Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Odsávání a filtrace v průmyslu
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Odsávání a filtrace v průmyslu

Při procesech obrábění je často téměř nezbytné používání chladicí emulze či oleje. Chladicí kapalina je obvykle přiváděna pod velkým tlakem a to vede ke vzniku emulzní nebo olejové mlhoviny, jejíž vliv je negativní. Negativně se podepisuje na životnosti elektronických přístrojů, ale také výrazně ohrožuje zdraví pracovníků. Proto je potřeba při instalaci obráběcího centra zvolit i vhodné odsávání.

Nezbytnost odsávání škodlivých plynů a prachu z provozu si uvědomoval Ing. David Kratochvíl, když se rozhodl založit firmu s odsávací a filtrační technikou pro kovoprůmysl. V následujících vydáních MM Průmyslového spektra vám přineseme seriál právě o těchto technologiích, ale pojďme se nejdříve pana inženýra zeptat, jak se jeho firmě v současnosti daří.

MM: Před necelými dvaceti lety jste zakládal firmu. S jakými ambicemi a očekáváními jste do toho tehdy šel?

Ing. Kratochvíl: Ano, to je zpětně dobrá otázka. Odpověď, řekl bych, má dvě roviny – osobní a profesní. Z hlediska osobního to v mém případě určitě byla snaha a touha stát na vlastních nohou a být nezávislý na jiných – a asi také taková ta běžná mužská touha dokázat si, že „na to mám“. Navíc jsme v té době našli velkou díru na trhu. Blížil se vstup do EU a s tím byl spojen závazek respektovat západoevropské standardy, rostlo obecné povědomí o zdravotních rizicích spojených s procesy obrábění a dalšími technologiemi a samozřejmě také přibývalo podnikatelů, kteří chtěli své společnosti z hlediska pracovního prostředí kultivovat a volali po jednoduchém a účinném řešení. A my jsme toto řešení měli – právě v té době jsme se stali reprezentanty britské firmy Filtermist International Ltd., která je vůdčí světovou firmou v oblasti dynamických separátorů s více než 150 000 instalovanými odlučovači.


Ing. David Kratochvíl, jednatel firmy WEMAC

Takže profesní cíl byl jasný – vybudovat solidní a dobře fungující společnost v oblasti filtrace a odsávání v kovoprůmyslu, s jasnou vlastnickou strukturou, kde by vztahy s našimi zákazníky byly založeny na důvěře a vzájemné úctě a nikoliv na tlustých smlouvách s řadou chytáků a právnických kliček. A pokud vyhodnotím naše současné postavení na trhu, řekl bych, že se nám tato společná práce docela daří.

MM: Jaká je tedy současná podoba firmy WEMAC?

Ing. Kratochvíl: Snažím se naši společnost vést jako rodinnou firmu, ve které panují velmi dobré a přátelské vztahy mezi všemi zaměstnanci. Kolegy si velmi pečlivě vybíráme a jedním z hlavních kritérií je vedle profesní zdatnosti i to, jak který bude schopen zapadnout do našeho kolektivu. Snažím se, aby každý měl svůj díl zodpovědnosti, a chci po každém, aby u práce především myslel. Jsou firmy, které jsou založené na strohé disciplíně, ale mně tento systém nevyhovuje. Vím, že se na své kolegyně a spolupracovníky mohu spolehnout a oni zase vědí, že přede mnou nemusejí předstírat horečnou činnost – má to tu výhodu, že si u nás každý plní pracovní povinnosti stejně, ať jej někdo sleduje, či nikoliv. Tento systém se samozřejmě nedá použít pro velké firmy, ale my jsme malá, kompaktní firma se třinácti zaměstnanci a řekl bych, že fungujeme dobře. A když si to tak rovnám v hlavě, víte, že od nás nikdy nikdo neodešel? S několika málo kolegy jsme se během let rozloučili, ale „za lepším“ od nás neutekl nikdo. Ale pozor – nejsme žádný zaopatřovací ústav! Žijeme a pracujeme v konkurenčním prostředí a musíme samozřejmě všichni podávat dobrý výkon.

Z hlediska pozice na trhu bych řekl, že si nevedeme špatně. K dnešnímu dni máme přes 9 000 instalací různých filtračních jednotek; od malých lokálních instalací až po výkonné systémy ke strojům z produkce firem, jako je např. TOS Varnsdorf. Jsme hlavním nebo dokonce výhradním dodavatelem řady významných výrobců a dodavatelů obráběcích strojů – naše odlučovače ve slušných množstvích dodáváme např. do těchto firem – Kovosvit Sezimovo Ústí, Tajmac-ZPS Zlín, Toshulin, Trimill Zlín, Mazak Yamazaki Czech, DMG Mori Seiki Czech, Misan Lysá nad Labem (Okuma, Brother), Teximp Praha (Haas, Tornos), TGS Holoubkov (Johnford, Kitamura, Polygim, ...), Vason Vsetín (YCM), Taima Praha (brusky Chevalier, Palmary), Galika Praha (brusky Jung, Blohm), dále dodáváme např. pro firmy TOS Čelákovice, Fermat Praha, Profika Benátky nad Jizerou a mnoho dalších.

Našimi klíčovými zákazníky, kde máme desítky až stovky odlučovačů, jsou Valeo Humpolec, Edwards Lutín, Bonatrans Bohumín, Austin Detonátor Vsetín, John Crane Sigma Lutín, Agrostroj Pelhřimov, KS Kolbenschmidt Ústí nad Labem, Jtekt Pardubice, ASSA Abloy FAB Rychnov nad Kněžnou, PBS Turbo Velká Bíteš, Decoleta Jihlava a řada dalších. To hlavní tajemství úspěchu tkví však v tom, že úplně stejně si vážíme malých zákazníků, kteří mají jeden dva odlučovače – a také k nim stejně přistupujeme. Těch jsou opravdu stovky.

Nakonec, proč se nepochlubit – když firma Filtermist International Ltd. v roce 2013 poprvé vyhlašovala cenu pro nejlepšího světového dealera, získali jsme ji právě my, a to v konkurenci více než šedesáti světových zastoupení. Kritériem byl samozřejmě nejen počet prodaných kusů, tam bychom např. s trhem Spojených států nemohli soupeřit, ale hodnotil se počet prodaných kusů na množství instalovaných obráběcích strojů, inovativní přístup a další položky.

MM: Kde vidíte svoji firmu za deset let, jaké jsou vaše vize?

Ing. Kratochvíl: Možná vás překvapím, ale jsem v tomto ohledu poměrně skromný a střízlivý. Náš sortiment v současné době zahrnuje poměrně úplné portfolio produktů pro filtraci vlhkých a suchých procesů v kovoprůmyslu, tedy dynamické separátory a odlučovače Filtermist, filtrační věže pro olejové a emulzní mlhoviny a kouře Absolent, elektrostatické filtry Bristol, systémy pro odsávání suchého a grafitového prachu Oskar a filtrační jednotky německé firmy ULT AG pro filtraci různých komplikovanějších typů vzdušnin (např. pro laserové nebo EDM technologie). Tyto naše klíčové produkty jsou doplněny např. sacími rameny dánské firmy Alsident, filtračními rouny Velum nebo průtokovými filtry Magnom.

Nechtěl bych tento sortiment dále příliš rozšiřovat – dávám přednost důkladné znalosti omezeného počtu produktů než nabízení stovky položek, o kterých bychom měli jen povrchní znalosti. Mým cílem je spíše ještě vyšší kvalita našich služeb a schopnost nabízet systémová řešení na opravdu složité případy – odborně a technicky jsme na to vybaveni a daří se nám to; příkladem může být vyřešení problémů ve firmě Continental Trutnov, kde byly opravdu vysoké koncentrace velmi komplikované vzdušniny a stávající filtrační technologie je nezvládaly. Podobnými firmami, kde jsme se snažili dodat vysokou přidanou hodnotu, jsou např. Mesa Parts Vysokov, OM Protivín apod. Snažíme se také pracovat s řízeným prouděním vzduchu, to je například u velkých nezakrytovaných strojů opravdu velmi zajímavá práce. A podobně. Jít do kvality, ne do kvantity ‒ to je moje vize.

MM: Co vás na podnikání baví a co naopak štve? Je Česká republika dobrým místem pro podnikání?

Ing. Kratochvíl: Velmi bych uvítal stabilní legislativní prostředí. Jsme malá, flexibilní firma a umíme se přizpůsobit, ale časté změny různých předpisů, vyhlášek a pravidel stojí mnoho času a peněz. Neumím si představit, že bychom si např. daně zpracovávali sami. Musíme mít externí právní služby a podobně a i tito specialisté jsou často na rozpacích – kvůli nikoliv výjimečné nejednoznačnosti předpisů, jejich četným modifikacím a doplňkům.

Myslím, že řadě zákonodárců a profesionálních politiků by prospělo, kdyby závaznou podmínkou politické kariéry byla povinnost např. tříletého úspěšného samostatného podnikání, ať již formou OSVČ nebo s. r. o. Je to velmi těžký a náročný proces uživit sebe i zaměstnance a jsem si jist, že taková praxe by byla velmi ku prospěchu legislativnímu procesu. Navíc, když někdy sleduji přenosy z poslanecké sněmovny, jenom žasnu – tolik vzájemné neúcty, nezájmu o věc a často i hulvátství najednou se vidí málokdy. Netýká se to samozřejmě paušálně všech, ale jsou bohužel jedinci, které bych nezaměstnal ani na minutu – a bohužel o nás spolurozhodují. A klientelismus a státní zakázky – v některých případech škoda mluvit.


Sídlo společnosti WEMAC v Praze 8

Problém také vidím ve stále narůstajícím počtu míst ve státní správě. Ne že by byla komunikace s úředníky nemožná nebo špatná – to je vždy o tom, jak se ti lidé k sobě navzájem chovají. Jen si myslím, že určitá část agendy, která se musí vyřizovat, je úplně zbytečná a kdyby odpadla, nikdo by si toho ani nevšiml. Jenže nikdo si větev pod sebou sám nepodřeže a vytvářet agendu pro agendu není zase takový problém. Například – soukromě jsem žádal o povolení ke zhotovení studny na zahradě v Praze. Víte, jak dlouho celý proces trval? Šestnáct měsíců! To je přece trochu moc, ne?

A ještě jedna věc mi osobně vadí – když slyším nebo čtu ve zpravodajství větu typu „Podnikatel zpronevěřil X milionů…“. To nezpronevěřil podnikatel, to byl prostě darebák. Podnikatel je člověk, který nemá moc času na veřejné prezentace, protože buduje svou existenci a to je bolavý, náročný a nejistý proces. Podnikatel je člověk, který není moc vidět ani slyšet, protože na to nemá čas. Je to člověk, který umí hospodařit s penězi, myslí na budoucnost a snaží se optimalizovat svou práci. A mimo jiné živí svými daněmi mnoho dalších lidí. Přesto je slovo „podnikatel“ pro některé lidi téměř nadávka – a určitě i díky tomuto způsobu zpravodajství.
A co mě baví – jednoznačně ta různorodá technická práce. A kontakt s lidmi. Každá poptávka je trochu jiná, každou je třeba promyslet určitým způsobem. Často je nutné navštívit zákazníka, seznámit se s jeho požadavky, zohlednit pracovní prostor v hale nebo na dílně, vyhodnotit fakta a pak navrhnout řešení. Vymyslet financování, někdy navrhnout splátky. Zvážit míru rizika. A když vám pak tu a tam někdo poklepe na rameno a řekne „dobrá práce“, je to pocit, který stojí za to.
A dále nezávislost – ta možnost rozhodovat sám o sobě a o své práci. To je k nezaplacení.

MM: Kdybyste nebyl strojařem, čemu byste se profesně věnoval?

Ing. Kratochvíl: No, já se k tomu už moc nehlásím, ale své mládí jsem trávil s elektrickou basovou kytarou a byly to úžasné roky. Ta úroveň byla asi všelijaká, ale v člověku to zůstane, a když jsme na nějakém pořádném rockovém koncertě, ještě teď mi škubají prsty. Dodnes si rád zazpívám a zahraju, a kdyby byly okolnosti jiné, asi bych se muzikou a věcmi okolo ní opravdu rád živil. Ale také se obávám, že to by na žádné ocenění nebylo!

Děkuji za rozhovor.

Ing. Eva Buzková

eva.buzkova@mmspektrum.com

Další články

Vzduchotechnika/ klimatizace
Montáže/ kompletace

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: