Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Optimalizace kvality a množství při válcování za studena
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Optimalizace kvality a množství při válcování za studena

Požadavky na zvyšování přesnosti, kvality a vyráběného množství při válcování za studena směřují k optimalizaci strojů a výrobních prostředků. Dříve se pro tyto účely používaly především přístroje na měření tloušťky spojené s automatickou regulací nastavení. Moderní regulace by ovšem měla zahrnovat všechny parametry válcování. Německá firma Vollmer, kterou v ČR zastupuje společnost SK Technik, spol. s r. o., nabízí postup optimalizce regulace válcovacího procesu, který zahrnuje

 • instalaci měřicího přístroje, který nepřetržitě měří tloušťku pásu s přesností ± 1 µm s časovou konstantou, která odpovídá současnému technickému vývoji;
 • přestavbu stávajícího nastavování na servohydraulické ovládání s rychlou regulací (Mass Flow Control);
 • *
 • instalaci měřicího přístroje, který na monitoru zobrazuje rovinnost pásu během válcování;
 • 1.
  integraci regulace rovinnosti, která při využití všech dostupných prvků nastavení upravuje požadovaný stav rovinnosti válcovaného pásu po celé jeho délce;
  2.
  zapojení SPC-systémů (Statistic Process Control), které během výrobního procesu shromažďují data o každém jednotlivém svitku či o každém průchodu válcovací stolicí a dle požadavku je uloží nebo vytisknou.

  Měření tloušťky pásu

  Základem pro jakoukoliv optimalizaci je využití vysoce přesných přístrojů pro měření tloušťky pásu. Podle typu válcovací stolice, materiálu nebo parametrů pásu je možné použít kontaktní nebo rentgenové měřicí přístroje, popřípadě oba typy současně. Tato fáze vede k základnímu rozhodnutí: buď je přestavba na hydraulické nastavovací ústrojí nutná a má ekonomický smysl, anebo kvalita výroby dostačuje a může být trvale udržena s minimálními náklady, například s pomocí přístroje na měření tloušťky a pomocí zabudování jednoduché regulace zpětného chodu.

  Hydraulické nastavovací ústrojí a rychlá regulace

  Po přestavbě na hydraulické nastavovací ústrojí s řízenými servoventily nastavovacích válců lze využít vysoce dynamickou regulaci tloušťky pásu a dosáhnout tak vysoké přesnosti jeho konečné tloušťky. Přestavba zahrnuje instalaci nastavovacího válce, s nímž je zároveň dodáván výkonný hydraulický agregát s nutnými přídavnými zařízeními, jako chladič, filtr a akumulátor. Všechny spínací a logické funkce potom přebírá programovatelné ovládací zařízení. Potřebné konstrukční úpravy válcovací stolice firma Vollmer zpracuje, a navíc zajistí odborníky, kteří pak na místě pomohou mechanikům při vlastní přestavbě. Součástí služeb je rovněž zaškolení obsluhy a servis. Již provedení těchto dvou optimalizačních stupňů umožňuje zvýšit kvalitu výroby i vyválcované množství pásu.

  Měření rovinnosti pásu

  Po zabudování měřicího přístroje rovinnosti od firmy Vollmer může uživatel sledovat a řídit rovinnost pásu během výrobní fáze. Odpadají tím nebezpečné a časově náročné oklepy a doteky běžícího pásu. Objektivní posuzování rovinnosti zajišťuje stabilní zlepšení kvality pásu a zvyšuje kapacitu výrobní linky. Rovinnost pásu může být optimalizována mimo jiné pomocí zvolené předepsané křivky. Jednoduché dialogové programování uskutečňuje obsluha pomocí klávesnice. Tím již ve fázi zavádění do provozu odpadá závislost na programování dodavatelem.

  Regulace rovinnosti pásu

  Pokud bylo nainstalováno měřicí zařízení rovinnosti a válcovací stolice disponuje dostatečně výkonnou technologií regulace, může být vybudována automatická regulace rovinnosti. Programy firmy Vollmer umožňují řízení rovinnosti při válcování 12 a 20 rolí na šesti, čtyřech a dvou stolicích. Všechny programy jsou snadno parametrovatelné v dialogu obrazovky. Zadané hodnoty programu může obsluha lehce přizpůsobit podle používaného regulačního ústrojí.

  Statistická kontrola procesu

  Při využití SPC (Statistic Process Control), popř. MIS (Management Information Systems) lze během výroby ukládat opakovaně se vyskytující hodnoty, jako tloušťka, rychlost a rovinnost pásu, a poté je zaprotokolovat na konci projetí nebo na konci svitku. Protokoly obsahují histogram, výpočet standardní odchylky, výrobní a mechanické vlastnosti s rozsáhlými vyhodnocovacími a zobrazovacími možnostmi. Kromě toho lze dodat FFT analýzu (Fast Fourier Transformation), která nabízí další rozsáhlé rozbory. Pomocí průběžného protokolování hodnot a jejich vyhodnocování tak management získává podklady pro dlouhodobou a objektivní výpověď o výrobě. Tyto protokoly jsou pak konečnými odběrateli uznávány jako certifikáty o kvalitě.

  Další články

  Technologie tváření, slévárenství

  Komentáře

  Nebyly nalezeny žádné příspěvky

  Sledujte nás na sociálních sítích: