Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Představujeme MSV 2002
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.
Nomenklatura:

Představujeme MSV 2002

V další části našeho seriálu o Mezinárodním strojírenském veletrhu 2002 se zaměříme na oborový celek Pohony, hydraulika a pneumatika, chladicí technika a klimatizace. Současně stručně představíme nově koncipovaný celek Doprava, manipulace, průmyslové balení, skladování a logistika.

Pohony, hydraulika a pneumatika, chladicí technika a klimatizace /červený titulek

Obor v číslech
Tento oborový celek patří z pohledu zájmu vystavovatelů i návštěvníků k nejvýznamnějším součástem MSV. V roce 2001 se v jeho rámci prezentovalo 277 firem ze 16 zemí na ploše 7135 m2. Z průzkumu zároveň vyplynulo, že jejich nabídka byla prioritním cílem pro více než 13 500 návštěvníků. Kvalita exponátů těchto oborů se projevila také ve výsledcích soutěže o Zlatou medaili, když dvě z devíti udělených ocenění obdrželi právě vystavovatelé z oblasti hydrauliky a pneumatiky. ATEKO, a. s., Hradec Králové získala medaili za turbodmychadlo ATD pro odsávání a stlačování vzduchu a plynů. Oceněn byl také exponát společnosti Grundfos Olomouc - membránové dávkovací čerpadlo DME, určené pro dávkování chemikálií v úpravnách vody, čističkách odpadních vod, mycích systémech apod. Počtem vystavovatelů ani kvalitou exponátů by daný oborový celek neměl zaostávat ani na MSV 2002. Podrobněji se zastavíme u elektrických, pneumatických a hydraulických pohonů, které jsou letos zvýrazněny v projektu Automatizace.

Elektrické pohony

Dominantní postavení v oblasti elektrických pohonů v průmyslových aplikacích mají frekvenčně řízené pohony s asynchronními motory. Velkým zvratem v konstrukci jejich řídicí části bylo zavedení výkonových polovodičových součástek. Frekvenční měniče různých výrobců se liší především rozsahem doplňkových funkcí a možnostmi komunikace. Příkladem moderního měniče frekvence, který bude na MSV k vidění, je SJ300 od firmy Hitachi (v ČR je distribuován firmou AEF, s. r. o., Brno). Jde o měnič s vektorovým řízením, s on-line i off-line autodetekcí a s fuzzy řízeným rozběhem a doběhem. Příkladem jiné koncepce jsou servopohony ACOPOS (B&R automatizace, s. r. o.). K digitálnímu řídicímu modulu - servozesilovači - lze připojit jak synchronní, tak asynchronní motory, v modulu je realizována proudová, rychlostní i polohová smyčka a do zpětné vazby lze zapojit inkrementální i absolutní snímače nebo resolvery.

Hydraulické pohony

Hydraulické pohony konkurují elektromechanickým pohonům především příznivým poměrem hmotnosti a výkonu, možností jednoduše přeměnit výkon na značnou sílu, spolehlivostí a schopností realizovat přenos energie i u prostorově složitých strojů. Na MSV v Brně se představí řada tradičních českých výrobců hydraulických prvků (mimo jiné Jihostroj, a. s., který vyrábí například zubové hydrogenerátory a hydromotory, nebo Jihlavan, a. s., s moderními systémy řízení tlaku a průtoku kapaliny).

Pneumatické motory

Pneumatické motory jsou pro realizaci přímočarých pohybů v automatizaci rozhodně nejužívanějším prvkem. Typové řady klasických pístových pneumatických motorů jsou velmi jemně odstupňovány podle průměru pístu a zdvihu. Nabídka normalizovaných profilů válců usnadňuje konstrukci strojů. Pro speciální aplikace nabízejí mnozí výrobci kromě ucelených typových řad pneumatické válce na zakázku. Sortiment standardních i zakázkových pneumatických pohonů na MSV představí např. firmy Stránský a Petržík, pneumatické válce, spol. s r. o., nebo Poličské strojírny, a. s. Kromě klasických pneumatických pohonů s válcem, pístem a pístnicí je k dispozici i nabídka bezpístnicových pohonů. Široký sortiment těchto pohonů bude na MSV prezentovat např. firma Fluidtechnik Bohemia, s. r. o. K dispozici jsou i bezpístnicové pneumatické pohony s magnetickým přenosem síly, vyráběné např. firmou SMC Corporation v typové řadě CY1. V oblasti ovládacích rozváděčů a ventilů jde vývoj cestou jejich sdružování do kompaktních bloků s centrálním přívodem a odvodem vzduchu. Z mnoha výrobků upozorněme alespoň na horkou novinku - miniaturní ventilové terminály Smart Cubic firmy Festo, které se svým průřezem 40 × 40 mm uplatní především při ovládání malých pohonů v mechatronice nebo montáži elektroniky.

Doprava, manipulace, průmyslové balení, skladování a logistika /červený titulek/

Obor v číslech
Celek navazuje na loňskou premiéru bienálního veletrhu Transport a Logistika, kterého se zúčastnilo 221 firem ze 14 zemí a s prioritním zájmem o jeho expozice přišlo na brněnské výstaviště více než 12 000 návštěvníků. Příští specializovaný veletrh dopravy a logistiky se sice uskuteční až roce 2003, ale zařazením do skladby MSV 2002 pořadatelé vycházejí vstříc tradičnímu zájmu vystavovatelů z těchto branží. Nově sem byly zařazeny obory obalové materiály, obaly pro průmyslové balení, přepravní prostředky a balicí stroje a zařízení.

Vystavovatelé

Mezi přihlášenými vystavovateli převažují firmy z oblasti logistického a dopravního "hardwaru". Kvalitní konkurence se sejde v oblasti regálů a dalšího skladového vybavení (firmy SSI Schäfer, Obchodní společnost Kredit, Stow ČR, Meta skladovací technika, Kardex, Kasys a další). Tradiční komoditou brněnských strojírenských veletrhů jsou vysokozdvižné vozíky, které letos budou prezentovat mimo jiné firmy Still ČR, Liftec Global, Auto SAS a V.K.P. Chrudim. Obor průmyslové balení zastupují například První obalová společnost a Interobal Rokycany. Ani letos nebudou v nabídce brněnského veletrhu chybět kolejová vozidla (Pars nova, ŽOS Nymburk aj.), jeřáby (například GIGA) a další manipulační technika.

Další články

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: