Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Odstraňování otřepů elektrotechnickým obráběním
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Odstraňování otřepů elektrotechnickým obráběním

Po dlouholetých zkušenostech s odjehlováním přivedl Imtos na český a slovenský trh společnost stoba Sondermaschinen – specialistu na definované a bleskurychlé odstraňování otřepů technologií ECM.


ECM technologie společnosti stoba Sondermaschinen

Odstraňování otřepů není při obrábění klíčovým procesem, proto se mu často nevěnuje patřičná pozornost. Do výrobního procesu musí být často ještě narychlo integrováno. Speciálně při výrobě středních a velkých sérií je kladen důraz na nejvyšší kvalitu a přesnost, neboť otřepy či celé plochy otřepů nacházející se uvnitř obrobku mohou negativně ovlivňovat funkci obrobených součástí, nebo vést dokonce k výpadku celého zařízení.

Řešení tohoto problému se nazývá elektrochemické obrábění (ECM). Jde o dlouho známý, avšak doposud spíše vzácněji využívaný způsob obrábění kovů. Obrobek je při něm zapojen na pulzní zdroj nebo zdroj stejnosměrného proudu pozitivně jako anoda a nástroj negativně jako katoda. Elektrický proud mezi katodou a anodou v pracovní mezeře protéká elektrolytickým roztokem (většinou se jedná o dusičnan sodný – NaNo3). Z obrobku se při tom oddělují ionty kovu. Ubíraný materiál se poté z elektrolytu odfiltruje jako hydroxid kovu. Samotné odstraňování materiálu z obrobku je řízeno pomocí síly proudu a délkou procesního času. Hrany mohou být tímto procesem nejen dokonale zbaveny otřepů, ale současně i zaobleny dle definovaných požadavků. Vzhledem k povaze této metody se netvoří žádné nežádoucí sekundární otřepy. Tvar nástrojové katody bývá uzpůsoben konkrétnímu obráběcímu úkolu. Otřepy se tedy odstraňují bez mechanické či tepelné zátěže pro obrobek a vždy pouze v místě, kde je to žádoucí.

Technologie ECM se využívá především v sériové výrobě hlavně k odstraňování otřepů a obrábění obrobků s komplexním tvarováním nebo s obtížně přístupnými místy, kde nelze využít konvenční metody vůbec nebo jen obtížně. Další výhodou této metody jsou krátké procesní časy, které se zpravidla pohybují v rozmezí 10 až 30 sekund. Tato procesně spolehlivá metoda je aplikovatelná na všechny vodivé obrobky z (ušlechtilé) oceli, hliníku, barevných kovů a dalších materiálů. Bez problémů ji lze použít i u tvrzených a těžko obrobitelných materiálů, jako jsou chromniklové oceli nebo Inconel.

Typickými aplikačními oblastmi ECM/PECM technologie jsou ABS brzdové systémy, součásti vstřikovacích systémů, ozubená kola, kryty ventilů, pneumatické a hydraulické součásti.

Konkurenční výhoda skupiny stoba

Společnost stoba Sondermaschinen se sídlem v Memmingenu se již mnoho let zabývá navrhováním, konstrukcí a výrobou vysoce automatizovaných zařízení pro elektrochemické obrábění kovů. stoba vyrábí stroje a přístroje pro elektrolytické odstraňování otřepů, zahlubování, vrtání a nejjemnější obrábění vysoce přesných kovových obrobků. Dodává jak standardní zařízení pro malé a střední série, tak i plně automatizované výrobní linky s čisticí a sušicí technologií pro výrobu sérií o počtu několika milionů kusů za rok.

Díky synergii vznikající při spolupráci mezi dceřinými podniky společnosti stoba byly vyvinuty rovněž nové produkty jako PECM (přesné elektrochemické obrábění) stroje, zařízení na čištění součástí, automatizační řešení a zcela nově pětiosá CNC laserová obráběcí centra. Coby strojírenská firma se stoba Sondermaschinen zabývá nejen benzinovými a dieselovými vstřikovacími systémy a tryskami nebo systémy Common-Rail, ale svá řešení úspěšně uplatňuje v celosvětovém měřítku také v jiných odvětvích, jako je lékařská a energetická technika a výroba motorů.

Automobilní díly odjehlené technologií ECM

Strojní řešení od standardu přes speciální až po All in One

Portfolio společnosti stoba zahrnuje celou řadu zařízení pro elektrochemické obrábění kovů optimalizovaných pro potřeby zákazníků. Koncepty jsou realizovány od kompaktního základního modelu „alpha basic“ přes modulární výrobní systémy jako „alpha mono“ až po plně automatizovaná kompletní řešení, jako je „řada beta“.
V prostorově úsporných kompaktních obráběcích zařízeních jsou integrovány všechny funkce nezbytné pro procesně spolehlivé odstraňování otřepů, zahlubování, vrtání a konturování vysoce přesných obrobků. Prostřednictvím generátorů s integrovanou pulzní technologií vyvinutých společností stoba se v prostoru obrábění dosahuje vyšší hustoty proudu, tím i značně vylepšené jakosti povrchů. Výsledkem jsou hladké, téměř leštěné povrchy. Pomocí generátorů stoba a kontroly elektrolytu mohou být všechny procesně relevantní parametry současně nejen řízeny a sledovány, ale i archivovány, a případně přiřazovány danému zpracovávanému obrobku.

Systémy zařízení stoba ECM/PECM pro větší množství obrobků zahrnují také předchozí i návazné zpracování obrobků, jakož i přísun a odebírání obrobků. Další možnosti jako SPC/NIO stanice nebo optická kontrola obrobků mohou být integrovány individuálně. Na přání mohou být systémy dodány jako plně automatizované nebo s připraveným automatizačním rozhraním.

Velký potenciál do budoucna

„Díky nepřetržitému dalšímu rozvoji směrem k budoucím technologiím a rozšiřování svého portfolia jsme pro své zákazníky spolehlivým systémovým partnerem,“ uvádí Oliver Günther, výkonný ředitel společnosti stoba Sondermaschinen. Společnost stoba navíc vidí růstový potenciál především na českém a slovenském trhu. I proto je se spoluprací s firmou s dlouholetými zkušenostmi na trhu, jakou je Imtos, velmi spokojena.

Velký potenciál a zdravý růst do budoucna očekává stoba především kvůli zvyšujícím se nárokům na zpracování povrchů souběžně s požadavky na zmenšování a kompaktnost zařízení.

IMTOS

michal@churavy.cz
 

Další články

Inovace
Štíhlá výroba a logistika
Průmyslový design
Letecký průmysl
Automobilový průmysl
Novinky z veletrhů a výstav
Výzkum/ vývoj
Technologie pro povrchové úpravy

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: