Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Partnerství pro celý systém
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Partnerství pro celý systém

V českém strojírenském prostředí se objevuje několik stabilních jmen firem, jejichž vliv můžeme pozorovat u větších či menších investic nebo inovací výrobních procesů. Některé z těchto subjektů vytvářejí dokonce tandemy pro komplexní řešení celého zadání.

Jedním takovým tandemem jsou firmy TOS Varnsdorf, výrobce vodorovných vyvrtávaček, a Walter-CZ,dodavatel nástrojů a CNC ostřiček. Na důvody této součinnosti jsme se zeptali obou generálních manažerů těchto firem - Jana Rýdla a Pawla Duzniaka.

MM: Pánové, co vás tedy vedlo ke vzájemné spolupráci?

Pawel Duzniak: Aktivita firmy Walter na československém území počala již v 60. letech a tehdejší objemy prodeje byly velmi ovlivňovány restriktivní dovozovou politikou tehdejšího režimu, která samozřejmě odrážela možnosti bilance zahraničního obchodu. Významnou roli rovněž sehrávala politická situace. Proto také veškeré obchodní aktivity se výhradně odbývaly přes Montanwerke Walter Vídeň v tehdy neutrálním Rakousku. Naše spolupráce začínala právě v této době.
Jan Rýdl:Spolupráce takových subjektů, jako jsou naše dvě firmy, vychází především ze zadání, které je nám ukládáno našimi zákazníky. Myslím, že je dnes každému jasné, že bez neustálého zvyšování produktivity a kvality nelze být mezi úspěšnými. Protože to však již opravdu všichni vědí, může vyhrát jenom ten s nejvyšší dynamikou v těchto disciplinách. S nadsázkou lze říci, že investice do technologií, které nejsou dnes na vrcholu technické úrovně, se zítra můžou stát investicí mrtvou.
Úspěšnou výrobu i uvádění do provozu našich vodorovných vyvrtávaček nelze oddělit od problematiky nástrojového vybavení. A toto je právě teritorium naší spolupráce.

MM: Na nabídkových letácích, které společně vydáváte, uvádíte motto: Partnerství pro celý systém. Z produktů, které vaše firmy vyrábějí, opravdu vyplývá snaha o systematické pokrytí celého komplexu problematiky technologie obrábění. Je v české republice zájem o tyto služby?

Jan Rýdl: Uplynulých deset let bylo poznamenáno obrovskou redukcí počtu podniků. Některé prakticky přes noc ztratily svá tradiční odbytiště a sice ne de iure, ale de facto přestaly existovat. Ve společnosti probíhá diskuse jestli, a když ano, tak jak právě těmto podnikům pomoci. Na druhé straně vznikají s minimální nebo častěji se žádnou státní podporou nové firmy na základě svého osvědčeného výrobního programu. Jsou to nezřídka úplně nové subjekty jak ryze české, tak se stoprocentní zahraniční účastí. Máme radost, že se ve strojovém vybavování naprosto samozřejmě obracejí na nás. Jako příklad mohu jmenovat právě společnost Walter Kuřim, kde provozují k plné spokojenosti náš stroj. Potenciál našeho závodu však přesahuje kapacitu poptávky České republiky,a proto také 90 % naší produkce vyvážíme.
Pawel Duzniak: Když pozoruji snahu České Republiky o vstup do EU a naslouchám probíhající diskusi na toto téma, tak pokud za hlavní aspekt pokládám intenzitu obchodní výměny, uvědomuji si, že právě v této branži tam již několik let je. Zkuste si například někdy při cestě napříč Německem, třeba na trase Norimberk-Heilbronn, všímat poznávacích značek kamionů a zjistíte s překvapením, že každý třetí až pátý je z České republiky. Tempo růstu díky této vazbě je již pevně spjato s růstem a konjunkturou v EU. V důsledku příznivého vývoje máme to štěstí, že po krizových letech 1991 - 93 trvale roste zájem o produkty Walter, a to tempem 20 - 40 % ročně. Pokud bychom se snažili nalézt nějakou změnu chování českých zákazníků, je to rozhodně zvýšení zájmu o komplexnost nabízené technologie a příčina může být i v rozsáhlé fluktuaci standardních specialistů českých závodů.

MM: Můžete jako zástupci dvou důležitých odvětví povědět našim čtenářům něco o předpokládaném směru vývoje ve vašich oborech?

Jan Rýdl: Pojetí moderního obráběcího stroje spěje již delší dobu k maximálně možné univerzálnosti. My sice stále našim produktům říkáme vodorovné vyvrtávačky, ale z funkce jejich využívání se již jedná o víceprofesní obráběcí stroje, jejichž modifikace se spíše než technologickému členění podřizují charakteru vyráběných produktů, s přihlédnutím k výchozím polotvarům a především k minimalizaci předchozích i následných operací. Poslední leitmotiv pro náš vývoj je uspokojení poptávky po strojích na výrobu forem. Jsem přesvědčen, že nově vyráběná řada WFN HS je dobrá nabídka.
Přiznávám kolegovi Duzniakovi, že vývoj strojů s určitým zpožděním dohání možnosti obráběcích nástrojů např. v objemu odebraných třísek za jednotku času. Na druhé straně, pro obrábění ocelí v přírodním stavu metodou HSC, zatím marně čekáme na uspokojivý řezný materiál. Zde však vidíte, jak se oba obory bezvýhradně potřebují a jak se vzájemně ovlivňují.
Pawel Duzniak: V nejbližších letech rozhodně nelze očekávat revoluční "kvantový skok" v řezných materiálech. Zato dílčí inovace přicházejí nepřetržitě. Výrobci nástrojů si však uvědomují, že i značná zvýšení řezných podmínek můžou snížit sice stejným poměrem hlavní strojní čas obrábění, ale že tento čas mnohdy netvoří ani polovinu celkového výrobkového času. Dovolte, abych si pomohl obrázkem, který připomíná vývoj hlavního strojního času hypotetického obrobku - válce o průměru 100 mm a délky 500 mm za posledních 100 let.
Jistě uznáte, že snižovat za každou cenu hodnoty času, který se asymptoticky blíží k nule, může být relativně málo efektivní. Zato oblast vedlejších časů je prostředí nesrovnatelně "měkčí". To je problematika, na kterou se rovněž soustřeďujeme. Uplatňují se zde modulární nástroje umožňující předseřízení mimo stroj. Proto zavádíme stále častěji systém NCT a Novex Capto. Významným pomocníkem se stává rovněž Walter software - Tool Data Management, který podporuje zase přípravu nástrojů i správu celé databáze.

MM: Jak vnímáte jako dodavatel nástrojů úsporná opatření, mnohdy vynucená nepříznivými okolnostmi, která velmi často směřují právě do oblasti spotřeby nástrojů?

Pawel Duzniak: I když rozhodujícím kritériem úspěšné produkce by, vedle užitné hodnoty výrobku, mělo být kritérium minimálních výrobních nákladů, nemělo by se zapomínat, že je v něm implicitně obsažena jak cena nástroje, tak i produktivita obrábění. Teprve pod tímto zorným úhlem pak i úspory např. ve spotřebě nástrojů přímo zvyšují zisk podniku. To také pokládáme, zdánlivě protismyslně, za svůj úkol. Vývoj nových vyměnitelných břitových destiček pod obchodním názvem Quartec a Tigertec prokazuje v mnohých případech 50- až 70procentní nárůst životnost. Jak se dá tento "zázrak" dokázat, lze poznat z následujícího obrázku. Ano, myslím, že je to vývoj správným směrem.

MM: Pánové, dovolte mi jménem našeho časopisu poděkovat za rozhovor a popřát vašim firmám i vám osobně hodně spokojených zákazníků a potažmo tím i trvalý rozvoj a růst v českých podnicích, pro něž se i my naší publikační činností snažíme vytvářet tvůrčí prostředí.

Pawel Duzniak
Narodil se 15.1.1963. U Firmy Walter pracuje od roku 1989 a je mu svěřeno řízení exportu do východní Evropy. Z pověření fy Walter AG založil dceřiné společnosti v Polsku a Maďarsku aČesku, kde také organizoval výstavbu nového závodu Walter v Kuřimi. Od roku 1995 je ředitelem společností Walter CZ a MWW v Rakousku.
Ing. Jan Rýdl
Narodil se 10.února 1949 v Ústí nad Orlicí, vystudoval libereckou Technickouuniversitu a od roku 1978 pracoval v TOS Varnsdorf, v roce 1995 se stal jeho generálním ředitelem a předsedou představenstva. Za rok 1997 byl vyhlášen Manažérem roku.

Další články

Nástroje pro obrábění / řezné materiály
Obráběcí stroje a technologie

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky


Sledujte nás na sociálních sítích: