Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Presnosť v rádu mikrometrov
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Presnosť v rádu mikrometrov

Keď ide o to pre obrábanie upnúť malé a ľahko deformovateľné diely, sú high-tech riešenia od firmy Röhm – vždy zaostrené na meniace sa nároky na procesy obrábania – presné tým, čo zákazník hľadá.

Stále menšie a zložitejšie obrobky a ich tvarová a materiálová pestrosť nastoľujú na upínač celkom špeciálne požiadavky. Očakávaná je vysoká presnosť v rádu mikrometrov, presnosť výmeny a opakovateľná presnosť upnutia, ako aj upnutie bez deformácií.

KFD-F skľučovadlo pre sústružnícke operácie implantátov

Novinkou v sortimente firmy Röhm je kompletný balík pre obrábanie implantátov bedrových kĺbov a jamiek. Požiadaviek z oblasti medicínskej techniky je stále viac – vek dožitia rastie a tým rastú aj požiadavky na implantáty.

Typickým zástupcom nového sortimentu je určite KFD-F skľučovadlo. Na ňom sa konkrétne prevádza sústruženie implantátov bedrových kĺbov, pričom sú požadované vysoké upínacie sily. Do hry vstupujú aj vysoké otáčky a tým tiež odstredivé sily (čím vyššie otáčky, tým vyššia odstredivá sila). Takže teraz ide o to, aby aj pri maximálnej rýchlosti boli implantáty bezpečne upnuté.

Röhm to rieši automatickým vyrovnávaním odstredivej sily a garantuje tým vždy perfektné a bezpečné podmienky pre obrábanie. Ďalším zlatým klincom od spoločnosti Röhm je pohyblivá čeľusť, ktorá samovoľne vyrovnáva nepresnosti polotovaru obrobku. A Röhm má pre efektívnosť výroby vždy niečo navyše –automatické zakladanie robotom nie je žiadny problém, vďaka obzvlášť veľkému zdvihu čeľustí môžu chápadlá bez problémov vykonať svoju službu.

KFD-F skľučovadlo pre sústružnícke operácie implantátov

Skľučovadlo PKF na obrábanie kĺbovej jamky

Ako protikus platí obrobenie kĺbovej jamky. Toto kladie zase celkom iné požiadavky na jej upnutie, pretože je obzvlášť citlivá a tenkostenná. Takže aj skľučovadlo musí byť adekvátne jemné, aby nedošlo k deformácii. O to sa postará 6 čeľustí, ktoré sily na obrobok rovnomerne rozložia. Výmena šiestich čeľustí je vďaka systému rýchlej výmeny obzvlášť rýchla a jednoduchá. Tým môžu byť rýchlo a bez problémov upnuté a obrobené aj rozdielne veľkosti obrobkov.


Tiež sa kládol dôraz na to, aby upínacie sily boli presne nastaviteľné. To robí skľučovadlo PKF zaujímavým nielen pre medicínsku techniku, ale aj pre celý hodinársky priemysel a výrobu šperkov. A navyše PKF dosahuje presnosť do 0,005 mm.
 


Skľučovadlo PKF na obrábanie kĺbovej jamky

Dokonale paletizované obrobky

Počas nastavovania sa obrábacie stroje produktívne nevyužívajú a neprinášajú žiadny výnos. Upínanie obrobku tiež predstavuje časovo a nákladovo náročný faktor, a preto je dôležité znížiť čas na nastavenie na minimum, a to najmä pri kusovej výrobe jednotlivých častí alebo pri malých dávkach. Špecialista na upínanie a automatizačné technológie firma Röhm rieši túto výzvu svojimi upínacími systémami s nulovým bodom. Röhm ponúka dva systémy pre rôzne nároky. Oba ale spĺňajú požiadavky na čo najlepšie využitie kapacity stroja rýchlou výmenou palety.

Vďaka robustnému dizajnu odolnému voči korózii sú oba systémy vhodné pre obrábanie všeobecne, od klasických strojov s upnutým obrobkom, až po erózne a meracie stroje. Nastavenie obrobku prebieha mimo stroja počas jeho behu. Vďaka štandardizovaným rozhraniam môže byť paleta so upnutým obrobkom použitá pre všetky výrobné procesy bez straty nulového bodu.

Presný upínací systém Easylock

Spoločnosť Röhm kladie osobitný dôraz na to, aby bol pre každú aplikáciu ponúknutý vhodný systém. Najmä presný upínací systém Easylock s veľkým rozsahom funkcií a atraktívnou cenou je tomu presvedčivým dôkazom. Možné oblasti použitia sa pohybujú od hydraulického alebo pneumatického až po ručné ovládanie. Rozšírená verzia Easylock Plus je dodatočne vybavená systémovým ovládaním s integrovanou čistiacou funkciou. Systém Easylock je vhodný pre veľké množstvo požiadaviek, ktoré sú dnes na paletizačné systémy kladené. Dosahovaná presnosť výmeny je do 0,005 mm.

Upínací systém Easylock

Paletový upínací systém Power Grip

Pre vysoké nároky na presnosť má Röhm v programe paletový upínací systém Power Grip. Ako vysoko presný systém umožňuje presnosť výmeny 0,002 mm, čo je ešte viditeľne presnejšie ako pri Easylock. Navyše je tu už integrovaná regulácia upnutia. Stručne povedané: so systémom Power Grip spĺňa firma Röhm tie najvyššie nároky.

Upínací systém Power Grip


Röhm ako systémový dodávateľ ponúka paletizačné, ako aj upínacie zariadenia z jedného zdroja. Prefabrikované palety je možné kombinovať v modulárnom systéme s radom štandardných upínacích prvkov Rohm. Nákladné a časovo náročné nastavenie upínačov alebo paliet je tým úplne eliminované. Röhm tiež ponúka prefabrikované palety na zveráky a skľučovadlá, ako aj univerzálne palety.

Röhm, umístění na IMT: pavilon F, stánek 48

Peter Trnka

peter.trnka@sk.roehm.biz

www.roehm.biz
 

Další články

Obráběcí stroje a technologie

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: