Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Odmašťování pro malé lakovny
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Odmašťování pro malé lakovny

V technologiích povrchových úprav náročných na čistotu povrchu je nezbytné dokonalé odmaštění dílů. V dnešní době je již samozřejmostí požadavek na používání ekologicky nezávadných odmašťovadel.

Oba požadavky splňují výrobky a služby firmy MS Ekologické mycí stoly IBS, spol. s r. o., z Náchoda. Pomocí mycích stolů této firmy lze jednoduchým způsobem a bez stavebních úprav zřídit odmašťovací pracoviště, které plně odpovídá i nejpřísnějším předpisům, s trvale zajištěným přísunem odmašťovacího média a zároveň s bezplatným odvozem znečištěné náplně k likvidaci. Majitel stolu se tak zbaví starostí s dodržováním ekologických, hygienických a bezpečnostních norem a předpisů a s plněním podmínek zákona o odpadech.

Mycí stoly

Zařízení je vyráběno ve spolupráci s německou firmou IBS Scherer. Výroba odmašťovacích van mycích stolů je prováděna v České republice, což umožňuje pružně reagovat na přání zákazníků výrobou stolů atypických rozměrů či technického řešení. Stoly jsou vybavovány vysoce kvalitními čerpadly a kapalinami IBS. Znečištěné kapaliny jsou zákazníkům bezplatně odebírány zpět a odváženy do SRN firmě IBS Scherer. Jen v loňském roce tak bylo z České republiky vyvezeno 132 tun nebezpečného odpadu z odmašťování.

Kapaliny IBS

Kapaliny IBS jsou zdravotně nezávadná organická rozpouštědla bez halogenovaných uhlovodíků. Mají vynikající odmašťovací účinnost za studena, přičemž se jedná o bezoplachové mytí. Většinu typů IBS kapalin je možné používat uvnitř dílen bez nutnosti instalace zvláštního odsávání. IBS kapaliny nepoškozují lakované kovové povrchy, nepůsobí korozivně na hliník, hliníkové slitiny a šedou litinu a neovlivňují korozní odolnost ocelového povrchu.
Vysoká odmašťovací účinnost IBS kapalin byla úspěšně ověřena v odborných ústavech a zařízeních (VTÚO Brno, ČVUT Praha, SVÚOM Praha aj.). Například z dopisu Vojenského technického ústavu Brno vyplývá, že IBS kapaliny mají vysokou odmašťovací účinnost shodnou s čisticí účinností technického benzinu a při stoupající koncentraci oleje v čisticích kapalinách dochází ve srovnání s technickým benzinem k nižšímu zbytkovému zamaštění povrchu při zachování shodné čisticí účinnosti. Životnost čisticích kapalin při splnění požadavku na čisticí účinnost je proto vyšší než u technického benzinu

Uplatnění

Uplatnění mycích stolů firmy MS Ekologické mycí stoly IBS je nesmírně široké a zahrnuje čištění dílů od olejů, vazelín a nečistot v opravárenství a v mezioperačním mytí po obrábění. Dále se velmi účinně uplatňují také v odmašťování v technologiích náročných na čistotu povrchu, jako např. před nanášením práškových nátěrových hmot a plastů. V galvanotechnice a dalších technologiích zvlášť náročných na dokonalost odmaštění se tyto mycí stoly úspěšně uplatňují jako první stupeň odmaštění, kdy je veškeré možné množství mastnot zachyceno v mycím stole a následně používané lázně jsou pak minimálně zatěžovány. Tím se velmi výrazně prodlužuje životnost těchto lázní a snižují se náklady na jejich obnovu a související likvidaci.
Firma vychází vstříc všem, kdo mají zodpovědný přístup k ochraně životního prostředí, a nabízí doplňující sortiment výrobků - záchytné vany k ukládání sudů v celé řadě velikostí, sudové regály a skladové kontejnery, to vše v kvalitě splňující harmonizované normy.
Podrobně se s mycími stoly a odmašťovacími kapalinami pro malé lakovny seznámíte též na výstavě Finet.

Další články

Technologie pro povrchové úpravy

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: