkcí "Cold Mass", která přináší značnou úsporu energie při provozu v pohotovostním režimu, tedy při nízkém nebo nulovém průtoku stlačeného vzduchu.
 • Tyto vlastnosti dokonale splňují požadavky technologie výroby PET lahví a dalších technologií využívajících přetlak do 50 barů. Technické poradenství a dodávky zabezpečuje česká dceřiná společnost výrobce dh group, s. r. o., nebo distributoři zařízení na úpravu stlačeného vzduchu a průmyslových chlazení značky Hiross.
  -kb-

  Další články

  Pneumatické prvky/ kompresory

  Komentáře

  Nebyly nalezeny žádné příspěvky

  Sledujte nás na sociálních sítích: