Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Představujeme 45. mezinárodní strojírenský veletrh
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Představujeme 45. mezinárodní strojírenský veletrh

Letošní Mezinárodní strojírenský veletrh se uskuteční od 19. do 23. září. Jeho motto "Technologie pro budoucnost" vyjadřuje záměr soustředit do pěti dnů a jediného prostoru všechny klíčové trendy a inovace ve strojírenství, elektrotechnice i průmyslových informačních technologiích.

Devět veletrhů v jednom

Do zahájení MSV 2003 je zdánlivě ještě daleko, ale tradiční i potenciální vystavovatelé by o své účasti měli uvažovat již dnes. Termín pro podání přihlášky za standardních cenových podmínek je 15. březen a samozřejmě i letos platí, že čím dříve se firmy přihlásí, tím větší mají šanci získat kvalitní výstavní plochu. Podle pole své působnosti si firmy mohou k prezentaci zvolit jeden z devíti specializovaných oborových celků. Přibližný rozsah každého z těchto "subveletrhů" byl stanoven na základě počtu vystavovatelů na minulých ročnících a průzkumu zájmu návštěvníků. Struktura MSV 2003:
 • důlní, hutní, slévárenská, keramická a sklářská technika;
 • materiály a komponenty pro strojírenství;
 • pohony, hydraulika a pneumatika, chladicí technika a klimatizace;
 • plasty, gumárenství a chemie;
 • obrábění, tváření a povrchové úpravy;
 • energetika a silnoproudá elektrotechnika;
 • elektronika , automatizace a měřící technika;
 • ekotechnika;
 • výzkum, služby a instituce.
 • 2. veletrh Transport a Logistika

  Ve výčtu oborů chybí oblast dopravy, manipulace, průmyslového balení, skladování a logistiky, která se stejně jako před dvěma lety vyčlenila do samostatného veletrhu. Druhý mezinárodní veletrh Transport a Logistika proběhne opět souběžně s MSV a jeho vystavovatelé tak budou moci kontaktovat nejen oborové specialisty, ale i zástupce celé řady dalších průmyslových branží. Zájem o moderní logistická řešení by přitom měl stoupat. Rok 2003 jako poslední před vstupem do Evropské unie bude pro české firmy ve znamení vrcholících příprav na požadavky evropského trhu a logistika nepochybně patří k oblastem, na které nové ekonomické prostředí bude klást vyšší nároky.
  "Naše podniky si většinou již uvědomují výhody, které jim moderní logistické systémy přinášejí, a poptávka po nich na rozdíl od minulosti rychle roste. Pořád to ovšem není takový zájem jako v nejvyspělejších zemích. Z průzkumů vyplývá, že samostatná logistická oddělení si u nás nejčastěji zřizují firmy se zahraniční majetkovou účastí. České podniky, které chtějí být konkurenceschopné na společném evropském trhu, se tomuto trendu musejí přizpůsobit, takže logistický ,boom' má český průmysl podle mého názoru ještě před sebou. V každém případě bude vstup do EU pro další rozvoj české logistiky výrazným pozitivním impulzem. Logistika jako jeden z klíčových strategických nástrojů ke zvýšení konkurenceschopnosti bude hrát při adaptaci českých firem na evropské tržní podmínky významnou roli," říká obchodní ředitel veletrhů MSV a T & L Jiří Rousek.
  Premiérového veletrhu Transport a Logistika se zúčastnilo 221 firem ze 14 zemí.

  Energetika jako hlavní téma

  Podobně jako v roce 2001 i pro MSV 2003 je hlavním tématem vyhlášen oborový celek Energetika a silnoproudá elektrotechnika. "Chceme reagovat na aktuální vývoj na českém trhu a dát prostor energetickým firmám, které mají potřebu prezentovat své služby zákazníkům. Mohou k tomu využít platformu MSV, a to nejen v expozicích, ale i v rámci doprovodného programu, kde bude energetika stěžejním tématem," uvedl Jiří Rousek.
  Zvýraznění energetiky koresponduje s rozhodnutím Ministerstva průmyslu a obchodu o vypracování nové koncepce energetické politiky. Ta by podle vyjádření ministra Jiřího Rusnoka měla řešit dvě nové priority, tj. dlouhodobou bezpečnost zajištění ekonomiky a celé společnosti energií a stanovení strategického energetického mixu - jinými slovy zvolení efektivní skladby primárních zdrojů energie. Práce na nové koncepci již byly zahájeny, ale její konečné znění bude podle ministerstva výsledkem rozsáhlé odborné diskuse. Platformu k tomuto jednání poskytne také MSV, kterého se pravidelně účastní všichni rozhodující výrobci strojů pro energetiku, výrobci a distributoři energie a projekční a montážní podniky z oblasti energetiky a silnoproudé elektrotechniky.

  Mezinárodní setkání odborníků

  Na závěr přinášíme několik zajímavých informací o posledním ročníku MSV. Z celkového počtu 104 604 návštěvníků bylo podle průzkumu 95,1 % odborníků, plných 81,1 % z nich pak rozhoduje či spolurozhoduje o investicích a nákupech svých firem nebo má při těchto jednáních poradní hlas. Těmto zjištěním odpovídají také údaje o postavení ve firmě - 15 % návštěvníků tvořili majitelé nebo ředitelé podniků, 17 % náměstci a odborní ředitelé a 29,1 % vedoucí útvarů a oddělení. Na otázku, zda přišla "ta správná klientela", odpovědělo 95 % dotázaných vystavovatelů kladně.
  MSV byl přitažlivý také pro zahraničí, odkud přijela třetina všech vystavovatelů a desetina návštěvníků. Zatímco dvoutřetinová většina zahraničních vystavovatelů byla z Evropské unie, návštěvníci dorazili především ze zemí střední a východní Evropy. Registrováno bylo 10 878 zahraničních návštěvníků z rekordních 73 států.
  A nakonec to nejdůležitější: Proč do Brna přijeli? Pro většinu návštěvníků bylo hlavním cílem seznámit se s novinkami a trendy (54,6 %), dále následovaly informace o konkrétním výrobku či službě (14,8 %), upevnění nebo navázání obchodních kontaktů (10,2 %) a vedení obchodního jednání (7,1 %).

  Další články

  Novinky z veletrhů a výstav

  Komentáře

  Nebyly nalezeny žádné příspěvky

  Sledujte nás na sociálních sítích: