Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Pálení plechů řízené přes cloudovou platformu
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Pálení plechů řízené přes cloudovou platformu

Cloudové řešení obecně představuje komunikační platformu, která umožňuje sledovat parametry na různých zařízeních v reálném čase prakticky odkudkoliv. Lze škálovat jaké parametry a komu budou přístupné.

Stálý dohled nad efektivitou procesu pálení plechů vede k nemalým úsporám. Tento požadavek se promítl i do vývoje cloudového prostředí Durma Cloud turecké společnosti Durmazlar, jednoho z velkých celosvětových výrobců laserů a plazem pro pálení plechů.

Co je Durma Cloud?

Durma Cloud zajišťuje dostupnost a sledovatelnost strojů. Uchovává údaje o stroji a umožňuje opětovné použití těchto dat. Jeho autoři v tureckém Durmazlaru nejprve shromažďovali a analyzovali potřeby zákazníků. Jaká data a v jaké formě využívají, jak si představují pokročilou diagnostiku a jak vnímají posun k automatizaci výroby. Podle toho pak uzpůsobili cloudovou platformu tak, aby byla uživatelsky co nejpřátelštější. Celkové pojetí bylo doplněno o zobrazovací možnosti chytrých telefonů, tabletů a dalších zařízení.

Základní schéma cloudového prostředí pro lasery Durma

Vyšší stupeň automatizace pálení v cloudovém prostředí

V praxi zpravidla znamená přechod od základní diagnostiky stroje za provozu, spočívající v odeslání základních dat, k pokročilejší variantě – kontinuálnímu sledování celého procesu pálení plechů. To představuje sledování řady sofistikovaných technických parametrů: dat o době pálení, aktuální spotřebě laseru, opotřebovanosti komponent apod. Takto podrobná diagnostika pálení umožňuje korekce tohoto procesu v reálném čase a díky Durma Cloudu odkudkoliv nezávisle na použitých zařízeních (notebook, tablet, chytrý mobilní telefon).


Pracovní prostor vláknového laseru Durma

Kudy mohou data proudit?

Přes podnikovou informační síť, přes internet i přes mobilní komunikační platformy. Data v tomto případě není nutné omezovat pouze na číselné či slovní informace. Datový tok může představovat i video v reálném čase, pokud je laser osazen adekvátními kamerami. Číselné údaje pak doplňuje vizuální informace srozumitelná více lidem.


Zobrazení panelu nástrojů v prostředí Durma Cloud
Pro zvětšení klikněte na obrázek.

Uživatelé ocení

Pálení plechů řízené přes cloudovou platformu umožňuje sledovat aktuální stav stroje a tím i provádět základní i pokročilou diagnostiku laseru v reálném čase. Pokud je program příliš dlouhý, může obsluha stroj opustit a věnovat se např. dalším strojům. Po ukončení úlohy stroj sám upozorní na konec pálicího programu. Pomocí Durma Cloudu je možné provést orientační kalkulaci budoucích nákladů (je potřeba vzít v potaz, jak dlouho je Durma Cloud nasazen v konkrétních podmínkách). Čím více je dat k vyhodnocení k dispozici, tím přesnější bude prognóza nákladů. Výstupem z Durma Cloudu zpravidla bývá číselná tabulka ve formátu MS Excel, ale data mohou mít i grafickou podobu. Například Panel ve formě tachometru je zajímavou eventualitou. Podobně lze sledovat spotřebu stroje. Pro příklad volme deklarovanou a skutečnou spotřebu auta. Výrobce deklaruje nižší, reálná je mnohdy o dost výše. U laserů má na spotřebu elektrické energie vliv celá řada parametrů. Deklarovaná spotřeba je vyšší, skutečná až o třetinu nebo třeba polovinu nižší. Dále lze sledovat dobu pálení, pohotovostní dobu a kalkulovat produktivitu stroje. Sledováním a kontrolou chybových hlášení a důvodů chyb lze získat operativní parametry pro obsluhu stroje. Korekce se provádějí v naprosté většině přímo u laseru, existuje však samozřejmě možnost korigovat i na dálku přes vzdálenou správu. Mohou pomoci kamery, důležitou roli hraje zkušenost operátora laseru.


 Fiber laser Durma IV. generace HD-F, určený pro efektivní, rychlé a kvalitní pálení zejména běžné oceli, nerez oceli, mědi, hliníku a mosazi

 

Durma Cloud z pohledu servisní firmy

„U drahých a složitých technologií, jakým laserové pálení bezesporu je, je naprosto nezbytná rychlá servisní odezva. Ta samozřejmě začíná nahlášením chyby či poruchy stroje. Durma Cloud poměrně zásadním způsobem zjednodušuje okamžitou prvotní analýzu poruchy stroje nejen prostřednictvím výpisu všech dostupných chybových hlášení, ale i sadou reportů, které mohou při správném analytickém přístupu poskytnout mnoho cenných vedlejších informací o chování stroje před poruchou. Velkou výhodou je také okamžitý náhled do pracovního prostoru stroje pomocí až čtyř různě umístěných kamer. Mezi kamerami si pak servisní technik v jednom z modulů Durma Cloudu jednoduše překlikává. Velmi se nám rovněž osvědčila možnost poslání testovacího pálicího programu přímo do systému stroje přes webové rozhraní Durma Cloudu,“ říká Martin Svoboda, manažer servisu společnosti Formetal, která je dovozcem vláknových laserů Durma pro Českou republiku.

Ing. Martin Svoboda, manažer servisu společnosti Formetal, u vláknového laseru Durma v showroomu společnosti Formetal v Měsicích

Obchodnímu řediteli Durmazlaru Kemalu Ilerimu jsme při příležitosti setkání významných dealerů v lednu 2019 v turecké Burse v této souvislosti položili dvě otázky:

Durmazlar do vývoje vlastního cloudového prostředí vložil velké množství poznatků o diagnostice procesu pálení plechů a jeho vzdáleného řízení, které získal od majitelů vláknových laserů Durma po celém světě. Které poznatky byly pro vývoj platformy stěžejní?

K. Ileri: V případě vláknového laseru se jedná o poměrně velkou investici. Uživatelé proto chtějí mít detailní přehled o produktivitě stroje. Chtějí sledovat jeho spotřebu, dobu pálení, pohotovostní časy apod.

Vláknové lasery Durma tedy mají platformu Durma Cloud již implementovánu do procesu diagnostiky a řízení laseru. Nakolik ji firmy vlastnící laser Durma pro pálení plechů skutečně využívají?

K. Ileri: Důležité je, že majitel či zodpovědný pracovník může sledovat a řídit svůj stroj v podstatě odkudkoli. Tato funkce je využívána nejvíce. Ale nejde jen o vlastníka laseru. Rovněž výrobce či servisní firma, pokud dostane od uživatele přístup, může lépe provést servisní zásah vzdáleným přístupem s využitím dřívějších chybových hlášek a údajů o proběhlých činnostech stroje.

Formetal

Mgr. Jan Matoušek

matousek@formetal.cz

www.formetal.cz

 

Další články

Průmysl 4.0
Technologie tváření, slévárenství

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: