Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Oboroví vystavovatelé MSV v Brně
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Oboroví vystavovatelé MSV v Brně

V minianketě k tématu vydání oslovujeme ve spolupráci s Veletrhy Brno zástupce klíčových oborových vystavovatelů na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně (MSV). Na otázky odpovídají ředitel divize Manurhin Tajmac-ZPS Ing. Tomáš Dederle a manažer marketingu Kovosvit MAS Jan Hruška.

Od jakého roku se účastníte MSV?

Ing. Tomáš Dederle: Tajmac-ZPS se účastní MSV či IMT pravidelně od svého založení, tedy letos po sedmnácté. Navazujeme na tradici založenou firmou ZPS, jejímž jsme pokračovatelem. Firma ZPS se brněnského veletrhu zúčastnila téměř nepřetržitě od jeho vzniku.


Ředitel divize Manurhin Tajmac-ZPS Ing. Tomáš Dederle

Jan Hruška: Vzhledem k 78leté tradici ve výrobě obráběcích strojů se Kovosvit účastní MSV již několik dekád.


Manažer marketingu Kovosvit MAS Jan Hruška 

Co od účasti očekáváte a jak se daří vaše očekávání naplňovat?

Ing. Tomáš Dederle: Očekáváme intenzivní jednání s mnoha zákazníky koncentrované do jednoho místa během pouhých pěti dní. Pro firmy, které jsou na trhu známé, již veletrhy neplní funkci seznámení s produktem. Tuhle roli téměř zcela převzala daleko rychlejší a úspornější platforma, a tou je internet. Účast na veletrhu je zajímavá pro nové firmy – mají možnost svézt se na vlně návštěvnosti, kterou zajišťují ty již zaběhlé, za jejimiž produkty zákazníci jdou. Pro Tajmac-ZPS má veletrh význam z velké části jako druhá společenská a odborná událost roku. Tou první jsou pro Tajmac-ZPS a ostatní zaběhlé firmy na trhu tematicky specializované a ve vlastní režii organizované zákaznické dny, které navíc v daleko lepší míře plní funkci informativní – seznámení s produktem – a samozřejmě i funkci obchodní.

Jan Hruška: Očekávání jsou v tomto roce vysoká. Rok 2017 je pro Kovosvit MAS rokem inovací a novinek, a tak budeme na veletrhu představovat několik vývojových novinek z dílny Kovosvit MAS. Je opravdu na co se těšit a pevně doufáme, že se nám podaří naše vývojové novinky úspěšně umístit na trhu.

Chcete koncept vaší letošní prezentace MSV 2017 nějak změnit?

Ing. Tomáš Dederle: Protože pro velké a na trhu etablované firmy je veletrh více společenskou událostí než informativní platformou, zůstáváme i letos u modelu, kdy představíme něco zajímavého z každé obchodní divize a hlavní důraz budeme klást na dostatečný prostor pro setkání a jednání s uživateli našich strojů, kteří jsou díky spokojenosti s naším produktem a službami zdrojem největšího procenta tržeb.

Jan Hruška: Letošní prezentace bude odlišná hlavně ve vztahu k množství prezentovaných novinek z portfolia Kovosvit MAS. Plánujeme představit naše tři vývojové projekty, včetně stroje z kategorie hybrid manufacturing.

Jakých ostatních důležitých veletrhů se vaše firma (resp. matka) letos účastní?

Ing. Tomáš Dederle: Kromě našich zákaznických dnů a MSV je to EMO 2017, letos v Hannoveru. Ale i všechny ostatní letošní plánované účasti na veletrzích, ať už zajišťované námi, nebo našimi dealery, jsou pro nás důležité.

Jan Hruška: Kromě brněnského veletrhu jsme byli aktivní také v Rusku na veletrhu Metalloobrabotka, dále pak na MSV Nitra a ITM MACH TOOL Poznaň.

Jaký hlavní trend rezonuje vaším oborem?

Ing. Tomáš Dederle: Trendem, který nyní na prvním místě řeší většina firem, a to nejen v našem oboru, je kritický nedostatek technicky zdatných lidi všech stupňů vzdělání. Matematika většině mladých lidí nevoní a stát, v čele s lidmi zcela odtrženými od reálného prostředí výrobních firem a potřeb průmyslu, jim dopřává radost matematiky se zbavit a zároveň vlastnit vysokoškolský titul. Vedení státu v minulých letech zcela propadlo ve svém úkolu zabezpečit lidské zdroje především pro tvorbu národního bohatství a zvolilo raději bezbolestnou cestu navýšení procenta vysokoškolsky vzdělaných lidí orientovaných ne na tvorbu, ale na spotřebu. Můžeme tedy buď čekat na to, že zákazníci přestanou své výrobní kapacity rozšiřovat z důvodu nedostatku obslužného personálu anebo se musíme pokoušet přinést zákazníkům produktivnější stroje, které zároveň přinášejí nižší nároky na obsluhu. Tato naše snaha ale zaručí pouze udržení nebo mírné navýšení výrobní kapacity. Nevyřeší to však kritický nedostatek technicky vzdělaných lidí, kteří dokážou tyto stroje vymyslet, vytvořit a uvést v život.

Jan Hruška: Velkým tématem je stále Průmysl 4.0 a ekologické otázky při provozu obráběcích strojů. Nyní jsme velmi aktivní v kategoriích hybrid manufacturing a aditivní technologie.


Tajmac-ZPS, a. s. – vývoj, výroba a prodej vícevřetenových a dlouhotočných automatů, obráběcích center

Kovosvit MAS, a. s. – výroba a vývoj obráběcích strojů, výrobním sortimentem se orientuje hlavně na subdodavatele pro automobilový, energetický, letecký a strojírenský průmysl


ČESKÝ TRH JE STÁLE ATRAKTIVNĚJŠÍ

Dlouhodobě rostoucí česká ekonomika láká k prezentaci na klíčovém průmyslovém veletrhu domácí i zahraniční výrobce. Nejvíce zahraničních přihlášek letos opět dorazilo z Německa a zajímavé je, že téměř pětina německých vystavovatelů se MSV zúčastní poprvé. Celková zahraniční účast pravděpodobně dosáhne stejně jako loni 50 procent, což MSV řadí k „nejmezinárodnějším“ veletrhům v rámci České republiky i regionu.

Velmi početně bude zastoupena Indie, která se stala oficiální partnerskou zemí MSV 2017. Její prezentace bude obdobně velkolepá jako loni čínská. Centrální expozice Indie obsadí téměř celý pavilon A1 a předběžně se očekává účast 150 indických firem.

Ohlášeny jsou ještě další oficiální expozice, a to z Číny, Slovenska, Francie, Itálie, Rakouska, Koreje, Thajska a Polska. Oficiální účast připravuje také Bavorsko a na společném stánku „Mitteldeutschland“ budou vystavovat tři spolkové země středního Německa: Sasko, Durynsko a Sasko-Anhaltsko.


Zbyněk Koukolík

zbynek.koukolik@mmspektrum.com

Další články

Průmysl 4.0
Inovace
Novinky z veletrhů a výstav
Automatizace, regulace
Obráběcí stroje a technologie

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: