Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Obrábění dílů pro kolejová vozidla
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Obrábění dílů pro kolejová vozidla

Pokud byste se někdy chtěli vydat do Žlebů, osobně doporučuji cestu vlakem. Z Prahy dnes přibližně za hodinu dojedete rychlíkem do Čáslavi. Zde vystoupíte a po letitém příhradovém mostě přejdete přes celé kolejiště na místní nádraží. Očekávat vás tady bude malý motoráček, který vás poveze po unikátní místní dráze.

Trať hned za nádražím vede asi kilometr po silnici, kde vlak svede nerovný závod s projíždějícími auty, načež je všechny zastaví na přejezdu a potom už mezi poli sjede do Žlebů. To je úvraťová stanice, kde koleje končí. Strojvedoucí zde přejde na opačné stanoviště a motorák odjíždí stejným směrem, kterým přijel, ale záhy na výhybkách odbočí směrem ke konečné do Třemošnice.

Výrobní závod ve Žlebech

Železniční úvod jsem nezvolil náhodně. Ve Žlebech, hned za nádražím, se nachází výrobní závod společnosti SKD Trade, která se specializuje na výrobu komponentů a náhradních dílů pro kolejová vozidla. Zdejší závod je zaměřen na obrábění – zejména velkých dílů – a na výrobu svařenců. To však je jeho současnost, minulost je jiná. Původně zde totiž sídlil závod národního podniku Sfinx, kde se vyrábělo smaltované nádobí – starší z vás si je možná pamatují anebo je třeba ještě má něčí babička. Později zde týž podnik začal vyrábět kovové palety. V této činnosti v 90. letech, ale už pod jinou firmou, pokračoval i pozdější německý majitel, který sem občas z domova zaletěl vrtulníkem. Podnik však nepřežil hospodářskou krizi a výroba zde v roce 2008 skončila. Na své znovuzrození v jiné podobě a pod jiným majitelem si musel několik let počkat.


Výrobní závod společnosti SKD Trade ve Žlebech

Výroba dílů pro kolejová vozidla

Než jsem se zajel do Žlebů podívat, navštívil jsem v sídle firmy v pražských Vysočanech Ing. Jiřího Stádníka, předsedu představenstva a ředitele společnosti SKD Trade, a. s., a zeptal se ho na historii firmy. „Začali jsme v roce 1996 po mém odchodu z ČKD, kdy jsme se synem založili původně „eseróčko“ a pustili jsme se nejprve do obchodní a poté i do výrobní činnosti. Podnikání jsme postavili na bázi licence od společnosti Siemens kolejová vozidla, který po ČKD převzal výrobní závod v Praze na Zličíně a vlastnil práva k výrobní dokumentaci ČKD. Než Siemens ze Zličína odešel, podařilo se nám od něj licenci odkoupit. Pro zajímavost, přesvědčoval jsem je jeden rok a jeden měsíc, a pak bylo najednou vše během měsíce vyřízeno – nejspíš už věděli, že budou ze Zličína odcházet.“


Setkání na obrobně

Společnost SKD Trade vyrábí komponenty pro kolejová vozidla, především pro tramvaje a dieselelektrické lokomotivy, ať už pro jejich mechanickou část, nebo elektrickou výzbroj. „Jedná se například o okna a dveře pro tramvaje, sedáky, části podvozků. Naší doménou jsou točivé elektrické stroje, tj. elektromotory a trakční generátory, dále vyrábíme součásti řídicí elektroniky a rovněž čidla napětí a proudu. Vše je na bázi původních produktů ČKD podle dokumentace zakoupené od Siemensu a adaptované na naše současné podmínky,“ vysvětluje Jiří Stádník. „V roce 2002 jsme od správce konkurzní podstaty ČKD Elektrotechnika zakoupili tento výrobní objekt ve Vysočanech a zrekonstruovali jej.“

Původní výrobky ČKD jsou sice stále základem výrobního programu, ale jejich prodej postupně klesá. „Proto máme vlastní technický vývoj, jehož výsledkem jsou například nové typy trakčních alternátorů pro ŽOS Zvolen, které jsou určeny pro modernizace lokomotiv. Pro Škodu Transportation jsme vyvinuli nápravnice do podvozků pro pražské tramvaje 15T a pro tramvaje pro Rigu. Na těchto nápravnicích je zavěšena brzda a trakční motor. Jejich následující výroba pro nás znamenala práci na devět let.“


Frézování magnetového věnce trakčního motoru pro České dráhy

Práce pro horizontky

Právě s ohledem na výrobu nápravnic bylo potřeba pořídit nové stroje a rozšířit výrobní prostory. Do hledáčku manažerů se tak dostaly v úvodu zmíněné Žleby. „Závod ve Žlebech je v našem majetku od 1. srpna 2012, kdy jsme jej v rámci výběrového řízení odkoupili od správce konkurzní podstaty,“ říká Jiří Stádník. „Nebylo tam tehdy vůbec nic, jen čtyři vrátní a dva psi. Jinak ani kilo železa a dovnitř pršelo děravou střechou.“ Na řadu tak přišly investice do oprav a zateplení budov, přičemž pomohly i dotace z evropských fondů. Potom již mohlo být zakoupeno nové strojní vybavení. Jednalo se zejména o tři horizontky z TOS Varnsdorf umožňující výrobu velkých dílů, které do té doby musely být zadávány do kooperace. Kromě nich jsou ve Žlebech také velké soustruhy a obrážečka.


Pavel Dušánek a Jiří Stádník při rozhovoru na dílně


Upínání předního štítu trakčního motoru

Mimo zmíněné nápravnice, které již byly všechny Škodě Transportation dodány, se zde nyní vyrábějí například díly pro Unex, tuzemského výrobce důlní techniky, ale také například pro obrovské dumpery společnosti Liebherr, které se používají v amerických povrchových dolech, či díly pro firmu Komatsu. Dalším soustem pro zdejší horizontky bude obrábění magnetových věnců a předních a zadních štítů pro trakční motory, které budou dodány konsorciu japonských společností Sumitomo Corp. a Mitsubishi Heavy Industries Engineering pro generální opravy tramvají, jež proběhnou v rámci revitalizace tramvajového systému v Manile. Sem totiž ČKD Dopravní systémy dodaly v letech 1998–2000 celkem 73 tramvají.

Nástroje – a nejde jen o ně

Špičkové stroje vyžadují také špičkové nástroje. „Horizontky máme osazeny téměř výhradně nástroji Walter, které kupujeme od pana Dušánka,“ uvádí Jiří Stádník. Společnost Dušánek, s. r. o., je totiž certifikovaným distributorem společnosti Walter CZ. „Také my si děláme výběrová řízení a nástroje poptáváme vždy minimálně od tří firem. Dušánek nabízí slušné podmínky,“ dodává Stádník a přiznává, že nejde jen o samotný nákup nástrojů: „Pro nás je také důležité, že lidé od pana Dušánka nám jsou vždy schopni poradit a spolupracovat při zavádění nové technologie. Na oplátku se občas ozvou, jestli by u nás mohli vyzkoušet nějakou novinku. Rádi jim v tom vycházíme vstříc.“

„V SKD Trade však nemáme trvalou hromadnou výrobu – ta se řídí aktuálními objednávkami od našich zákazníků,“ dodává ředitel společnosti. „Na dodávku nástrojů proto máme uzavřenou celoroční rámcovou smlouvu a konkrétní požadavky řešíme objednávkami. Zde je pro nás velkou výhodou, že firma Walter má krátké dodací termíny a vybírat přitom můžeme z širokého sortimentu nástrojů.“


3D model nápravnice pro podvozky nízkopodlažních tramvají (Zdroj: SKD Trade)

Obrábění ve Žlebech

V následujícím týdnu jsem se vypravil rychlíkem a zmíněnou lokálkou do Žlebů. Zde mne již očekávali pánové Stádník s Dušánkem a společně jsme zašli za zdejším technologem Janem Vlkem, abychom si o nástrojích popovídali více. „Pro horizontky tady máme asi 450 nástrojů,“ počítá podle pozic v regálech pan Vlk. „Z toho přibližně tři čtvrtiny jsou nástroje Walter. Z 90 % jde o standardní nástroje pro vrtání, frézování a vyvrtávání. Máme tady i ježkové frézy,“ dodává, ale pochlubí se speciály. Jedná se o rozměrné nástroje určené pro obrábění nápravnic, které společnost SKD Trade vyvinula pro škodovácké nízkopodlažní tramvaje 15T.


Stupňovitý vyvrtávací nástroj Walter pro hrubování velkých otvorů v nápravnicích


Jan Vlk ukazuje otvor, který se tímto speciálním vyvrtávacím nástrojem obrábí.

Jedním z těchto „speciálů“ je stupňovitý vyvrtávací nástroj, který se používá pro vyhrubování velkých otvorů v nápravnicích – aneb „hnízd“, jak zde říkají. Tyto otvory se nejprve předvrtají vrtákem o průměru 50 mm a předhrubují frézou s kruhovými destičkami s přídavkem 12 mm. Finální tvar otvoru je vytvořen v jedné operaci zmíněným speciálním nástrojem, jímž jsou zhotoveny dva rozdílné průměry otvoru a zajištěno sražení hran a zarovnání čela. Používají se přitom nízké řezné rychlosti v kombinaci s vysokými posuvy.


Speciální rádiusová tvarová fréza pro frézování tvarové dosedací plochy na konci čepu

Další „speciály“ rovněž nesou značku Walter a slouží k soustružení čepů nápravnic. K nim patří mj. dokončovací soustružnické nástroje s kazetami umožňujícími přesné nastavení v mikrometrech. Pro zafrézování tvarové dosedací plochy na konci čepu, která slouží pro zalapování distančního kroužku, se používá speciální rádiusová tvarová fréza.


Dokončovací soustružnický nástroj s kazetami pro přesné nastavení břitových destiček

Dodávky nástrojů a technická podpora

Zajímal jsem se, jakým způsobem dodávky speciálních nástrojů probíhají. „Podle typu obrobku navrhneme nástroj a po vzájemném odsouhlasení s dodavatelem následuje výroba,“ říká Jan Vlk. „Potom probíhá odladění za přítomnosti technika společnosti Dušánek. Ten stanoví řezné podmínky a při řezných zkouškách je zkoriguje. Přitom se sleduje zejména stabilita procesu, drsnost obrobeného povrchu a rychlost obrábění.“

„Speciální nástroje jsme schopni dodat – v závislosti na složitosti – za 6 až 8 týdnů,“ doplňuje Pavel Dušánek. „Vše se dělá s časovým předstihem, termíny jsou řešeny v rámci projektu. Ale pokud se jedná jen o modifikace katalogových nástrojů, ty bývají hotové mnohem dříve, zpravidla do dvou týdnů. Standardní nástroje dodáváme do 24 hodin.“

Pro firmy, které nemají vlastního technologa, nabízí společnost Dušánek dodávky celé technologie na klíč, včetně nástrojů a naprogramování stroje. Jedná se o poměrně žádanou službu. Ale technickou podporu oceňují i takoví zkušení výrobci, jako je SKD Trade. „Od pana Dušánka k nám jako technik jezdí Pavel Čech,“ uvádí Jan Vlk. „Jsme průběžně v kontaktu. A pokud něco hoří, mohu mu ještě večer zavolat a do druhého dne mám nabídku.“

Samozřejmě jsme zašli i na dílnu a podívali se na horizontky „v akci“. Aktuálně se zde kromě jiných menších dílů obráběla tělesa statorů a víka trakčních motorů pro dieselelektrické lokomotivy. Nástroje Walter při tom hrají hlavní roli.

Pavel Marek, Žleby

pavel.marek@mmspektrum.com

Další články

Všeobecné strojírenství
Logistika/ manipulační/ dopravní technika
Nástroje pro obrábění / řezné materiály

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: