Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Objemové a plošné tváření
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Objemové a plošné tváření

V průběhu roku 2000 představoval Svaz výrobců a dodavatelů strojírenské techniky spolu s časopisem MM Průmyslové spektrum novinky v oblasti obráběcích strojů, a to podle jednotlivých technologických skupin a podle jednotlivých výrobců z České i Slovenské republiky.

Tento seriál článků vyvolal dobrou odezvu u čtenářů, jak je možné usuzovat podle došlých anketních lístků, které byly průběžně sledovány a vyhodnocovány.

Druhá část seriálu

V tomto čísle časopisu MM Průmyslové spektrum začíná druhá část tohoto projektu - představování tvářecích strojů. Stejně jako u obráběcích strojů byla zachována zásada dělení tvářecích strojů podle jednotlivých technologických skupin, výrobců a jejich nabízeného sortimentu strojů na trhu.
Postupně budou představovány technologie jak objemového, tak i plošného tváření, takže čtenář bude informován o novinkách v jednotlivých technologických skupinách, tak jak jsou řešeny jednotlivými výrobci této techniky. I když technologie tváření není tak obsažná jako technologie obrábění, bude tento seriál o tvářecích strojích probíhat na stránkách časopisu MM Průmyslové spektrum po celý rok 2001.
Po zkušenostech z uveřejňování anketních lístků u jednotlivých skupin obráběcích strojů budou také k jednotlivým skupinám tvářecích strojů připojovány anketní lístky, protože představují nejen zpětnou vazbu pro autory seriálu, ale i zpětnou vazbu pro výrobce strojů. Výrobci touto cestou získávají názor uživatelů na představované stroje a jejich technologické využití ve strojírenské praxi. Hlavními výrobci tvářecích strojů, kteří jsou členy Svazu výrobců a dodavatelů strojírenské techniky, jsou z České republiky firmy Šmeral Brno, a. s., Žďas, a. s., Metalpres, s. r. o., a Rakovnické tvářecí stroje, s. r. o., ze Slovenské republiky pak firmy Strojárne Piesok, a. s., Ing. Štefan Tomášik - TOMA a VSŽ Unicorn Tornala, s. r. o.

Cenné údaje statistiky

Při této příležitosti bychom se ještě zastavili u statistických údajů celosvětové výroby. Z celkové výroby obráběcích a tvářecích strojů ve světě, která představovala v roce 1999 hodnotu 34 475,8 mil. USD, je poměr mezi obráběcími a tvářecími stroji 72 : 28 ve prospěch obráběcích strojů. V České republice je tento poměr 92 : 8, také ve prospěch obráběcích strojů. Z tohoto malého srovnání vyplývá, že v České republice se technologie tváření nevyužívá tak jako ve světě. Tento seriál by měl napomoci k větší informovanosti o vyráběných tvářecích strojích. Je zajímavé, že v některých zemích je tento poměr obrácený, např. v Belgii 20 : 80, v Holandsku 19 : 81, ve Švédsku 44 : 56 nebo ve Finsku 14 : 86. Z pohledu vývozu exportovala Česká republika v roce 1999 90 % své produkce obráběcích a tvářecích strojů a byla na 15. místě ve světě, měřeno absolutními hodnotami v USD. Poměr mezi vývozem a dovozem do republiky je 54,31 : 45,69 ve prospěch vývozů. Z toho tedy vyplývá, že tento výrobní obor je pro stát stále atraktivní.

Výrobní sortiment

Výsledkem spolupráce Svazu výrobců a dodavatelů strojírenské techniky a časopisu MM Průmyslové spektrum je také již tradiční představování výrobního sortimentu členských podniků Svazu výrobců a dodavatelů strojírenské techniky na běžný rok. Výrobní sortiment pro rok 2001 vyšel jako příloha v MM Průmyslovém spektru číslo 12/2000. Je určen nejen pro technology výrobních podniků, ale i pro investory, projektové ústavy a obchodníky se stroji. Tato příloha obsahuje typové označení a názvy strojů, které jsou v nabídce jednotlivých firem pro daný rok, adresy a spojení na jednotlivé výrobce včetně telefonu, faxu a e-mailové adresy.
Dalším, podrobnějším zdrojem informací o skladbě výrobků jednotlivých podniků je Katalog obráběcích a tvářecích strojů pro roky 1999 - 2001. Tento katalog je vydán jak v tiskové formě, tak i na CD nosiči a je distribuován Svazem výrobců a dodavatelů strojírenské techniky.

Další články

Obráběcí stroje a technologie
Technologie tváření, slévárenství

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: