Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

Většina vystavovatelů se zásadním způsobem podílí na nových kreativních řešeních. Nové koncepce určené pro Průmysl 4.0 se týkají všech oblastí, strojů, komponent, řízení, měřicích systémů a materiálového toku. Pořadatelé jsou přesvědčeni, že EMO Hannover 2019 bude hotspotem nových nabídek a řešení pro chytrou továrnu.

Chytré technologie pro inteligentní továrnu

Heslo veletrhu EMO Smart technologies driving tomorrow’s production! Symbolizuje jeho zaměření na jednu z největších výzev v průmyslu. „Pro inteligentní továrnu je rozhodující digitální propojení lidí, zařízení a procesů podél celého řetězce tvorby hodnot,“ říká Christoph Miller, ředitel oddělení veletrhů ve Svazu VDW, organizátora veletrhu EMO. Digitalizace postupuje v průmyslu rychleji, protože se výrazně zrychlil výkon procesorů, který umožnil zpracování velkých množství dat. Do roku 2020 má být podle odhadů mezinárodního ústavu pro výzkum trhu International Data Corporation v hospodářství a soukromé sféře na světě digitálně propojeno 30 miliard koncových bodů.

Chytré technologie jsou klíčem větší produktivity, lepší kvality a flexibility. To jsou klasické cíle, okolo nichž se točí novinky a inovace ve výrobní technice. Digitalizace a inteligentní propojení továrny umožní navíc nové funkce, jako jsou monitorování procesu nebo prediktivní údržba, které jsou o krok dál díky strojům, které se učí na základě chytrých dat a jejich analýzy. Jsou základem nových obchodních modelů, například sdílené ekonomiky, kdy firmy a jejich zákazníci dosahují vyššího stupně efektivity.


Heslo veletrhu EMO 2019 je Smart technologies driving tomorrow’s production! Kdo nebude mít ve své expozici virtuální brýle a nepřenese návštěvníka do jiné dimenze, bude bezesporu ztrácet plusové body. 
Foto: Phoenix Contact

Svaz VDW společně s osmi významnými německými výrobci obráběcích strojů a všemi významnými firmami, které nabízejí ovládací systémy, před více než rokem vyvinuli rozhraní umati neboli universal machine tool interace. Dosud bylo definováno přes 20 aplikací, například rychlý přehled výroby, přehled průběhu programu a stavu zařízení, řízení výrobní zakázky, vytváření statistik chybovosti nebo provozní režim zobrazení paprsků v čase. Na konci roku 2018 byla vytvořena v rámci OPC UA skupina Joint Working Group, skrze kterou se může mezinárodní obec uživatelů obráběcích strojů podílet na revizích a rozšiřování standardů.

Důraz na procesový řetězec 3D tisku

Aditivní výroba je vedle Průmyslu 4.0 a automatizace třetím tématem a trendem současného průmyslu. „Událostí je mnoho, zájem je veliký a stejně velká je potřeba informací,“ říká Christoph Miller. Nevýhody, jako je velká časová náročnost při výrobě obrobku, chybějící materiál, potenciál automatizace nebo nutné dohotovení, se stále více relativizují. V průmyslové výrobě se stále silněji prosazuje aditivní výroba.

Velké a náročné branže, jako je automobilový a letecký průmysl nebo lékařská technika, vyžadují nové postupy. Vyvíjejí stále více dílů, u nichž lze potřebné geometrie dosáhnout jen pomocí aditivních procesů. Příkladem jsou odlehčené díly z komplexních materiálů nebo náhradní díly v automobilovém průmyslu, hydraulický řídicí blok pro Airbus 320 nebo T-kusy pro systém čerpání paliva u Airbusu 400 M až po bionické struktury v lékařské technice, využívané u implantátů, v zubních korunkách, u naslouchadel a chirurgických nástrojů.

Podle výsledků ankety svazu VDMA využívá aditivně vyráběné díly téměř polovina strojírenských firem. Stejný počet dotázaných využívá k výrobě prototypů a vzorků vlastní zařízení pro 3D tisk. 3D tisk využívá 44 % firem pro výrobu náhradních dílů, sériových dílů a nástrojů. Asi čtvrtina takto vyrobených dílů je z kovu.

Přibližně polovina návštěvníků před dvěma lety v anketě na veletrhu EMO uvedla, že se zajímá o 3D tisk. Jejich zájem výrazně přesahoval nabídku vystavovatelů. Proto pořadatelé letos připravili akci Additiv manufacturing circle a oslovili firmy z celého procesového řetězce aditivní výroby, které se zúčastní veletrhu EMO a budou zde moci využít aktuální zájem návštěvníků. Vedle již etablovaných firem aditivních technologií to jsou i menší firmy nabízející systémy, software, 3D-Scan, materiály a poskytovatelé služeb. Především posledně jmenovaní jsou pro mnoho zákazníků prvním krokem při seznámení s technologií.

Místo setkání startupů

Startupy dnes nevznikajíjen v oblasti spotřebního zboží nebo finančnictví, ale stále více i v průmyslu investičního zboží. Megatrendy, jako jsou digitalizace a vytváření sítí, ale také nové formy mobility, změna klimatu, energetická účinnost nebo individualizace, jsou živnou půdou pro nové myšlenky a také východiskem úspěchu zakladatelů nových firem. Nové trendy, které částečně samy utvářejí, umožňují jejich růst. Říká se, že na rozdíl od etablovaných firem přistupují mladé firmy k novým nápadům kreativněji, uplatňují je nezaujatě, a proto se rychleji objevují s novými produkty na trhu. Využívají také nové pracovní metody, od fablabs a co-working-spaces až po agilní týmy.


Silným headline EMO 2019 je aditivní výroba. Pořadatelé oslovili firmy z celého procesového řetězce aditivní výroby a společně s nimi připravili akci Additiv manufacturing circle. Veletrh představí celý procesový řetězec ve srovnání s konvenčními obráběcími postupy, včetně dodatečných úprav. 
Foto: Trumpf

Přehlídka Young tech enterprises bude v rámci soutěže zakladatelů firem obohacena o udělení Mimořádné ceny za digitální inovace ve výrobě. Soutěž vznikla z iniciativy Spolkového ministerstva hospodářství a energie. V rámci soutěže budou oceněny inovativní podnikatelské nápady založené na moderních informačních a komunikačních technologiích. Důraz je kladen na inovační hodnotu nové firmy, týmovou práci, její zkušenosti a kompetence a v neposlední řadě na propojení se zákazníky a partnery. Soutěž o cenu spojenou s finanční odměnou ve výši 10 000 euro doplní semináře, workshopy a coaching, včetně krátkých živých prezentací. Jejich cílem je umožnit setkání mladých firem se zavedenými vystavovateli a investory.

Focus na mladé

Kromě technických výzev se průmysl musí stále více potýkat s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků. Na různých místech světa jsou různé podmínky a je třeba jednat. „Mnoho průmyslových zemí se potýká s demografickou proměnou, která přináší zásadní nedostatek kvalifikovaných pracovníků a jejich přesun do jiných branží,“ říká Ch. Miller. Prahové země mají naopak dostatek mladých lidí, chybí však často efektivní systém vzdělávání, který by zásoboval trh potřebnými kvalifikovanými pracovníky. V současnosti jsou navíc vzhledem k digitalizaci a automatizaci požadavky na pracovníky v průmyslu zásadně odlišné. Školy a firmy musí příslušným způsobem reagovat, pokud chtějí zajistit budoucnost mladých lidí nezávisle na regionu světa, ve kterém žijí. Periodikum VDI-Nachrichten největšího technickovědeckého svazu VDI, který má 150 000 individuálních členů, organizuje 17. a 18. září v rámci veletrhu EMO dvoudenní náborovou veletržní akci. Cílovou skupinou jsou vystavovatelé a zákazníci veletrhu EMO, kteří se zde představí jako atraktivní zaměstnavatelé. Náborová akce se obrací na vysokoškoláky a odborníky z branže. Součástí akce je fórum věnované úspěšnému personálnímu marketingu a tipům, jak provádět nábor.


Robotika, a kolaborativní robotika obzvláště, vždy láká velkou pozornost návštěvníků procházejících pavilony. Jaké ukázky „sociálního kontaktu“ si asi vystavovatelé připravili pro letošní EMO?
Foto: Dag Heidecker

Hlavním stavebním kamenem celého německého vzdělávacího systému je studijní a pracovní platforma online (MLS – Mobile Learning in Smart Factories). Systém využívající mobilní koncové přístroje vytváří moderní studijní prostředí a umožňuje učitelům a školitelům lépe a rychle převádět nová témata do konkrétních učebních osnov. Učni a jejich školitelé mohou prostřednictvím této platformy vytvářet své vlastní úkoly a společně je řešit.
I přes rozmach disruptivních technologií a jejich přesun z laboratoří do výrobních prostor, budou mít ještě dlouhou dobu své místo tradiční technologie. 
Foto: Index, Starrag

Německo přibrzďuje

Výroba a export u pořadatelské země a naší největší exportní destinace dosáhly v roce 2018 nové rekordní úrovně. Obor obráběcích a tvářecích strojů a služeb překročil hranici 17 miliard eur. Téměř 70 % odešlo na export. Také zde však dlouhotrvající růst pomalu ustává. Počet zakázek v roce 2018 sice dosáhl nárůstu o 1 %, ve 4. čtvrtletí však došlo k výraznému zbrzdění. Dynamika světové ekonomiky polevuje a tomu odpovídají minusová čísla asijských trhů. Poslední měsíce se zvláště silnou poptávkou byly v rámci celkového objemu zakázek v roce 2018 velmi náročné, podle očekávání na konci roku nebyl objem zakázek překonán a spíše se propadal do minusových čísel. Celková aktuální situace na zeměkouli, obchodní spory, rostoucí protekcionismus, stoupající ceny nafty, vysoká inflace na různých prahových trzích, rostoucí zadluženost přinášejí nervozitu, a to především v malých a středně velkých firmách.

Konjunktura v ČR polevuje

Tuzemský hospodářský rozmach zpomaluje. Nebezpečí je spojeno s nedostatkem kapacit a stoupajícími mzdovými náklady. Významným motorem konjuktury zůstává soukromá spotřeba, kterou stimulují stoupající mzdy a dobrá situace na pracovním trhu.

Podle údajů Oxford Economics má český hrubý domácí produkt v roce 2019 stoupnout o 2,7 %, zatímco v minulém roce stoupl o 3 %. V Evropě ekonomové očekávají celkový nárůst o 1,4 %. V České republice má průmyslová výroba v roce 2019 zaznamenat nárůst o 2,3 %, zatímco v minulém roce dosahoval její růst 3 %. Dále také klesají hrubé investice do výrobních zařízení. Přírůstek 4,9 % představuje méně než polovinu minulého roku. Zdrojem přírůstku jsou branže jako jemná mechanika a optika, elektrotechnika a výroba vozidel, kde dochází k nepoměrně vysokým investicím. Významným indikátorem modernizačního úsilí v průmyslu je spotřeba obráběcích strojů, která má vzrůst o 7,6 %, zatímco v minulém roce to bylo o 1,7 %.

Česká republika dovezla v roce 2018 obráběcí stroje za 576 milionů eur. Jejich nejvýznamnějším dodavatelem je s podílem 45 % Německo, které je daleko před Itálií, Švýcarskem, Rakouskem a Japonskem. Německo dodalo podle statistiky německého zahraničního obchodu v roce 2018 stroje a zařízení v hodnotě více než 400 milionů eur, což je o 12 % více než v roce 2017. Vyvážely se především obráběcí centra, díly a příslušenství, soustruhy a laserová technika. V tomto roce se mají obchody vyvíjet ještě lépe, protože se podle ankety svazu VDW objednávky německých strojů do České republiky v poslední době výrazně zvýšily.

V roce 2018 odešlo do Německa 30 % českého exportu, a tak se stalo největším trhem před Čínou, Slovenskem, Polskem a Ruskem. Dovoz Německa do České republiky stoupl podle statistiky zahraničního obchodu rovněž o 12 %.


Vrcholní představitelé Německa kladou tradičně na zdejší veletrhy značný důraz svého zájmu. Snad za tím není třeba primárně hledat získávání politických bodů do dalších voleb. Setkání s mladými tento akt povyšuje na druhou. Německý spolkový prezident Frank-Walter Steinmeier během EMO 2017
Foto: Deutsche Messe

Veletrh EMO Hannover 2019 je zajímavý jak pro české vystavovatele, tak i odborné návštěvníky ze všech odběratelských oblastí. Čeští uživatelé obráběcích strojů dělají dobře, když spojují přípravu nadcházejících rozhodnutí o investicích s návštěvou veletrhu. Podle statistiky dovozu obráběcích strojů a komponent se na veletrh EMO Hannover přihlásilo téměř 1 000 výrobců ze tří nejvýznamnějších zemí, které tuto komoditu dodávají do našeho průmyslu – z Německa, Itálie a Švýcarska.


Příští veletrh EMO se bude konat od 4. do 9. října 2021 v Miláně. Je jasné, že se o takovou megalomanskou akci, jako zde v Hannoveru, jednat nebude. Vše je i v očekávání měsíců příštích s ohledem na světový ekonomicko-politický vývoj. Tradičně je jak počet vystavovatelů, tak i návštěvníků v této metropoli oblasti Lombardie nižší. V roce 2015 zde vystavovalo na 1 600 firem, účastníků na 155 000. EMO se tehdy konalo souběžně se světovou výstavou EXPO, v bezprostřední blízkosti výstavního areálu doprovodilo její závěreční týden.


Návštěvnost čtyř koncertů

V srpnu přišlo do pražských Letňan na koncert Metallicy po 16 měsících od jejich přechozího vystoupení přes 70 000 fandů této legendy. To je téměř polovina zahraničních strojařů, kteří by letos dle odhadů měli do Hannoveru zavítat. Společně se 130 000 německými návštěvníky se očekává celková účast přes 260 000 zájemců o nové technologie. Je více než pravděpodobné, že velká část z nich někdy na koncertě Metallicy byla.


Něco navíc…
EMO Preview – Highlights and Insights
Video pozvánka na největší strojírenskou veletržní akci letošního roku

Další články

Průmysl 4.0
3D technologie
Inovace
Štíhlá výroba a logistika
Průmyslový design
Management a řízení
Automobilový průmysl
Výzkum/ vývoj
Automatizace, regulace
Převody/pohony/ložiska/spojky
Renovace a údržba
Nekonvenční technologie
Nástroje pro obrábění / řezné materiály
Obráběcí stroje a technologie
Technologie tváření, slévárenství

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: