Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Přesná a rychlá lineární pohybová technika
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Přesná a rychlá lineární pohybová technika

Vykonávání přesných a rychlých pohybů určitých konstrukčních částí strojů je místem, kde se hojně využívá lineární techniky. Tento úkol splňují různá kolejnicová kuličková a válečková vedení, kuličkové šrouby, pouzdra a tyče, příp. standardní lineární osy v libovolných délkách.Spojením lineární techniky Star s montážní a lineární technikou Bosch vznikla nová divize Montážní a lineární technika BRL. K hlavnímu sortimentu lineární pohybové techniky se značkou Star patří především kolejnicová kuličková a válečková vedení, kuličkové šrouby a pouzdra.

Vedení a pohybové šrouby

Kuličková kolejnicová vedení se vyrábí ve 4řadovém provedení, se součinitelem tření 0,002 - 0,003, s únosností až do 265 kN, s integrovaným odměřovacím systémem (s rozlišením 0,25 µm) a s vysokým stupněm krytí IP 67. Od konce loňského roku jsou dodávány všechny vozíčky standardně s ocelovým krytem čelní strany.
Kolejnicová válečková vedení nacházejí uplatnění v konstrukci obráběcích strojů, u nichž úspěšně nahrazují kluzná vedení. Zejména nepostradatelná jsou tato vedení u vysokorychlostních obráběcích strojů s rychloposuvy kolem 60 m.min-1. Ve spojení s přímými lineárními elektromotory lze dosáhnout rychloposuvu až 150 m.min-1 a zrychlení 200 m.s-2. Novinkou je široké vedení o velikosti 65/100 - o šíři kolejnice 100 mm se dvěma řadami upevňovacích šroubů. Tím bylo dosaženo zvýšení momentové únosnosti v příčném směru o 50 % a v podélném směru o 40 %. Toto provedení také nabízí možnost podstatně lepšího ustavení při montáži. Nové je také vedení vel. 125, které je díky svým parametrům statické a dynamické únosnosti nejúnosnějším vedením na světě. Uplatnění najde především při stavbě lisů a těžkých obráběcích strojů.
Kuličkové šrouby jsou vyráběny v broušeném nebo válcovaném provedení. Patří k nim i velký výběr matic s možností předpětí. V letošním roce budou postupně uvedeny miniaturní kuličkové šrouby 6x1, 6x2, 8x1a 8x2, cenově výhodné šrouby s lisovanou maticí řady ECO, naháněná matice s řemenicí, vysoce únosné šrouby zvláště vhodné pro stavbu vstřikolisů a matice pro obráběcí stroje předepnuté pomocí dvou chodů kuliček. Kuličková pouzdra a tyče jsou k mání v 9 druzích včetně samonaklápěcích pouzder. Dodávají se i jako souprava, sešroubovaná s příslušnou tyčí. Novinkou jsou miniaturní kuličková pouzdra o průměru 3 - 16 mm.

Nová generace kuličkových vedení

V letošním roce bude postupně uváděna na trh inovovaná řada vozíčků pro kuličková kolejnicová vedení "Generace 2000". Optimalizace povrchu valivých drah, jakož i použití volitelných kuličkových řetězových klecí má zaručit minimální spotřebu mazacích prostředků po řadu let, příp. trvalé mazání bez domazávání. Koncepce vodicích vozíčků v kombinaci s vodicími vložkami - samostatné velmi přesné vodicí dráhy, se projevila zvláště příznivě. Samotná optimalizace povrchů valivých drah přinesla o 30 % vyšší dynamickou únosnost stejnou ve všech 4 hlavních směrech zatížení. To přináší více než dvojnásobnou životnost s odpovídající vyšší provozní spolehlivostí. Vodicí vozíčky jsou vybaveny integrovaným zásobníkem oleje. Díky použití speciálního materiálu a účelnému řešení volného prostoru, který odsává mazací prostředek a odevzdává jej pomalu a kontrolovaně na obíhající kuličky, lze intervaly údržby prodloužit na 10násobek, takže se řadu let může pracovat bez domazávání. Spotřeba mazacího prostředku se radikálně snížila tím, že mazací olej je veden přímo a dávkovaně na jednotlivé kuličky. Optimálně je také vyřešeno utěsnění vůči nečistotám z okolí a zabránění úniku mazacího prostředku u vozíku. Kuličkové řetězové klece slouží současně jako zádržný prvek pro mazadlo. Byla také snížena hlučnost až o 6 dB. Zachováním vnější geometrie šroubových spojů (šířky a vestavné výšky) jsou nové vozíky použitelné i na dosavadní vodicí kolejnici. Jsou bez problému vyměnitelné a mohou být vestavěny i do stávajících systémů. Nové kuličkové kolejnicové vedení je dalším krokem v oblasti lineární pohybové techniky, která prakticky nevyžaduje žádnou údržbu. Uživatel má k dispozici promyšlený stavebnicový systém, který je vyřešen pro očekávané budoucí nároky i v náročných pracovních průmyslových podmínkách.

Přímé indukční odměřování

Měřicí systém je nyní integrován do kolejnicových vedení, čímž jsou nepřesnosti výrobních nebo zpracovatelských strojů redukovány na minimum. Používá se přímého indukčního odměřování, které dosahuje vysoké přesnosti řízení a polohování. Systém pracuje s ocelovým páskem s vysoce přesnými dílky, který je vpraven do drážky vodicí kolejnice a je chráněn těsně vyvařeným páskem z ušlechtilé oceli. Tak se nemění tvar kolejnice a kompletním zakrytím není ovlivněna životnost kolejnice, ani celého lineárního systému. Díky speciální výrobní technice lze měřící systémy vyrábět až do délky 4 m. Třídy přesnosti se pohybují na hodnotách ±3, 5, 10 a 30 µm, vztaženo na délku 1 m a teplotu 20 °C.
Snímací hlava se senzorikou a mikroelektronikou je přímo zafixována na vodicím vozíku a tvoří společnou jednotku. Bezkontaktní relativní pohyb mezi odměřovacím pravítkem a snímací hlavou generuje sinusové výstupní signály (1 Vss) s délkou periody 1000 µm, které jsou vedeny dále k vyhodnocení. Interpolací analogových signálů se dostávají digitální signály typu TTL RS422 A a podle faktoru interpolace se získávají rozlišení, případně přesnosti opakování 10, 5, 1 a 0,5 µm a v budoucnu se počítá i s rozlišením 0,25 µm. Změna digitálních signálů je možná bez problémů díky neomezené vyměnitelnosti jednotky vozík-senzorová hlava, a to bez výměny kolejnice. Také dosavadní stroje s původními vedeními mohou být kompletně přestavěny na nový systém, neboť integrovaný měřicí systém neovlivňuje výkonnostní parametry vedení.
Montážní technika firmy Bosch zahrnuje širokou paletu komponentů pro stavbu jednoúčelových strojů, montážních linek, balicích strojů apod. Obsahuje největší stavebnicový systém hliníkových profilů na světě, se základními moduly profilů 40 x 40, 45 x 45 a 50 x 50 mm. Bosch se také zabývá vytvářením ergonomicky vhodných pracovišť a roboty a manipulační technikou - roboty řady Scara, transportními systémy, dopravními řetězy a řemeny. Závěrem je třeba poznamenat, že veškerá lineární kolejnicová vedení a ostatní produkty jsou vyráběny a zkoušeny v souladu s podmínkami normy ISO DIN 9001.

Další články

Obráběcí stroje a technologie

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: