Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Otevřený řídicí průmyslový systém
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.
Nomenklatura: Automatizace, regulace

Otevřený řídicí průmyslový systém

V roce 1987 uvedla firma Foxboro na trh první otevřený průmyslový řídicí systém pod názvem Intelligent Automation Series

Současný řídicí systém DCS I/A Series Foxboro je schopen uspokojovat požadavky výrobních podniků z hlediska měření, řízení a získávání procesních údajů v reálném čase. Své uplatnění nachází ve všech odvětvích průmyslu.

Vedení výroby a podniku

Pro tuto úroveň nabízí systém I/A Series celou řadu softwarových balíků pro DeskTop pro požadavky MIS/MES. X-Terminal a funkce Windows Terminal Server nabízejí rychlou integraci existujících unixových a W95/98/NT stanic do zařízení. Prostřednictvím otevřených standardních API lze snadno integrovat softwarové aplikace.
Otevřené standardní protokoly Intranetu a API integrují systém I/A Series do podnikového datového modelu jako jeden z nejdůležitějších zdrojů dat. Certifikovaná standardní rozhraní k aplikacím provozního hospodářství na podnikové úrovni uzavírají mezeru mezi výrobou a vedením podniku.

Řízení procesu

Komponenty, blízké vlastnímu řízení procesu (řídicí procesory, Micro-I/A a integrátory), jsou rovnoprávnými procesními stanicemi s rozdílnou kapacitou pro rozmanité procesní požadavky. Funkční bloky, používané pro tvorbu řídcích algoritmů, jsou navzájem kompatibilní a škálovatelné. Systém I/A Series tak nabízí cenově příznivou strukturu, která vyhovuje rozličným aplikacím s malým, středním či vysokým stupněm velikosti, složitosti a komplexnosti.
Systém I/A Series připouští architekturu s jednoduchou nebo redundantní systémovou sběrnicí. Operátorské stanice a servery jsou platformově nezávislé a lze je v rámci jedné systémové konfigurace provozovat pod různými operačními systémy (UNIX/NT). Serverové stanice (AW) jsou hostitelem pro všechny procesní stanice a přebírají veškerou systémovou a síťovou diagnostiku. AW stanice integruje funkci archivace veškerých důležitých procesních dat a podporuje běh cizích aplikací.

Úroveň pole

Otevřenost systému I/A Series je patrná zejména v jeho vysoké přizpůsobivosti při integraci v/v modulů a cizích v/v systémů. Díky těmto vlastnostem může být začleněna téměř každá systémová architektura, využívající některý typ polní sběrnice. Nasazení vysokorychlostní sběrnice na bázi Ethernetu přineslo velmi vysoké rychlosti zpracování procesních dat.
Podporovány jsou standardy Profibus DP/PA, HART, H1 Fieldbus Foundation, FoxCOM a Modbus. Je tak zpřístupněno použití široké palety inteligentních snímačů (tlak, teplota, průtok, hladina, analyzátory, pozicionéry atd.). Pro aplikace s vysokými nároky na bezpečnost a pohotovost nabízí systém I/A Series rozhraní FoxGuard pro integraci bezpečnostních tripl-redundantních PLC TRICONEX. Foxboro SCADA systém pokrývá veškeré aplikace s rozsáhlým geografickým členěním, jako jsou produktovody, dráhy, elektrorozvodné sítě atd.

Další články

Automatizace, regulace

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: