Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Od divadelních žárovek k digitalizaci
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Od divadelních žárovek k digitalizaci

Od počátku svého působení je Siemens nositelem a zárukou nejmodernějších technologií, jež inovují náš průmysl, energetiku, zdravotnictví, infrastrukturu, bezpečnost, a navíc pomáhají zlepšovat náš každodenní život.

Vše začalo roku 1890, kdy společnost Siemens zřídila v českých zemích svou první pobočku. Na český trh však vstoupila mnohem dříve – již roku 1869, kdy do harrachovských skláren nainstalovala plynovou pec. I díky tomuto kroku mohla sklárna pokračovat se svým ekonomickým a uměleckým rozvojem. Sklárna, jež byla založena roku 1712, je druhou nejstarší sklárnou u nás a řadí se mezi památkově chráněná území.

Významným krokem byla pro společnost Siemens instalace elektrického osvětlení v dnešním Stavovském divadle (tehdy Královské zemské německé divadlo) v roce 1885. Díky tomu se v divadle mohlo svítit dvěma obloukovými lampami a 161 žárovkami. Tento typ zakázek patřil k vůbec prvním, které společnost Siemens v českých zemích získala.


Dnes je Siemens leaderem inovací a technologií v oblasti průmyslové automatizace a digitalizace. (Zdroj: Siemens)

Telefony pro Baťu

Po vzniku Československa se Siemens angažoval při budování evropské telegrafní sítě, která vznikla v Praze na Žižkově, a v následujících letech se z ní stalo moderní spojovatelské pracoviště. Toto řešení zaujalo i zlínskou společnost Baťa, která si v roce 1934 nechala od Siemensu vybudovat telefonní ústřednu – v provozu vydržela neuvěřitelných 57 let.

V roce 1869 Siemens nainstaloval plynovou pec do harrachovských skláren. (Zdroj: Siemens)

V roce 1926 vzniká v Mohelnici akciová společnost Siemens Elektrotechnika. Jejím dnešním pokračovatelem je Siemens Elektromotory Mohelnice, který je dnes největším závodem na výrobu nízkonapěťových elektromotorů v Evropě. A roku 1994 přebírá společnost Siemens Moravskoslezské elektrotechnické závody, z nichž buduje dnešní největší závod na výrobu standardních elektromotorů osových výšek 225–355 mm v Evropě – jedná se o závod Siemens Elektromotory Frenštát.

Od roku 1885 se díky Siemensu mohlo ve Stavovském divadle svítit dvěma obloukovými lampami a 161 žárovkami. (Zdroj: Siemens)

Mobily i motory

Po sametové revoluci se Siemens vrací do Československa v plné síle. Na začátku 90. let zanechává silnou stopu v oblasti telekomunikací, v roce 1995 uvedl na trh první bezšňůrový telefon v Česku a v roce 1996 první mobilní telefon s českým displejem. V roce 1997 pak společnost Siemens vybudovala pro tehdejšího mobilního operátora Paegas (dnes T-Mobile) telekomunikační síť. Rovněž začala obnovovat svou výrobu na území ČR – např. v roce 1993 zahajuje výrobu nízkonapěťové spínací techniky v Trutnově, v roce 1994 výrobu elektromotorů v Mohelnici, dále pak přebírá výrobní závody ve Frenštátě, Drásově, Letohradě a naposledy roku 2003 v Brně, kde se vyrábí parní turbíny.

Po vzniku Československa se Siemens angažoval při budování evropské telegrafní sítě. (Zdroj: Siemens)

V současnosti je společnost Siemens leaderem inovací a technologií v oblasti průmyslové automatizace a digitalizace. Díky úzké spolupráci s partnery a zákazníky nabízí komplexní portfolio řešení pro digitální transformaci ve výrobním i zpracovatelském průmyslu.

Lenka Hlavatá

Siemens 

Další články

Průmysl 4.0
Inovace
Informační technologie/E-business
Elektrotechnika a regulace
Energetické strojírenství

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: