Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Ochrana pracovníků při třískovém obrábění
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Ochrana pracovníků při třískovém obrábění

V provozech strojírenských firem, kde probíhá obrábění kovů, se pro chlazení řezných nástrojů používá chladicí kapalina, která je čistým řezným olejem nebo jeho vodní emulzí. Na trhu je celá řada dodavatelských firem, které poskytují svoje produkty pro oba typy chlazení a v závislosti na vybavení obráběcího stroje často i služby spojené s jejich výměnou v rámci tzv. fluid managementu.

Tento proces je sice malou součástí ekonomiky, která se promítá do konečné ceny výrobku, ale zato významnou součástí udržování čistého a zdravého stavu pracovního prostředí v okolí takového obráběcího stroje.

Tam, kde je chlazení prováděno řezným olejem, je pravidlem na pracovišti použití obuvi s protiskluznou podrážkou, jelikož na povrchu podlahy je povlak olejového filmu. Jak se tam dostal? Není to jen rozlitím nebo ukápnutím z odvážených přepravek, ve kterých jsou shromažďovány třísky. Je to v určité míře i ze vzduchu, ve kterém je olejový aerosol unikající zpoza krytů obráběcích strojů. To znamená, že chráníme svoje zdraví předepsanou obuví před pádem a úrazem, ale při tom tento znečištěný vzduch dýcháme.

Bakterie v řezných kapalinách

Tam, kde je používána chladicí emulze, můžeme vnímat několik aspektů, které ovlivňují kvalitu pracovního prostředí. V prvé řadě vnímáme typický zápach pro provozy třískového obrábění, který většině z nás není nepříjemný. Někdy se ale může tato „vůně“ skutečně změnit v nepříjemný zápach. Ano, způsobují ho namnožené bakterie, kterým se v teplé, neudržované chladicí emulzi pod tenkou vrstvou úkapového oleje na hladině tak dobře daří. Pracovníci na takovém pracovišti někdy pokašlávají a mají často i různé vyrážky nejen na kůži rukou.


Stroj Freddy Ecovac vysává, filtruje a současně vrací vyčištěnou chladicí kapalinu zpět.

Asociace United Kingdom Lubricants Association (UKLA) ve spolupráci s Health and Safety Executive (HSE) vydala v únoru 2018 studii nazvanou Good Practice Guide for Safe Handling and Disposal of Metalworking Fluids zabývající se příčinami, a zejména prevencí a řešením těchto situací. Ta se stala jakýmsi návodem jak vylepšit podmínky práce a pracovní prostředí ve strojírenských provozech při kontaktu s chladicími kapalinami. V této publikaci je podrobně popsán postup, jak a jakými opatřeními chránit zdraví pracovníků. Jsou popsány nejen příčiny, ale zejména metody údržby pracoviště. Jsou zde i zdůvodněny a navrženy ochranné pomůcky a kontroly kvality pracovního prostředí.


„Udržujme pracovní prostředí čisté a zdravé,“ říká jednatel společnosti Biko Ing. Zdeněk Bílek, MBA, který je zároveň ambasadorem a předsedou regionálního klubu Morava České manažerské asociace. A pokračuje: „Dobrých příkladů, jak se starat o čisté a zdravé prostředí ve strojírenských provozech, je mnoho. Jsou ale i takové, kde je ještě co zlepšovat. Rádi přijedeme a navrhneme vhodné řešení, předvedeme naše stroje přímo v provozu a ukážeme jejich výhody. Jsme připraveni také některé typy strojů z naší nabídky zapůjčit, aby si pracovníci údržby mohli ověřit jejich funkce a posoudit jejich účinnost v praxi.“

Ekonomické úspory

Je zřejmé, že je vhodné se touto problematikou systematicky zabývat. Zlepšení procesu hospodaření a údržby chladicích kapalin totiž přinese nejen zlepšení kvality pracovního prostředí, ale ve svém důsledku i nemalé ekonomické úspory na spotřebě těchto produktů a také řezných nástrojů. Při vhodné údržbě chladicích kapalin jejich pravidelnou filtrací a recyklací jsou z nich totiž systémově odstraněny veškeré nečistoty v podobě kalů nebo třísek. Pak je to jako doma s úklidem. Když pravidelně dáváte každý svoje věci tam, kam patří, tak se vyvarujete časově náročnému úklidu jednou za delší období. Stejné je to i se zmiňovanou údržbou chladicích kapalin. Když se zanedbá, tak pak přichází ke slovu odstavení stroje po dobu, kdy se vyčistí zanesené nádrže plné třísek až po vrch, umývá se celý stroj od nánosů a povlaků a vyměňuje se kompletně náplň chladicí kapaliny. Ta se musí následně ekologicky likvidovat. Toto se netýká moderních obráběcích center, kdy výrobce již dodává stroj s vynašeči třísek, s válci na strhávání úkapového oleje z hladiny chladicí emulze a podobně.

Ztráty kapaliny z provozu

Zkusili jste zjistit, kolik oleje nebo emulze je z koloběhu chlazení obráběcího stroje odnášeno na povrchu špon a třísek? Jistě to víte, protože je nutno do systému chlazení tyto úbytky doplňovat. To vše souvisí již nejen s kvalitou pracovního prostředí, ale i s udržováním kvality našeho životního prostředí, které je těmito úbytky následně zatěžováno. A to buď přímo při manipulaci a dopravě, anebo spalinami při jejich zpracování – jsou neškodné?

Společnost Biko dodává kompletní balíček strojů a řešení pro udržování čistého a zdravého pracovního prostředí. Její dlouholeté zkušenosti ji dovedly k výběru kvalitních a jednoduše využitelných strojů, které dodává na náš trh v mnoha variantách, a specifikace stroje je vždy „ušitá na míru“ potřebám zákazníka. Jedná se zejména o stroje na filtraci mechanických nečistot z chladicích emulzí a řezných olejů. Ty se dají využít i jako průmyslový vysavač a pomocí různých vhodných nástavců jsou významnou součástí údržby čistoty obráběcího stroje a jeho okolí. V nabídce je i separátor úkapového oleje z UV segmentem na ničení bakterií v chladicí emulzi. Technici firmy Biko dokážou navrhnout lis na briketování kovového odpadu, kdy v lince je zařazena i drtička a odsávání vytlačené chladicí kapaliny do samostatné nádrže. Dokážou navrhnout a dodat zařízení na vyčištění olejovou mlhou znečištěného vzduchu a jeho návrat do systému chlazení obráběcího stroje.

biko@biko.cz
 

Další články

Ekologie
Hydraulika/ hydraulické prvky
Renovace a údržba
Obráběcí stroje a technologie

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: