Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Optimalizace péče o ložiska zabraňuje odstávkám výroby
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Optimalizace péče o ložiska zabraňuje odstávkám výroby

Ložiska jsou vysoce namáhanými součástmi pohonů, které v průběhu času podléhají opotřebení. S ohledem na to je zvláště důležité zahrnout je do plánů údržby, protože tato strategie pomáhá prodloužit životnost strojů nebo zařízení.

Ignorování této okolnosti může mít závažné důsledky. Například selhání jediného ložiska může často způsobit zastavení celého zařízení nebo výrobní linky. Součástí nabídky AIP Added Value Programme od NSK je souhrn různých přístupů k osvědčeným postupům péče o ložiska. Protože až 20 % všech problémů s ložisky je způsobeno nesprávnou instalací, je nutné jednak důkladně proškolit pracovníky údržby, jednak používat správné nářadí. Proto NSK pořádá pro oddělení údržby svých zákazníků školicí kurzy. V balíčku AIP+ pro údržbu a servis nabízí NSK rovněž vysoce kvalitní a funkční nástroje pro typické případy montáže ložisek vyskytující se v průmyslu. Nabídka AIP+ zahrnuje mechanické i hydraulické montážní nástroje, jakož i indukční ohřívače.

Vhodná ložiska odolají i čištění tlakovou vodou

Jestliže ložiska mají tendenci předčasně selhávat v průběhu činnosti stroje, je to často proto, že nebyl vybrán optimální typ ložisek, nebo proto, že ložiska nebyla správně přizpůsobena dané aplikaci, anebo vlivem nepříznivých provozních podmínek. Typickým příkladem jsou stroje, které vyžadují časté čištění, například v potravinářství. Čištění proudem vody o vysokém tlaku způsobuje úniky maziva a průnik nečistot do ložiska. Ovšem tento problém je možné vyřešit použitím ložisek Molded Oil od NSK, jejichž mazivo je pevně vázáno v nosném médiu. V rámci programu AIP mohou technici NSK přímo na místě posoudit stav ložisek i jejich pracovní podmínky. Odborníci firmy potom specifikují doporučení, jaká ložiska používat, a své doporučení podpoří i analýzou nákladů.


Správná montáž s využitím správných nástrojů významně přispívá k zajištění dlouhodobě dokonalé funkce ložiska.

Příklad dodavatele pro automobilový průmysl

Příkladem může být německý výrobce pro automobilový průmysl, který musel často měnit ložiska vřeten u patnácti identických výrobních center. Odborníci NSK zjistili, že předčasná selhání způsobuje vnější znečištění a doporučili použít utěsněná a vysoce přesná ložiska. Výsledkem bylo dramatické snížení počtu selhání: životnost se prodloužila z 12 měsíců na více než 36, což přineslo roční úspory více než 50 000 eur jen na nákladech na výměnu.


Ložiska Molded-Oil řeší problémy v těžkých provozních podmínkách.

Sledování stavu ložisek

Alternativní strategií je sledování stavu ložisek – condition monitoring –, které představuje preventivní přístup k prodloužení životnosti ložisek. NSK také v rámci AIP+ nabízí službu, kdy technici firmy nejprve provedou prohlídku ložisek a určí sledované parametry, jako jsou vibrace, teplota a rychlost. Technici potom s využitím speciálně navržené měřicí techniky zaznamenají data a následně je analyzují v souladu se standardizovanými postupy pomocí výkonného softwaru. Zákazník potom dostane úplnou zprávu o CMS, která zahrnuje popis aktuálního stavu ložisek. Ve zprávě jsou uvedeny veškeré chyby vyvážení nebo ustavení hřídele, nedostatečné mazání nebo předčasné opotřebení komponent pohonu.


Dodavatel pro automobilový průmysl snížil náklady na údržbu použitím utěsněných a vysoce přesných ložisek.

V praxi se nejedná pouze o postup preventivní údržby, ale také o možnost optimalizace ložisek s ohledem na prodloužení jejich životnosti, protože jakmile jsou problémy detekovány, je možné určit a odstranit jejich příčinu.


Služba condition monitoring od NSK umožňuje „zdravotní kontroly“ ložisek.

Příklad z válcoven

V jiném příkladu se musel výrobce válcovaných hutních polotovarů vyrovnat s odchylkami při výrobě bram. Nutná údržba znamenala omezení výroby a způsobovala značné ztráty. Technici NSK identifikovali příčinu v pohonu hlavního ventilátoru pece a navrhli provádět v krátkých intervalech běžné prohlídky CMS. Prediktivní údržba umožnila určit optimální čas, kdy je třeba ložiska vyměnit, a uživatel tak ušetřil přibližně 70 000 eur ročně.


Technici údržby mají k dispozici mnoho možností pro prodloužení životnosti ložisek. Odborníci NSK podporují jak výrobce strojů, tak uživatele různými službami a spolehlivými technickými řešeními.

NSK Polska

nawrocka-a@nsk.com

www.nskeurope.cz

Další články

Převody/pohony/ložiska/spojky
Elektrotechnika a regulace
Renovace a údržba
Nekonvenční technologie
Obráběcí stroje a technologie
Technologie tváření, slévárenství

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: