Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Plošné brusky - vhodný doplněk vláknového řezacího laseru
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Plošné brusky - vhodný doplněk vláknového řezacího laseru

Vláknové či CO2 lasery se v kovozpracujícím průmyslu objevují již mnoho let. Stejný druh výrobního podniku však využívá celou řadu dalších zařízení, kterými je rozřezaný materiál nadále zpracováván – ohraňovací lisy, závitořezy nebo zařízení zajišťující povrchovou úpravu po dokončení řezu. Zaměříme se na leštičky a povrchové brusky materiálu.

Základním účelem brusky je odstranění otřepů, které vznikají při řezu materiálu. Je pravda, že moderní lasery dovedou tento efekt téměř odstranit. Setkáváme se zde však s novým fenoménem, kterým je velmi přesně vytvořená – a tedy i mimořádně ostrá – hrana řezaného materiálu.

Dalším požadavkem, a to zejména na leštění, bývá odstranění povrchového poškození při skladování a přesunech materiálu. V obou případech vykonává tuto práci stejný stroj.

 
 Finální produkty po řezu na vlakovém laseru a projití plošnou bruskou

Typy hran podle typu oceli

Černá ocel, která se dělí za použití kyslíku, v místě řezu z podstatné části vyhoří, a to díky obsahu dusíku. V tomto případě se při dostatečném výkonu laseru a vhodném nastavení neobjevují zpravidla zmíněné otřepy a hrana je na omak hladší.

Nerezovou ocel je teoreticky možné také dělit za použití kyslíku či tlakového vzduchu, nicméně tyto plyny se pro dělení nerezu nepoužívají. Důvod je jednoduchý – snížené množství uhlíku a popuštění řezné hrany způsobí, že tato hrana ztratí svou odolnost vůči korozi. Proto se nerezový materiál dělí za využití plynů, které exotermickou reakci nepodporují, ale naopak potlačují. Nejčastěji se za tímto účelem využívá technický dusík ve vysoké čistotě 5.0, který je zárukou zachování vlastností materiálu. Zabráněním hoření uhlíku v oceli dojde u materiálu pouze k jeho tavení a roztavený materiál je vytlačen asistenčním plynem řezem směrem dolů. Při nedostatečném roztavení či nedostatečném tlaku plynu může docházet k zachycení taveného materiálu na spodní straně řezu a vzniku okuje. Horní okraj řezné hrany bývá naopak nebezpečně ostrý.

U barevných kovů – které uhlík neobsahují – se využívá opět principu tavení materiálu, který je vytlačován plynem pod velkým tlakem. I v tomto případě je využit dusík, který je vhodný k prudkému ochlazení okrajů řezu, nicméně jeho čistota může být výrazně nižší než při řezu nerezové oceli. I zde dochází na spodní straně řezu ke vzniku drobného okuje, který může být neznatelný, ale i poměrně rozsáhlý v závislosti na výkonu laseru, tloušťce materiálu a tlaku asistenčního plynu.

Řešením pro rychlé a efektivní odstranění okuje

Řešením pro rychlé a efektivní odstranění okuje je plošná bruska. Tento stroj má v přední části pásový podavač, jehož šířka se určuje podle maximální šířky výrobku. Pokud není možné tento údaj spolehlivě získat, je vhodné uvažovat o stejné šířce, jako je šířka pracovní plochy laseru. Pás je vyroben ze speciálního materiálu s přilnavým povrchem, který zajišťuje dobrou adhezi s výrobkem po celou dobu procesu. Pohyb pásu je trvalý a nastavitelný na ovládacím panelu. Výrobek je pásem zaveden do stroje, kde je jeho povrch očištěn a broušen zpravidla ve dvou krocích.

Postup broušení

V prvním kroku dojde k odstranění hrubších špon a větší síly materiálu pomocí speciálních kartáčů rotujících ve dvou směrech. Druhým krokem je pak broušení speciálním brusným papírem, který je uložen po jednotlivých listech v držácích na rotujícím řemenu. Tento krok dokáže na většině kovových materiálů vytvořit velmi efektní strukturu povrchu, která se může lišit od zcela vyleštěné plochy až po design jednosměrně kartáčované struktury, která je velmi efektní především na nerezovém výrobku.

Materiál s ochrannou fólií

Použití jednotlivých kroků záleží na požadavcích na výrobek. Pokud je řezán materiál s ochrannou fólií, je žádoucí, aby tato fólie zůstala na materiálu i po průchodu strojem. V takovém případě se využívá pouze první stupeň, protože rotující kartáče pouze odstraňují okuje a srážejí ostré hrany celého výrobku včetně otvorů v něm. Ochranná fólie zůstane v tomto případě neporušena. Při požadavku na celoplošné obroušení materiálu se využijí oba stupně zpracování.

Obsluha stroje

Obsluha stroje je velmi jednoduchá. Na přehledném ovládacím panelu se nastaví síla zpracovávaného materiálu, aby bylo zajištěno správné ustavení výšky obou pracovních stupňů. Dále se nastaví rychlost průchodového pásu, která musí reflektovat množství materiálu, jenž bude strojem odstraněn. Posledním krokem je nastavení využití jednotlivých stupňů, případně rychlost rotace kartáčů a hnacího řemenu plošného broušení. Následně se zakládají ručně či automaticky výpalky do stroje a na zadní straně se opět odebírají.

Oboustranné broušení

V případě požadavku na oboustranné broušení je třeba celý proces zopakovat po otočení výpalku. Je možné dodat i stroj, který automaticky provádí broušení po obou stranách, jeho konstrukce je však výrazně složitější a cena více než dvojnásobná.

 
 Laserové výpalky leštěné plošnou bruskou.

Prašnost

Celý proces probíhající uvnitř stroje je velmi prašný. Jemný prach vznikající broušením je ze stroje odsáván výkonným odsávacím zařízením, které je napojeno na filtrační jednotku. Tato jednotka je u kvalitních dodavatelů dodávána se strojem zcela automaticky, protože bez odsávání prachu ze stroje a následné filtrace by docházelo k výraznému opotřebovávání vnitřní mechaniky stroje, o vlivu na zdraví obsluhy a ostatních zaměstnanců nemluvě.

Potřeby plošné brusky

Pro svůj provoz stroj kromě přípojky elektrického proudu a přívodu stlačeného vzduchu nevyžaduje žádné další zdroje. Maximální příkon se u běžně dodávaných typů pohybuje okolo 13 kW, stlačený vzduch lze dodávat běžným kompresorem s tlakem minimálně 6 barů.

Bruska či leštička je pro většinu zákazníků vítaným doplňkem při pořízení laseru, který šetří čas i náklady spojené například s nastavením přesných parametrů řezu u materiálu, který se používá jen velmi výjimečně. Navíc díky druhému stupni pro povrchové leštění dovoluje zvláště u nerezových výrobků tvorbu krásné struktury materiálu, u výrobků z černé oceli naopak přesné a rychlé odstranění stop rzi na povrchu materiálu.

Možnost testování

Testovací stroj je umístěn v Úvalech. Během září bude dočasně přemístěn na veletrh MSV 2017 do Brna do haly Y, kde bude přibližně do poloviny října. K dispozici jsou materiály pro broušení, doporučujeme však k testování donést vlastní materiály, aby nedošlo ke zkreslení výsledných kvalit produktu.
Vaše výpalky pak jsou předávány k dalšímu zpracování vždy v perfektním stavu, s dokonalým vzhledem a bez starostí z pořezání.

4ISP
Umístění na MSV: celá hala Y - Eurazio

Petr Tůma

advertising@4isp.cz

Další články

Novinky z veletrhů a výstav
Nástroje pro obrábění / řezné materiály

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: