Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Plnění požadavků na čistotu ve výrobě
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Plnění požadavků na čistotu ve výrobě

Firma Rosler vyvinula pro výrobce systémů škrticích a výfukových klapek kompletní systém automatizovaného obrábění. Tento systém pokrývá operace od převzetí obrobku po třískovém obrábění přes proces surf finishingu a jemného čištění, nanesení kódu datové matice až po zabalení dílů do KLT obalů a jejich přesun do stohovacích kontejnerů.

Bavorská firma Klubert + Schmidt se sídlem v Pottensteinu vyvíjí, vyrábí a prodává systémy škrticích a výfukových klapek pro komplexní aplikace v automobilovém průmyslu, výrobě plavidel a dalších průmyslových odvětvích. Firma kromě toho vyrábí náročné komponenty a sestavy pro přední výrobce hydraulických zařízení.

Přísné požadavky na obrábění a čistotu dílů

V rámci rozšíření výrobních kapacit pro výrobu přesných dílů technologií třískového obrábění, například zásuvných bloků pro regulaci výfukových plynů, podnik mimo jiné investoval do kombinovaného řešení pro odhrotování a jemné čištění obrobků.

Odlévané polotovary odebírá Klubert + Schmidt od dvou subdodavatelů. Koncepce kompletního zařízení zaručuje, že zde nemůže dojít ke smísení dílů. Po třískovém obrábění zůstane uvnitř zásuvného bloku otřep, který se také musí odstranit. Při navazujícím čištění dílů je nutno splnit stanovené požadavky na čistotu.

V surfovacím finišeru se používá rotující pracovní kontejner, což umožňuje dosáhnout co nejvyšší intenzity opracování. Toto provedení surfovacího finišeru dokáže zpracovávat několik dílů současně.

Robotická manipulace s obrobky v řetězci navazujících výrobních operací

Proces surf finishingu, což je speciální technologie omílání, navazuje na třískové obrábění tak, že robot nejprve odebere z dopravníku zásuvné bloky. Před vlastním opracováním se obrobky musejí nahrubo očistit stlačeným vzduchem. Pak pokračují do zakládací stanice, ve které se automaticky upnou na speciální držáky. Ty umožňují pevné uchycení několika dílů na vřetena surfovacího finišeru, aniž by při opracování bylo nutno zakrýt části obrobku. K odhrotování se používají keramická brusná tělíska. V kombinaci s relativně rychlým rotačním pohybem pracovního kontejneru lze odhrotování dílů provést nejen v relativně krátkém taktu, ale také je do jisté míry možné opracovat i vnitřní kontury. Na ochranu obrobků před korozí se do omílacího média přidává přípravek na vodní bázi, který se postará o dočasnou konzervaci.
Následuje uvolnění držáků, po kterém robot uloží obrobky do předávací stanice k navazujícímu čištění; zde je převezme druhý robot a usadí na držáky navržené pro konkrétní typ obrobku. V zařízení nejprve bloky projdou přes čisticí stanici, v níž se celý obrobek očistí mycím roztokem. Za odkapovou zónou následuje sušení teplým vzduchem.

Kompletní systém zahrnuje odhrotování, jemné čištění, kontrolu kvality, zabalení do boxů KLT a předání boxů do stohovacích kontejnerů.

Automatická kontrola kvality, značení a balení

Navazující kontrola kvality plní dva úkoly. Při kontrole jednak kamerový systém identifikuje obrobek podle značení polotovaru. Kromě toho se provádí kontrola, jestli se na těsnicích plochách nevyskytují povrchové vady. Díly, které nevyhovují z hlediska požadované hodnoty, se automaticky vyřadí. Všechny ostatní díly přesune robot do laserové stanice, ve které se nanáší kód datové matice. Potom robot uloží díly do boxu KLT, jehož parametry odpovídají danému typu dílů. Jakmile je box plný, použije robot jiný chapač a uloží box KLT do pojízdných stohovacích kontejnerů, které jsou rovněž součástí dodávky. Tyto kontejnery přistavuje obsluha zařízení.

Přísun dílů do systému a jejich transport do mycího zařízení zajišťuje článkový dopravník a speciální držáky obrobků. V mycím zařízení probíhá mytí a sušení obrobků. Tím je zajištěno, že při čištění budou trvale dodrženy přísné požadavky na čistotu.

Rösler

u.klee@rosler.com

www.rosler.com
 

Další články

Automatizace, regulace
Technologie pro povrchové úpravy
Obráběcí stroje a technologie
Technologie tváření, slévárenství

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky


Sledujte nás na sociálních sítích: