Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Přes miliardu obratu v ocelařině
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Přes miliardu obratu v ocelařině

Firma Brück AM ze Zámrsku v loňském roce oslavila jubileum 20 let od doby, kdy byl zahájen provoz v první hale fabriky, která v současné době dává práci 250 lidem z regionu. A co více si mohli akcionáři jako dárek k výročí přát, než nejvyšší výnosy v historii jejich firmy.

V roce 2015 totiž firma dosáhla rekordního obratu ve výši 1 100 mil. Kč, čímž byla překročena magická hranice jedné milardy korun. Zisk za toto období činil 65 milionů Kč. „Loňský rok byl po obchodní stránce opravdu velmi zdařilý, a to díky tomu, že se nám podařilo nadále diverzifikovat nejen portfolio produktů, ale i zákazníků,“ říká jednatel firmy Luboš Malý a pokračuje: „Pozitivní byl růst právě nových zákazníků, který nám pomohl vybalancovat celkovou strukturu odbytu a zajistit určitou nezávislost.“

Export se na tržbách podílel více jak z 90 %. Firma se soustředila na další diverzifikaci zákaznického portfolia – nejen oborovou, ale i regionální. Největšími zakázkami byly nadále subdodávky pro čínský trh exportované pro našeho významného zákazníka do Německa. Kromě největšího exportního odbytiště – Německa – rozšířili svoji působnost o země východní Evropy, jako Slovinsko, Chorvatsko, Polsko i Maďarsko. Nejvíce se firmě Brück dařilo jak na ruském, tak zejména španělském teritoriu, kde se dokázali zásadním způsobem prosadit. I když by tyto úspěchy mohly být v době hospodářského růstu brány jako samozřejmé, obchodní ředitel Michal Buryan oponuje: „Musím upozornit na to, že v našem odvětví je situace naprosto odlišná. Ocelařina se stále nachází ve vleklé krizi, ceny oceli neustále klesají, volných kapacit přibývá a kovárny nemají práci. My jsme v oboru světlá výjimka.“ Podle jeho slov se jim podařilo obstát mj. i díky vynaloženému úsilí všech zdejších pracovníků.

Nosným produktem zámrské společnosti nacházející se v blízkosti Vysokého Mýta jsou nadále komponenty pro otoče větrných elektráren. Obecně vykazovala větrná energie jako obor slibný nárůst. Dříve zavedená úsporná opatření přinesla podle jednatele Luboše Malého své ovoce a mohli se tak vrátit k některým starým, nebo dokonce úplně novým zaměstnaneckým výhodám. Mezi obnovené benefity patří odměna za nenemocnost a příplatek za 12hodinovou směnu, mezi nové pak příspěvek na dojíždění nebo nadstandardní příplatek za přesčasovou práci.


Systém elektropermanentního magnetického upínání Brumag, vyvinutý a vyráběný firmou Brück AM. Jedná se o radiální magnetické upínání, použitelné nejen na všech typech karuselových obráběcích strojů od průměru 120 mm až do průměru 6 500 mm, ale i na frézkách, vrtacích centrech a dalších obráběcích strojích. Magnetické upínání funguje na bázi elektropermanentního magentu, kdy krátký elektrický impulz postačí k přichycení obrobku k základnímu stolu stroje silou až několika set tun. Samotné obrábění probíhá bez připojení elektrické energie. Pro demagnetizaci postačí opět krátký reverzní elektrický impulz. Moderní řídicí jednotka zajišťuje vysokou bezpečnost upnutí a nulový zbytkový magnetismus v obrobku po demagnetizaci.

Vedle neustálé produktové inovace jsou dalším základním pilířem úspěchu firmy investice do nových technologií. Nejinak je tomu i ve firmě Brück, kde právě dokončili několik investic do strojního vybavení. Největšími z nich byly pořízení kovářské pece, pásové pily a repase dvoustolového CNC karuselu. Nadále jsou podle slov pana Malého plánovány investice do pece pro tepelné zpracování a pětiosého obráběcího centra. Chtějí se chovat šetrně i k životnímu prostředí, a proto byla zahájena postupná výměna manipulační techniky na CNG pohon, včetně chystaného pořízení plnicí stanice. Z pohledu zkvalitňování a zefektivňování systému řízení v loňském roce odstartovali implementaci štíhlého řízení 5S.

Firmě Brück v jejich strategickém byznys modelu scházel finální výrobek vycházející z jejich konstrukce. O změnu se však postaral „sám život‘, respektive potřeba upínat specifické rotační přírubové díly při jejich obrábění. A tak vznikla myšlenka konstrukce magnetického upínacího systému. O tomto důmyslném zařízení jsme vás informovali v MM Průmyslovém spektru před třemi lety (www.mmspektrum.com/130663). Od té doby systém Brumag prošel dlouhou inovační cestou. „Největším krokem byl vývoj vlastní řídicí jednotky, která nám umožňuje nastavení mnoha parametrů při ovládání magnetizace a demagnetizace, a to i rámci dálkové diagnostiky. Zvyšujeme tak komfort uživatelů. V této souvislosti můžeme nyní směle tvrdit, že tyto kompletně vyrábíme pod jednou střechou,“ pyšně konstatuje jednatel Luboš Malý a obchodní ředitel Michal Buryan jej doplňuje: „Rozšiřujeme naši nabídku o kvadratické upínací systémy pro frézování a vrtání. Doufáme tak, že s upínači Brumag oslovíme nejen karuseláře, ale mnohem širší okruh potenciálních zákazníků.”


Letošní rok započal ve stejném trendu, jako rok 2015 skončil, a proto prý Zámrští mohou být ve svém výhledu optimističtí, a dokonce očekávat opětovné navýšení obratu, mimo jiné i zásluhou prodeje magnetického systému Brumag, o který je rostoucí zájem. Vše však závisí nejen na vývoji celosvětové ekonomiky, ale i na kvalitních zaměstnancích. Zde nenechávají nic náhodě a svoji spolupráci s regionálními školami rozvíjejí. Například byla zavedena novinka pro zvýšení kvalifikace studentů, kterou je odborná práce. Studenti se učí formou praxe na odděleních s přímou návazností na studovaný obor. Školám a učilištím, resp. jejich žákům byl nabídnut stipendijní systém podpory. „I toto je bezesporu cesta, jak získávat do našich řad nové spolupracovníky,“ uzavírá naše setkání pan Luboš Malý.


Roman Dvořák, Zámrsk u Vysokého Mýta

roman.dvorak@mmspektrum.com


Něco navíc

Video s ukázkou efektivity obrábění na magnetickém upínání Brumag, pocházejícím z hlav techniků firmy Brück AM ze Zámrsku u Vysokého Mýta.

 

Další články

Výzkum/ vývoj
Nástroje pro obrábění / řezné materiály
Obráběcí stroje a technologie
Technologie tváření, slévárenství

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: