Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Pokročilá správa dat napříč celým životním cyklem
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Pokročilá správa dat napříč celým životním cyklem

Obstát na trhu průmyslových výrobců dnes není snadné. Klíčem je úzká spolupráce, přehledná dokumentace, efektivní procesy a co nejméně problémů s kvalitou. S tím vším vám pomůže platforma, která propojuje správu produktových dat (PDM) s cloudovým systémem pro řízení životního cyklu výrobku (PLM).

Dokonalý přehled o všem, co se děje

Víc hlav víc ví – pro spolupráci napříč celým dodavatelským řetězcem to platí dvojnásob. Jakýkoliv úspěšný́ produkt, který́ chcete jednoho dne zdárně vypustit na trh, si žádá spolupráci konstrukce, provozu, řízení kvality i výroby. Háček je v tom, že jednotliví členové řetězce často pracují odděleně a ve vlastním systému, který není s ostatními nijak propojený. Tak ale jen stěží zajistíte, aby byli všichni na jedné lodi. Navíc se potýkáte se slepými místy, která zvyšují riziko produktových vad, pochybení zaměstnanců a nejrůznějších opomenutí v dodavatelském řetězci. Problém s kvalitou, který neodhalíte včas, přitom zákonitě znamená vyhozené peníze a dobu vynaloženou na přepracovávání návrhu. A to je ještě ta lepší varianta. Mohli jste také vadný produkt bez povšimnutí uvést na trh a riskovat poškození celé své značky.

Pokud jste správu výrobkových dat zatím nepropojili s řízením životního cyklu výrobku, nejspíš
opakovaně čelíte následujícím problémům:

  • zpoždění – Když pravá ruka neví, co dělá levá, dochází k nedorozuměním. Navíc je nesmírně těžké si udržet přehled o tom, jak daleko jste pokročili. Kusovníky jsou noční můra a nedaří se vám se pohnout z místa; zbytečná práce navíc – Oddělené PDM a PLM systémy obvykle vedou k větší chybovosti, ať už
  • problémy vzniknou nedopatřením, nedostatečnou dokumentací, nebo zmatečným verzováním;
  • vyšší riziko problémů s kvalitou – Bez komplexního řešení se jen stěží dají zavádět preventivní nebo korektivní opatření. Vystavujete se tak riziku, že nedodržíte nároky kladené na kvalitu vašich výrobků.

Propojením PDM a PLM systému jedině získáte

Při vývoji a zavádění nových výrobků chcete mít jistotu, že je celý váš tým na jedné lodi – jedině tak předejdete potenciálním chybám, snižování kvality a zádrhelům na problematických místech. Proto potřebujete uceleně řídit celý životní cyklus výrobku. A to je důvod, proč se vyplatí mít jedno propojené PDM&PLM prostředí. Zde přicházejí na řadu aplikace Autodesk Vault a Autodesk Fusion Lifecycle. Jejich integrací propojíte špičkové řešení pro správu výrobkových dat (Vault) s cloudovým řešením pro řízení životního cyklu produktu (Fusion Lifecycle). Získáte tak moderní nástroje pro správu kusovníků a přehled o procesech v celé firmě.

Obojí využijete ke zrychlení vývoje produktů, snížení nákladů a vychytávání chyb, které by mohly uniknout kontrole kvality, dostat se s produktem až na trh a stát vás nemalé peníze. Autodesk propojuje to nejlepší z obou světů. Cloudový PLM systém podporuje spolupráci celého dodavatelského řetězce i sdílení informací. PDM řešení zase zabezpečí citlivá data a zajistí, že je rychleji a přesněji zanalyzujete.

„S řešením od firmy Autodesk budete mít přehled o všem, co se ve firmě děje. Snížíte tak náklady i rizika, zrychlíte uvádění výrobků na trh a zoptimalizujete výsledky,“ říká Ing. Martin Peňáz. (Zdroj: Autodesk)

Obousměrný tok dat

Jednou z hlavních výhod propojení Vaultu s aplikací Fusion Lifecycle je obousměrný tok dat. Využijete ho při řízení kvality, správě změnových požadavků, monitorování práce na projektu i zapracování zpětné vazby. Do PLM systému se navíc promítají jakékoliv změny provedené v CAD rozhraní – a uživatelé CAD softwaru můžou v PLM systému průběžně vyhledávat klíčové informace. Konstruktéři tak mají k dispozici veškerá data, která potřebují, aby se mohli kvalifikovaně rozhodovat.

Autodesk zpřehledňuje životní cyklus výrobku

Pro úspěšné uvádění nových výrobků na trh je zcela klíčová spolupráce napříč firmou. Úzce provázané PLM a PDM všem článkům dodavatelského řetězce umožňuje si hladce přeposílat data oběma směry. Řízení produktového vývoje tak dostává zcela nový rozměr. Když mají všichni, kdo na projektu pracují, zprávy o aktuálním dění, vyhnete se tomu, že by na sebe práce nenavazovala nebo že by dva lidé pracovali na tomtéž. V integrovaném řešení najdete na jediném místě veškerou dokumentaci, která k návrhu vznikla – ať se týká řízení rizik, zajištění kvality, souladu s legislativou, či posouzení jednotlivých dílů. Přehledná dokumentace usnadňuje celofiremní spolupráci na zlepšení výrobku. To vaší firmě přinese mimo jiné následující:

  • kvalitnější spolupráce a přehlednější dokumentace – provoz, výroba, oddělení kvality i konstrukce proaktivně spolupracují na vývoji produktu a vytvářejí nadprůměrné výsledky;
  • efektivnější procesy – digitalizace procesů, od uvádění nových produktů na trh přes rozsáhlejší řízení změn až po ucelený soubor dat o daném výrobku, napomáhá předávání dat mezi konstrukcí a výrobou;
  • vyšší kvalita výrobků – konstrukce i výroba mají společný cíl: dosahovat lepších a lepších výsledků;
  • obousměrné sdílení dat umožní konstrukci zapracovávat data z výroby a naopak;
  • nižší náklady a vyšší marže – zkvalitněním procesů při navrhování, výrobě a provozu ušetříte čas i zbytečnou práci;
  • na výrobcích tak mnohem více vyděláte.

Ing. Martin Peňáz

Autodesk

Další články

Průmysl 4.0
Inovace
Informační technologie/E-business
Výzkum/ vývoj
CAD/CAM/CAE/CIM

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: