Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Ochrana průmyslových práv
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Ochrana průmyslových práv

Řízení průmyslových podniků je v dnešní době již natolik sofistikovanou činností, že pro její efektivní vykonávání je klíčové nalézt kompetentní partnery, kteří převezmou odpovědnost za specializované činnosti, které sice nejsou podstatou fungování podniku, ale které, nejsou-li spravovány s dostatečnou odborností, mohou způsobit ekonomické ztráty a v krajním případě i zánik podniku.

Mezi takové činnosti tradičně patří služby daňových poradců, komerčních právníků, odborníků na likvidaci nebezpečných odpadů, BOZP a dalších. Tito specialisté působí ve strojírenských firmách většinou preventivně a jejich úkolem je minimalizovat ztráty, které v případě pochybení mohou vznikat. Oproti tomu ochrana duševního vlastnictví (Intellectual Property Rights – IPR) a v případě strojírenských společností zejména průmyslových práv není pouhou prevencí, ale aktivně přispívá ke generování zisku výrobních podniků.

Profesionální správa průmyslových práv na sebe z dlouhodobého hlediska nejenže sama vydělá, ale přispívá k dalšímu zvyšování ziskovosti podniku. V minulosti se nově vznikající strojírenské společnosti soustředily zejména na správu hmotných aktiv a nehmotná aktiva, zejména ta, která jsou výsledkem vlastní tvůrčí činnosti, již tak přísně řízena nebyla, neboť k jejich vzniku nebyly v účetnictví evidovány náklady (každý šroubek má svoji skladovou kartu, i kdyby stál jen korunu, a osobu, která je za něj odpovědná). Oproti tomu technická řešení, která generují podstatnou část obratu strojírenské firmy, jsou většinou bez ochrany.

Chraňte své duševní vlastnictví

O tom, že nějaký průmyslově právní majetek firma vlastně má, se tak často začíná uvažovat až v okamžiku, kdy unikátní technické řešení z firmy vynese bývalý zaměstnanec, obchodní partner, společník nebo externí spolupracovník. To už je většinou bohužel pozdě. Je pochopitelné, že se strojírenská firma v prvních letech své existence zaměřuje zejména na klíčové činnosti, se kterými chce na trhu prorazit, a ochrana duševního vlastnictví, možná i z obavy z přílišné nákladnosti, je až na druhé koleji. Tento přístup je lidsky pochopitelný, z dlouhodobého hlediska však přivádí mnoho firem do velkých problémů, jimž se dá snadno předcházet. Klíčem k úspěchu profesionálního řízení průmyslových práv je včasnost zavedení a důsledné dodržování prověřené metodiky. Společnosti Exinco a PatentEnter vyřešily tento problém a pro průmyslové zákazníky připravily produkt IPR Protector 2020.

Standardizované řešení IPR Protector 2020 v sobě zúročuje mnohaleté nadnárodní zkušenosti s problematikou ochrany průmyslových práv a současně jde o řešení, které je cenově velmi dostupné. Zahrnuje kompletní management ochrany průmyslových práv, který není pro uživatele administrativně náročný, přitom však splňuje požadavek na řízení podniku s péči řádného hospodáře.

Nejlepší zkušenosti s ochranou duševního vlastnictví a život ve firmě.
Pro zvětšení klikněte na obrázek.

Zkušení experti se nejprve seznámí se současnou situací v podniku, identifikuji klíčové pozice, jejichž držitelé budou proškoleni, a s jejich pomocí jsou implementována prověřená doporučení ochrany průmyslových práv.

IPR Protector 2020 tak pomáhá zejména v těchto oblastech:

 • eliminace rizika vzniku sporů se zaměstnanci o odměnu za původcovství u zaměstnaneckých vynálezů;
 • ochrana vyvíjených technických řešení před zcizením zaměstnanci, spolumajiteli, subdodavateli nebo konkurenty;
 • ochrana know-how společnosti jako kombinace právních a organizačních opatření;
 • ochrana obchodního tajemství a eliminace rizik z něj plynoucích;
 • ochrana designu výrobků pomocí průmyslového vzoru;
 • ochrana technického řešení výrobků pomocí užitného vzoru nebo patentu;
 • ochranná známka jako nezpochybnitelná záruka proti parazitování na dobrém jméně společnosti;
 • průmyslověprávní informace jako nástroj sledování konkurence, jako nástroj ke zrychlení inovačního cyklu nebo blokování konkurence;
 • možnosti využití patentových informací při vlastním vývoji a výzkumu;
 • strategie pro nezasahování do cizích průmyslových práv, evaluace rizik;
 • ochrana proti nechtěnému převzetí vnucených informací s cílem vymáhat odměnu za seznámení se s technickým řešením;
 • výhledové rozpočtování nákladů na ochranu průmyslových práv patentem, průmyslovým vzorem, užitným vzorem, ochrannou známkou;
 • zhodnocení výsledků výzkumu a vývoje prodejem licencí, výhradní, nevýhradní, optimální cena, rizika, zajištění a vymáhaní plateb.


V případě nestandardních situací je managementu společnosti v rámci produktu IPR Protector 2020 k dispozici hotline, díky níž je možné okamžitě začít vzniklou situaci řešit podle současné nejlepší praxe.

Zavedení managementu ochrany průmyslových práv a proškolení klíčových pracovníků je důležitým krokem nejen k technickému využívání průmyslových práv, ale také k jejich ekonomickému zhodnocení. Nehovoříme tak pouze o eliminaci rizik, ale zejména o generování zisku z IPR.

Exinco/PatentEnter

Josef Chromý

josef.chromy@exinco.cz
 

 

 

Další články

Management a řízení
Financování stroj. výroby/Podniková ekonomika
Informační technologie/E-business

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: