Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Pokročilé CAD/CAM řešení pro nástrojárny
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Pokročilé CAD/CAM řešení pro nástrojárny

Široké portfolio modulů VISI pomáhá výrobnímu družstvu Tvar Pardubice obstát v náročné konkurenci v oblasti technických výlisků z plastu.

Tvar výrobní družstvo Pardubice se začalo rozvíjet krátce po druhé světové válce v roce 1945. Výrobní zaměření firmy lze v zásadě rozdělit do čtyř základních okruhů, které tvoří technické výlisky, obaly, spotřební zboží a laminace. Spolupráce se společností VISI, s. r. o., byla zahájena v roce 1999, kdy výrobní družstvo začalo hledat specializovanou softwarovou podporu pro firemní nástrojárnu zaměřenou na vstřikovací formy.


Jedna z prvních variant výlisku


Analýza plnění v programu VISI Flow


Analýza dotlaku v programu VISI Flow

Software pro nástrojářskou a formařskou oblast

Software VISI od společnosti Vero Software dodávaný společností VISI, s. r. o., je zaměřen na nástrojářskou a formařskou problematiku. Například celý modul VISI Analysis slouží k analýze dílu od studie křivosti přes analyzátor ploch, úkosovou analýzu, různé způsoby hledání dělicí křivky a dělicích ploch po jeho rozdělení. Další analytické nástroje slouží k paměťové diagnostice těles nebo grafickému porovnání dílů. Všechny tyto nástroje se ukázaly být neocenitelnými pomocníky a společně se samotným modulem VISI Mould pro 3D parametrickou konstrukci forem s databází normálií přispěly k tomu, že se Tvar může zaměřovat na složité formy a výlisky velmi kvalitních povrchů. Díky tomu se i několikrát zařadil mezi 100 nejlepších českých firem v rámci soutěže pořádané občanským sdružením Comenius.


Pevná část formy

Plastový kryt svorkovnice

Jedním z výrobků z kategorie technických výlisků, které Tvar realizuje, je plastový kryt svorkovnice HVS. Tento výrobek vznikal ve vzájemné spolupráci konstruktérů zadavatele Elektro, výrobní družstvo, v Bečově nad Teplou a konstruktérů výrobce formy Tvar, výrobní družstvo, Pardubice. Ve výrobním družstvu Elektro Bečov je pro konstrukci výrobků používán Solid Edge, zatímco v konstrukci Tvaru Pardubice je to VISI CAD/CAM a pro analýzu vstřikování VISI Flow.


Pohyblivá část formy
Vlastní konstrukci výrobku prováděla firma Elektro Bečov a výrobce formy Tvar Pardubice ji postupně připomínkoval z hlediska dodržení zásad správné konstrukce plastového dílu a s ohledem na pozdější možné zaformování. Soubory byly k připomínkování oboustranně posílány ve formátu STEP a byl ověřen i formát Parasolid. Převody i načtení probíhaly bez problémů, neboť oba softwary mají stejné jádro Parasolid. Části k úpravě byly označovány změnou barvy ploch nebo byly nabídnuty modely s variantními řešeními.


Celá forma


Analýza vstřikování

Po dokončení připomínkové fáze předala firma Elektro Bečov výkres výrobku s tolerancemi a dalšími požadavky na výrobek. Vzhledem k předpokládanému počtu výrobků byla objednána dvojnásobná forma tohoto provedení:
• rozměr: 296 x 296 x 276 mm;
• čelisťová;
• lomená dělicí rovina;
• tyčový vtok, rozvod kanály, tunelové vtoky;
• odformování vyhazovači;
• materiál výlisku: PA6 (Frianyl B63 VO).


Hotový výlisek

Před vlastní konstrukcí formy byla pomocí softwaru VISI Flow, který byl výrobním družstvem Tvar zakoupen v roce 2011, provedena analýza vstřikování, při níž byla ověřena správnost návrhu zaformování a umístění vtoku. V databázi materiálů sice nebyl zahrnut materiál Frianyl B63 VO, ale jelikož databáze kromě mnoha konkrétních materiálů obsahuje i materiály obecně definované, byl z nich pro analýzu použit PA6, který je svými vlastnostmi blízký materiálu požadovanému zákazníkem.

Konstrukce formy

Následovala konstrukce samotné formy, která byla navržena jako dvojnásobná se studeným tunelovým vtokem. Vtok byl umístěn na čelní straně výlisku, pod srpkovým vykrojením.

Tvárnice vytváří obvod výlisku ze tří stran, včetně válcových a tvarových výstupků, které tvoří otvory na vrchní a jedné z bočních stěn výlisku. Ve tvárnici je pouze jedna vložka, a to pro značení krytu. Tvarová dutina byla zhotovena elektroerozivním obráběním.

Vzhledem k otevřené zadní části výlisku a zároveň vnitřnímu umístění přepážek do tvaru háčků je zadní stěna výlisku vytvářena čelistí, ve které jsou tvarové vložky. Čelist zajíždí do tvárníku, kde je lomená dělicí rovina. Tvárníky jsou dva, pro každý výlisek zvlášť. Jejich tvar je frézován na obráběcím centru, detaily vyjiskřeny a následně tvarové části přeleštěny.

Z důvodu požadavku na dobré odvzdušnění a vzhledem k tenkým planžetovým zakončením na bocích výlisku je po celém obvodu ve tvárnici drážka na odvzdušnění.

Temperační kanály jsou rozmístěny po obvodu tvaru ve tvárnici a v rámu tvárnice. Ve středu tvárníku je válcová temperační dutina s přepážkou. Temperační kapalina je tam přiváděna z rámu tvárníku.

Odformování výlisku je řešeno odjetím čelisti při otvírání formy a následným vyhozením vyhazovači.

Programování CNC obrábění je prováděno v modulu VISI Machining. Mnohé obráběcí strategie jsou speciálně zaměřeny na obrábění forem, hlavními atributy je tedy přesnost, kvalita a optimalizace časových a materiálových nákladů.

Ing. Alžběta Plachá Králová

visi
alzbeta@visi.cz
www.visi.cz
 

Další články

CAD/CAM/CAE/CIM
Technologie zpracování pryže/ plastů

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: