Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Praktické aplikace lineárních motorů
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Praktické aplikace lineárních motorů

V celém světě jsou dnes na pohony, zejména u výrobních zařízení, kladeny mimořádné nároky na dynamiku, přesnou regulaci a polohování.

V oblasti pohonů nacházejí v posledních letech stále větší uplatnění elektrické lineární pohony, které díky svým vlastnostem, např. širokému rozsahu sil, rychlosti posuvu, možnosti přesné regulace polohování bez překmitů a vibrací i rovnoměrnosti rychlosti pohybu, dynamickým vlastnostem a chodu bez vůlí, úspěšně nahrazují nejen dosud užívané rotační motory s přídavným mechanickým zařízením (šrouby, řemeny, kulisy, šneky a další), ale i pneumatické a hydraulické pohony. Pouze oblast pohonů s velkou silou nad 20 kN při minimálních rychlostech posuvu zůstává stále doménou mechanických a hydraulických pohonů.

Uplatnění lineárních motorů

Rozvoj lineárních elektrických pohonů je umožněn stálým zdokonalováním a cenovou dostupností měničů kmitočtů, čidel polohy, lineárních ložisek a permanentních magnetů.
K širšímu uplatňování elektrických lineárních pohonů přispívají i ekologické důvody, neboť ve srovnání s hydraulickými a pneumatickými pohony mají nižší hlučnost, neznečišťují ovzduší aerosoly a nevíří prach. Používají se lineární motory synchronní, asynchronní, krokové a reluktanční v široké škále konstrukčních uspořádání, přičemž mnohé z nich jsou určeny pouze k úzce specializovanému využití, mnohdy i za cenu snížení obecně uznávaných technických parametrů, jako je mechanické, elektromagnetické a tepelné využití stroje.
VUES Brno, a. s., vyrábí a dodává lineární pohony zejména pro automaty na vyvrtávání a osazování, resp. dělení desek tištěných spojů, obráběcí centra a podávací mechanismy. Tyto pohony se dodávají v širokém sortimentu velikostí, v různém konstrukčním provedení (ploché, tubulární, dvojité s kompenzovanou přítažnou silou), s četným příslušenstvím, jako jsou kapalinové i vzduchové přídavné chladiče a mechanická ložiska, a s možností kompletace s různými měniči (SCE, Servostar, C 55 a jiné) a čidly polohy (Renishaw, AMO, Hengstler, Heidenhein a jiné).

Aplikace v moderních pohonech

Na prvním obrázku je znázorněn funkční vzorek trojosého vyvrtávacího automatu, určený pro demonstraci a zkoušky pohonů. Pohony v osách x a y jsou vybaveny plochými synchronními lineárními motory řady L2SK a v ose z je použit integrovaný pohon složený z tubulárního lineárního motoru řady LTSK a vysokootáčkového vřetene. Protože pohon osy z je určen výhradně pro práci ve svislé ose, je vybaven magnetickou nebo mechanickou kompenzací váhy poháněcího vřetene. Na dalších obrázcích vidíme samostatný tubulární lineární motor typu LTSK 062 E - 1510 - GL s vlastním vodním chladičem ve vestavném provedení a tubulární lineární motor typu LTSK 034 L ve vlastní kostře, s magnetickou kompenzací vestavěnou přímo do kostry a s vnitřním vodním chladičem.
Pro posuv pásku s elektronickými součástkami pod popisovacím laserem byl zkonstruován speciální lineární pohon, který se vyznačuje extrémní přesností a rovnoměrností rychlosti posuvu, protože každá nerovnoměrnost v posuvu se projeví neostrým popisem. Obdobně je konstruován i lineární pohon leteckého simulátoru pro výcvik pilotů znázorněný na posledním obrázku. Tento pohon musel být vestavěn do předem vymezeného prostoru i s celým přídavným vybavením. Vzhledem k omezeným rozměrům daného prostoru nepřipadalo v úvahu použití mechanických či pneumatických prvků, které navíc nesplňovaly ani požadavky na dynamiku pohonu.
Jak je z výše uvedených příkladů praktických aplikací pohonů s lineárními motory patrné, tyto pohony je možno použít v případech, kde by klasická konstrukční řešení pohonů byla prakticky nerealizovatelná.

Další články

Převody/pohony/ložiska/spojky
Elektrotechnika a regulace

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: