Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Prediktivní údržba zvyšuje efektivitu
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Prediktivní údržba zvyšuje efektivitu

Přes nesporné výhody prediktivní údržby je její aplikace do praxe průmyslových podniků zatím spíše sporadická. S přechodem na prediktivní údržbu pomáhá společnost SKF nejen svým zákazníkům, ale vše zavádí i ve svých závodech.

Pilotním projektem SKF CZ se stal závod na výrobu mazacích systémů v Chodově, který od února loňského roku používá nové nástroje pro monitoring chodu a kondice strojů a zařízení. Konkrétně se jedná o přístroj Quick Collect, který se používá pro pochůzkovou kontrolu, a on-line monitorovací systém IMx-8. Pomocí těchto dvou nástrojů je možné nejenom monitorovat stav strojů, ale zároveň na základě získaných dat předvídat, kdy by mohlo případně dojít k poruše, která by mohla zpomalit či zastavit výrobu. Zárodek poruchy je tak možné podchytit ještě dříve, než se projeví na funkčnosti stroje a naplánovat opravu stroje dopředu tak, aby na ni byla připravena celá výroba. „Ve zvyšování efektivity výroby hraje prim prediktivní údržba a postupná digitalizace procesů,“ potvrzuje Roman Bauer, lean manažer SKF Lubrication Systems v Chodově.


Pro pochůzkovou kontrolu se používá přístroj Quick Collect.

Zavedení prediktivní údržby

Pro nový způsob monitoringu strojů se vedení výrobního závodu rozhodlo poté, co byla před několika lety postavena nová hala a obnovena obrobna. Díky tomu vzniklo nejen lepší pracovní prostředí, ale také předpoklad pro zvýšení technologické úrovně a kvality procesů. Následná postupná výměna klasických mechanických poloautomatických a automatických strojů nejmodernějšími japonskými CNC obráběcími stroji a roboty pouze všechny utvrdila v rozhodnutí posunout se k efektivnějšímu monitoringu a začít používat prediktivní údržbu.

S nahrazením strojů za novější technologie přišla potřeba bedlivěji sledovat jejich stav tak, aby byly stroje nejen stále funkční, ale aby se také co nejvíce prodloužila jejich životnost. Postupná investice do digitalizace procesů je součástí dlouhodobé strategie SKF.

Přístroje pro sběr a vyhodnocování dat ze strojů

Díky kombinaci dvou přístrojů je prediktivní údržba komplexnější, a navíc uživatelsky přívětivá. SKF Enlight Quick Collect je jednoduchý nástroj pro údržbu, který slouží k náhledu, určení trendu hodnot a ukazuje překročení kritických úrovní. V případě jakýchkoliv odchylek v chování stroje slouží k porovnání s charakteristikami různých typů poškození a závad. Tento nástroj používají údržbáři přímo v závodě a mají tak možnost si digitalizaci průmyslu takzvaně osahat. Z abstraktního pojmu se pro ně stává velmi konkrétní činnost, díky níž jsou zaměstnanci součástí přerodu a necítí se být digitalizací ohroženi.

Přístroj SKF Multilog On-line System IMx-8 je určen pro pokročilou analýzu dat a vyžaduje diagnostické dovednosti. Je trvale připojen ke stroji a sbírá data, jež jsou následně zasílána do diagnostického centra SKF v Ostravě, kde tým diagnostiků data vyhodnotí a zašle managementu report. Obě technologie jsou na vynikající úrovni a nemůžeme si je vynachválit,“ říká Bauer a zdůrazňuje finanční přínosy tohoto kroku.

Data získaná přístroji zabraňují ztrátám ve výrobě a snižují náklady na údržbu, zároveň se z pohledu výkonu zvýšila celková spolehlivost zařízení. Pro zákazníka zavedení preventivní údržby znamená, že se zlepšila dodávková spolehlivost.

Přijetí automatizace a digitalizace zaměstnanci

Jak již bylo zmíněno, postupná digitalizace ve výrobě je přínosná i pro zaměstnance. „Spousta kolegů vnímá modernizaci pozitivně a z nových „hraček“ mají upřímnou radost,“ říká Jaroslav Rejcha, finanční a administrativní manažer SKF Lubrication Systems. O nutnosti zavádět automatizaci a digitalizaci otevřeně komunikuje jak se zaměstnanci samotnými, tak i s odborovou organizací. S jedním z nejobávanějších důsledků automatizace – propouštěním – se zatím nepotýká. „Pracovní síly, které ušetříme automatizací, rekvalifikujeme a využijeme na jiném pracovišti,“ dodává Rejcha.


Přístroj IMx-8 je trvale připojen ke stroji a sbírá data, jež jsou následně zasílána do diagnostického centra SKF.

Program SKF pro sledování stavu strojů

Zákazníci SKF mohou sledovat stav strojů prostřednictvím programu SKF Smart Supplier 4.0, který je možné vyzkoušet v bezplatné šestiměsíční zkušební verzi. SKF společně se zákazníkem nastaví proces „spolehlivosti řízené operátorem“ a určí, která data, měřené parametry a kontrolní trasy jsou potřeba. Samotný software využívá cloudové a bezdrátové technologie, které spojují intuitivní ovládání mobilní aplikace s výkonnou správou široké škály vstupů pro účely auditů, zajišťování kvality či kontrol stroje.

SKF

Michaela Fikejzová

michaela.fikejzova@skf.com


www.skf.com/cz

Další články

Průmysl 4.0
Renovace a údržba

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: