Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Odhrotování výbuchem
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Odhrotování výbuchem

Odhrotování výbuchem se odborně nazývá termické odhrotování (TEM). Jde o vysoce výkonnou a maximálně produktivní metodu odhrotování menších, tvarově složitých, jednoduchých i velmi náročných výrobků, na které jsou kladeny ty nejvyšší požadavky z hlediska čistoty, kvality, a ekonomiky výroby. Tato nekonvenční metoda je schopna stoprocentně zajistit, že se později v zabudovaných součástkách nic neuvolní. Používá se zejména po třískovém obrábění železných i neželezných kovů nebo po středním či vysokotlakém lití menších neželezných odlitků.

S velkými úspěchy se metoda TEM využívá v automobilovém a leteckém průmyslu, při výrobě součástí vlaků, v lékařství a dále všude tam, kde je požadavek na bezpečnost a stoprocentní kvalitu, jako jsou například hydraulické a pneumatické prvky, kde by vniknutí i sebemenší nečistoty mohlo způsobit nedozírné následky a poškození koncových systémů. Díky své výjimečné vlastnosti „stoprocentní záruky“ je v dnešní době hojně předepisována konstruktéry v automobilovém a leteckém průmyslu renomovaných firem, převážně na západ od našich hranic.


Zařízení pro odhrotování výbuchem. (Zdroj: Prove Tech)

Jak metoda funguje?

Díly jsou uzavřeny do odhrotovávací komory, kam je následně vtlačena zápalná plynná směs – kyslík s metanem anebo kyslík s vodíkem. Směs má přesně daný poměr, který je pro každý materiál jiný. Následně je zažehnuta zapalovací svíčkou a tím dochází k řízenému výbuchu o teplotě 2 500 °C až 3 500 °C. Ve 20 milisekundách dochází k vlastnímu procesu termické oxidace „vypaření hrotů, plen a jiných metalických nečistot“, a to v celém objemu obrobku nebo odlitku, i v těch nejzazších místech, která si jen lze představit, uvnitř i na povrchu, v průniku děr – velkých, krátkých, dlouhých, malých i těch nejmenších, milimetrových. A právě v tom tkví tajemství výše uvedené „stoprocentní záruky“. Hroty, pleny a jiné metalické nečistoty jsou odstraněny naráz a všude.

Po výbuchu jsou veškeré hrany v celém objemu obrobku zpevněny. Hrany jsou ostré, ale nejsou řezné, zároveň nedochází k žádným materiálovým změnám ani změnám jakýchkoli rozměrů. Díl nestihne přijmout výbuchem vyvinuté „teplo" a ohřeje se maximálně na 60–150 °C, podle druhu materiálu a nastavení stroje. Za zmínku stojí, že nedochází k žádnému poškození závitů. Závity se nechovají jako hrot, ale díky kuželovému tvaru odvádějí teplo do základního materiálu. 


Pohled do vnitřního prostoru zařízení pro termické odhrotování. (Zdroj: Prove Tech)

Řada výhod oproti ručnímu zpracování

Cena jednoho výbuchu je srovnatelná s ručním odhrotováním nebo apretací dílů bez reklamace. Při výrobě odpadá lidská chyba a také nákladné kontrolní a dočišťující práce. Odpadá namáhavá kontrola velikosti a počtu hrotů, např. ve vnitřním prostoru složitých dílů endoskopem či mikroskopem a jejich následné odstranění háčkem nebo magnetem. Rovněž u odlitků odpadá kontrola plen a drobných „průstřiků“ taveniny a následná ruční apretace ostrým břitem pod lupou.

Dalšími, někdy nutnými činnostmi po vlastním procesu výbuchu je čištění výrobků od oxidů v ultrazvukových myčkách, jejich následná pasivace či konzervace a sušení. Pokud jsou díly dále povrchově upravovány, nemusejí být čištěny, nicméně některé díly jsou již hotové a pohledové, takže jejich čistota je nutností.

Tím jsme se zároveň dostali k tomu, pro které díly a materiály je metoda vhodná. Jsou to veškeré materiály schopné oxidace. Konkrétně hliník a veškeré jeho slitiny, zinek a jeho slitiny, ocel – všechny druhy a třídy včetně nerezu, všechny litiny a mosazi.

Co se dílů týče, kromě velikosti dílů není omezení. Metoda je schopna odhrotovat jakýkoliv tvar – čím složitější, tím lépe. Z ekonomického hlediska metoda není vhodná pro velmi jednoduché strojírenské součásti s vnějšími, lehce dostupnými hroty nebo u odlitků většího „průstřiku“ taveniny z dělicí roviny licí formy, které lze účinněji odstraňovat jinými konvenčními metodami.Ukázka dílů před a po odhrotování výbuchem. (Zdroj: Prove Tech)

Roman Vinecký

www.provetech.cz

Další články

Technologie pro povrchové úpravy
Nekonvenční technologie

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: