Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Open House Pfronten 2019
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Open House Pfronten 2019

Počátek roku přinesl jednu z tradičních akcí světa obráběčů a obrábění - Open House v závodě Deckel Maho Pfronten společnosti DMG Mori. Mezi sedmi desítkami vystavených strojů bylo možné spatřit dvě světové premiéry i novinku z oblasti kovového 3D tisku. Hlavním letošním tématem ale byla digitalizace a automatizace.

Open House v Pfrontenu, v továrně pod štíty bavorských Alp, svým rozsahem předčí jakoukoliv obdobnou akci pořádanou v tuzemsku. Již z počtu vystavených strojů je zřejmé, že do showroomu by se nevešly, a tak jako výstavní prostory slouží i výrobní haly. Některé z exponátů, zejména rozměrná portálová centra, si návštěvníci mohou prohlédnout přímo na montážních linkách. Akce se koná vždy po dobu celého týdne – letos to bylo od 22. do 26. ledna – a po celou tuto dobu jsou výstavní prostory zaplněny tisícovkami návštěvníků z celého světa, jimž jsou na výstavní ploše k dispozici desítky techniků a prostor je i pro obchodní jednání. Ne nadarmo je zdejší Open House nazýván také „Alpský veletrh“. Své zákazníky na něj pozvalo i české zastoupení – společnost DMG Mori Czech. Ale pojďme se poohlédnout po nejžhavějších novinkách.


Nezasvěcený návštěvník by neřekl, že za nenápadnou budovou na hlavní ulici v Pfrontenu se skrývá rozlehlý moderní závod na výrobu obráběcích strojů. (Foto: autor)

Pětiosé kompaktní frézovací centrum DMP 70

První představenou světovou premiérou je nový kompaktní, vysoce dynamický stroj DMP 70, který se vyznačuje minimální zástavbovou plochou při velkém pracovním prostoru. Jedná se o následovníka úspěšného modelu Milltap 700 s více než 3 000 instalacemi na trhu. Nový DMP 70 je se zástavbovou plochou pouhých 4,2 m² přibližně o 10 % menší než jeho předchůdce. Využití najde v medicínských technologiích a dílenské výrobě, ale také v leteckém průmyslu a dalších průmyslových odvětvích s vysokými nároky. Pojezdy v rozsahu 700 × 420 × 380 mm a volitelný integrovaný naklápěcí/rotační stůl umožňují pětiosé simultánní obrábění širokého spektra různých dílů. Spolu se strojem DMP 70 bylo představeno automatizační řešení WH 3 CELL pro manipulaci s obrobky, které lze ke stroji flexibilně připojit nejen z pravé či levé strany, ale i zepředu.

End-to-end optimalizace koncepce stroje udělala z DMP 70 extrémně tuhý výrobní stroj s vyšším frézovacím výkonem, který je o 15 % větší než u modelu Milltap 700. Základem pro kvalitní obrábění náročných dílů je široké strojové lože ze šedé litiny, teplotní stabilizace a a 35mm lineární vedení. K vyšší stabilitě přispělo i vysoce pevné vřeteno – díky vyššímu předpětí na pružině – a robustní zásobník nástrojů s kovovými svorkami. Model DMP 70 je ve výrobě rovněž vysoce uživatelsky přívětivý, a to díky ergonomickému designu Stealth se šikmými kryty v dobře viditelném pracovním prostoru.


Pohled do části expozice zaměřené na oblast leteckého průmyslu


Tepelná stabilita – a tím i dlouhodobá přesnost stroje – byla vylepšena pomocí optimalizovaného konceptu chlazení. Absolutní systémy přímého odměřování pojezdů umožňují vysokou přesnost polohování, která je zárukou, že výrobní stroj bude v cílových odvětvích splňovat vysoké požadavky na přesnost. Díky snížení tolerancí mnoha strojních komponent funguje DMP 70 s celkovou přesností, která je o 60 procent vyšší než u stroje Milltap 700.

Díky rychlým posuvům dosahujícím 60 m.min-1 a zrychlení až 2g nabízí DMP 70 maximální dynamiku. Ve standardní verzi je DMP 70 vybaven vřetenem powerMaster s maximálními otáčkami 10 000 min-1 a krouticím momentem 78 Nm. Z hlediska vysoké úrovně produktivity hraje svou roli také rychlá výměna nástrojů a čas tříska–tříska 1,5 sekundy. Zásobník nástrojů s optimální přístupností má prostor pro až 15 nástrojů s délkami do 250 mm, volitelně je možná varianta s 25 nástrojovými kapsami.

Stroj DMP 70 vybaven multidotykovým 19" ovládacím panelem SLIMline se systémem Siemens Operate 4.8. Díky technologii 3D řízení si uživatelé mohou simulovat obrábění dopředu. Nabídku stroje DMP 70 doplňuje rozsáhlé portfolio opcí. Dostupná jsou například vysokorychlostní vřetena, stejně jako různé typy stolů, chladicích systémů a vynašeče třísek.


Pětiosé kompaktní frézovací centrum DMP 70 a jeho vnitřní upořádání

 

Laserový texturovací stroj Lasertec 125 Shape

Druhou světovou premiérou byl laserový texturovací stroj Lasertec 125 Shape určený pro výrobu geometricky definovaných povrchových struktur s maximální procesní spolehlivostí a reprodukovatelností. Mezi hlavní dovednosti stroje patří vytváření jemných kontur a filigránových kavit, které se uplatňují ve výrobě vstřikovacích forem, lisovacích nástrojů, štítků a dalších rytin v nejvyšší kvalitě a bez opotřebení nástrojů. Představený stroj byl navržen speciálně pro texturování velkých forem a zápustek až do ø 1 250 × 1 000 mm a maximální hmotnosti obrobku 2 600 kg (s volitelným tandemovým pohonem). Volitelný vysokorychlostní posuv skeneru v ose Z zvyšuje rychlost posuvu z 1,5 m.s-1 na 5 m.s-1, zatímco laser dosahuje pulzní frekvence až 1 000 kHz. Díky novým technologiím se podařilo ještě zlepšit kvalitu textury při zachování vysoké procesní rychlosti. Výsledkem je až o 69 % kratší doba zpracování, a tím i daleko nižší náklady na jeden díl.

Stejně jako menší Lasertec 75 Shape, také Lasertec 125 Shape kombinuje všechny benefity, které přináší stabilita nabízená osvědčeným designem monoBlock, s výhodami náročného pětiosého obrábění. Vzhledem k zástavbové ploše pouhých 19 m2 se jedná o nejkompaktnější stroj ve své třídě. Pojezdy v rozsahu 1 335 × 1 250 × 900 mm (X/Y/Z) dovolují využívat tento stroj v mnoha různých aplikacích. Dokáže si poradit s maximálními rozměry obrobků až do ø 1 250 × 1 000 mm, což umožňuje efektivní texturování i velkých formátů. NC naklápěcí rotační stůl je navržen pro komponenty s hmotností do 2 000 kg. Volitelný tandemový pohon nabízí nosnost až 2 600 kg. Pracovní prostor umožňuje uživatelům optimální přístup a díky velkým rozměrům je zde malé riziko kolize.


Stroj Lasertec 125 Shape byl zkonstruován pro vytváření geometricky určitých textur v rozměrných formách.

 

Technologie Lasertec Shape přináší uživatelům ze všech odvětví výroby nástrojů a forem absolutní svobodu designu s maximální přesností a reprodukovatelností. Z tohoto důvodu se tato technologie již etablovala především v oblasti výroby forem pro automobilový průmysl. Jedná se o „zelenou“ technologii, která nyní nepotřebuje žádné chemikálie na nákladné a časově náročné leptání. Lze s ní nejen rychle vytvářet vzory, které dobře vypadají, ale také testovat a implementovat technicky optimalizované povrchové struktury (například optimalizovaný průtok nebo trvanlivost). 3D povrchové struktury vytvořené technologií Lasertec Shape lze nalézt například u řemínků k hodinkám, pouzder na mobilní telefony, palubních desek automobilu i u kabinových sedadel v letadlech.

Lasertec 125 Shape je vybaven intuitivním a jednotným uživatelským rozhraním Celos a řídicím systémem Siemens 840 D solutionline s 3D softwarovými funkcemi Lasersoft, které zjednodušují vytváření kontur, nápisů, log a povrchových struktur na 3D plochách, válcích nebo komplexních volných plochách obrobku.


Příklad různých možností vytváření textur na stroji Lasertec 125 Shape

Automatizace

Automatizované stroje jsou rozhodujícími komponenty digitálních továren a tím i pevnou součástí Průmyslu 4.0. DMG Mori je ve vývoji a realizaci flexibilních automatizačních řešení podporována společným podnikem DMG Mori Heitec. Ten je dodavatelem modulárních, navzájem sladěných automatizačních řešení, například pro manipulaci s obrobky. Oblast automatizace manipulace s paletami zůstává součástí kompetence výrobních závodů DMG Mori. Díky spolupráci obou závodů získávají uživatelé individuálně uzpůsobená, průchozí a procesně bezpečná řešení – vše z jedné ruky.

Na základě bezprostřední interakce s výrobními závody DMG Mori může společnost DMG Mori Heitec plánovat každý automatizační projekt velmi konkrétně a optimalizovat jej s přihlédnutím k podmínkám u zákazníka. Digitální inženýring se zobrazením reálných strojů a zařízení v podobě digitálního dvojčete a s možností analytické předpovědi událostí je důležitým stavebním kamenem prosíťované inteligentní výroby. Již před instalací systému je možné na počítači simulovat jeho rozjezd s konkrétními výrobními programy zákazníků. To zákazníkovi zaručuje vysokou bezpečnost investice, rychlou instalaci a uvedení zařízení do provozu v jeho závodě a nepřekonatelně rychlý rozjezd výroby. Čas potřebný pro uvedení systému do provozu tím lze zkrátit až o 80 procent. Zákazník navíc může na základě poznatků z virtualizovaných výsledků digitálního inženýringu již ve fázi rozhodování velmi přesně odhadnout, jak se systém projeví v jeho procesním řetězci a co případně musí podniknout, aby zajistil efektivní provoz systému a celé své výroby.

Robo2Go 2nd generation

S řadou konkrétních příkladů automatizačních řešení se mohli návštěvníci Open House seznámit přímo u vystavených obráběcích strojů. K nim patří druhá generace robotů Robo2Go, které lze nasadit jak u soustružnických center řad CLX a CTX, tak i u soustružnicko-frézovacích center řady CTX TC určených pro kompletní obrábění. Flexibilní robotickou automatizaci lze snadno ovládat pomocí nového softwaru. Na základě předdefinovaných programových modulů lze procesy s využitím robota Robo2Go 2nd generation naprogramovat rychle a snadno i bez znalostí programování robotů. Naprogramování pro nový obrobek díky tomu trvá méně než 5 minut. Díky tomu se Robo2Go 2nd generation stává ideálním a flexibilním řešením pro malé až středně velké dávky.

Druhá generace robotů Robo2Go pro obsluhu soustružnických center se vyznačuje jednoduchým a rychlým programováním bez potřeby znalostí programování robotů.

Paletový sytém PH 400

Po úspěchu paletového systému PH 150 rozšířila společnost DMG Mori své portfolio v oblasti automatizované manipulace s paletami o nový systém PH 400 – ideální doplněk k již osvědčenému kruhovému zásobníku. Centra řad DMU monoBlock a duoBlock lze nyní automatizovaně zásobovat i velkými paletami. Nosnost systému PH 400 je 530 kg ve verzi s dvanácti paletami a 800 kg, je-li zařízení koncipované pro šest nebo osm palet. S maximálním průměrem obrobků 850 mm a výškou 1 000 mm je PH 400 ideálním automatizačním řešením pro stroje DMU85 monoBlock, DMU80/90 P duoBlock, DMU80eVo a DMC850V.

Integrovaná digitalizace

V oblasti integrované digitalizace společnost DMG Mori prosazuje univerzální digitalizaci na všech úrovních hodnotového řetězce – od plánování výroby přes digitální sledování výroby až po digitální servis.

S pomocí svého řídicího a operačního systému Celos na bázi aplikací vytvořila společnost DMG Mori základnu, která jí umožňuje nabízet zákazníkům dlouhodobou podporu na cestě k Průmyslu 4.0 prostřednictvím integrovaných pracovních postupů, a to jak na úrovni stroje, tak i následných procesů. Celos je instalován na všech nových špičkových strojích DMG Mori a jednou z jeho funkcí je schopnost digitálního sledování výroby. Funkce Celos Digital Monitoring je mimo jiné tvořena aplikacemi Messenger, Condition Analyzer a Performance Monitor.


Nový paletový systém PH 400 s nosností až 800 kg je ideálním automatizačním řešením pro stroje DMU85 monoBlock, DMU80/90 P duoBlock, DMU80eVo a DMC850V.


Messenger centrálně vizualizuje aktuální stav strojového parku a na mobilních koncových zařízeních zobrazuje informace o konkrétním stroji, jako je provozní stav, aktuální NC program nebo počítadlo obrobků. Tím se snižují prostoje a zvyšuje se produktivita. Informace o provozních dobách stroje, prostojích a poruchách mohou být navíc využity k výpočtu nákladové efektivity objednávek. Ve stejnou dobu Condition Analyzer využívá data z čidel k vizualizaci a analýze stavu strojů na základě stavu komponent. Tyto výsledky lze například použít k plánování preventivní údržby. Performance Monitor umožňuje zachytit, analyzovat a vizualizovat celkovou efektivitu systému a přitom zohlednit dostupnosti stroje a kvalitu komponent.

Plánování výroby

Nejnovější aplikace Production Planning společnosti Istos je určena pro integrované digitální plánování pracovních postupů. Díky modulům pro řízení materiálových zásob, plánování pracovních sil a pro podrobné plánování výroby a trasování objednávek aplikace umožňuje situační plánování, které pomáhá překonat potíže s omezenými kapacitami, a tedy podporuje výrobní postupy, které šetří zdroje i náklady. Production Planning je součástí systému Planning Solutions, který se aktuálně zkouší a testuje. V budoucnu bude základem pro optimalizovanou výrobu a bude obsahovat funkce pro plánování, sledování a zpětnou vazbu, které budou zahrnovat všechny výrobce i aplikace.

IoTkonektor je základem pro propojení nových strojů od DMG Mori, zatímco nová servisní kamera umožňuje živé streamování v aplikaci NETservice.

Digitální servisní řešení pro výrobu

IoTkonektor je základem pro připojení nových strojů DMG Mori do výrobní sítě. Existující stroje DMG Mori lze připojit pomocí dodávané retrofitové sady. V IoTkonektoru je nainstalován NETservice od DMG Mori, který představuje nový standard pro servis obráběcích strojů na dálku. NETservice umožňuje operátorům, servisním odborníkům a servisním technikům zúčastnit se prostřednictvím skupinové videokonference setkání na dálku, jehož cílem je společně rychle najít řešení servisních problémů. Zákazník nebo servisní technik společnosti DMG Mori může danou situaci nafilmovat nebo nafotit přímo na místě a živě ji streamovat přímo do spuštěné aplikace NETservice přes servisní kameru. Tento vizuální doplněk vede k podstatně lepšímu a rychlejšímu řešení servisních problémů prostřednictvím DMG Mori Hotline.

Efektivním řízením servisních zdrojů lze výrazně zvýšit dostupnost stroje. WerkBLiQ GmbH je členem skupiny DMG Mori, která díky své webové a multiprodejní platformě udržitelně optimalizuje řízení servisu a údržby celého strojového parku u zákazníků. WerkBLiQ zajišťuje bezpečnou a úplnou dokumentaci o údržbě a nabízí jednoduchou a průřezovou komunikaci. Platforma propojuje všechny osoby zapojené do údržby a s celkem 15 moduly dovoluje rychlé uvedení strojů do provozu, minimalizuje prostoje díky dodržování harmonogramu údržby a kromě jiného umožňuje i rychle získat náhradní díly. Díky tomu může DMG Mori nabízet integrovanou strategii digitalizace na všech úrovních hodnotového řetězce.

Aditivní výroba

Pozornost byla věnována také oblasti aditivní výroby. Portfolio společnosti zahrnuje čtyři kompletní výrobní řetězce pro aditivní výrobní postupy s práškovou tryskou a v práškovém loži. Pro zajištění komplexní nabídky DMG Mori kombinuje vlastní stroje pro aditivní výrobu z řad Lasertec 3D a Lasertec SLM s obráběcími centry z vlastní široké nabídky. V Pfrontenu byl představen také nejnovější model Lasertec 12 SLM, který je díky průměru ohniska pouhých 35 µm čtyřikrát přesnější než současné průmyslové standardy. To umožňuje výrazně jemnější rozložení struktury a tenčí tloušťku stěny. Současně tento stroj s práškovým ložem nabízí konstrukční objem 125 × 125 × 200 mm, který je v této třídě přesnosti zcela unikátní. Uživatelsky přívětivý Stealth Design a práškový modul rePLUG známý ze stroje Lasertec 30 SLM umožňuje výměnu materiálu za méně než dvě hodiny.

Na příkladech výrobků byly demonstrovány vlastnosti nového softwaru Optomet, který automaticky vypočítává optimální výrobní parametry. To zjednodušuje programování a vede k výraznému zlepšení povrchových vlastností a reprodukovatelným vlastnostem materiálu.

Další podrobnosti k oblasti aditivní výroby přineseme v samostatném článku v příštím vydání MM Průmyslového spektra.

Pavel Marek, Pfronten
Neoznačené fotografie: DMG Mori

pavel.marek@mmspektrum.com

cz.dmgmori.com

Další články

Průmysl 4.0
Automatizace, regulace
Obráběcí stroje a technologie

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: