Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Přínosy nástrojů pro monitoring a diagnostiku strojů
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Přínosy nástrojů pro monitoring a diagnostiku strojů

V roce 2018 začal výrobní závod SKF na mazací systémy v Chodově používat dva nástroje pro monitoring a diagnostiku strojů – QuickCollect pro pochůzkovou kontrolu a online monitorovací systém IMx-8. V současné době už je známo, co všechno v Chodově díky užívání těchto systémů získali a jak jsou s nimi spokojeni. Užívání monitoringu a vzdálené diagnostiky přineslo především velké úspory, snížení rizika a snížení času na sběr dat v budoucnu.

Pro zavedení systému online monitoringu a vzdálené diagnostiky se firma SKF Lubrication Systems rozhodla, jelikož před několika lety investovala do nové haly a strojního vybavení obrobny. S tím přišla také výměna klasických mechanických, poloautomatických a automatických strojů nejmodernějšími japonskými CNC obráběcími stroji a roboty. Současně bylo potřeba bedlivěji sledovat stav strojů a předcházet jejich poruchám, které by měly výrazný vliv na provoz výroby.


Prediktivní diagnostika přináší úspory, kratší odstávky a hladší průběh výroby. (Zdroj: SKF)

Služba SKF Premium

SKF Lubrication Systems v Chodově u Karlových Varů využívá služby SKF Premium. Jedná se o kontrakt, kdy zákazník od SKF prostřednictvím sítě autorizovaných distributorů odebírá zboží a za měsíční paušál za zvýhodněných podmínek nakupuje služby. Konkrétně u SKF Lubrication Systems se jedná o pochůzkovou diagnostiku, její zavedení, proškolení a vybavení. Dále se jedná o online diagnostiku, její instalace, související hardware a software, vyhodnocování online diagnostiky v centru vzdálené diagnostiky a reporting zpět k SKF Lubrication Systems.


Mezi sledovaná zařízení patří také olejová čerpadla, u kterých byly eliminovány nároky na odstávky. (Zdroj: SKF)

Konkrétní příklady z praxe

Prediktivní diagnostika přináší úspory, kratší odstávky a hladší průběh výroby. V SKF Lubrication Systems je prvním příkladem honovací stroj, kde byla odstávka díky prediktivní diagnostice a reportingu zkrácena z celého týdne na pouhý jeden den. Výše úspor u tohoto jediného stroje činila 113 100 Kč.

U pily tyčového materiálu bylo cílem snížit riziko, že dojde k havárii. Pokud by k její havárii došlo, zastavila by se výroba v celé obrobně. Vyčíslená hodnota rizika havárie a její vliv na výrobu by se pohyboval mezi 88 400 Kč a 260 000 Kč. Od zavedení systému prediktivní diagnostiky k žádné havárii nedošlo.

Dalšími sledovanými zařízeními jsou olejová čerpadla, u kterých byly eliminovány nároky na odstávky z důvodů oprav, protože ty se nyní realizují během plánované kontroly. Před zavedením systému prediktivní diagnostiky byla nutná hodinová odstávka, která vycházela na 9 360 Kč.

Díky prediktivní diagnostice se za první rok od jejího zavedení v závodě SKF Lubrication Systems vyhnuli nákladům a ztrátám v rozmezí 366 000 až 538 000 Kč. Mezi další přínosy patří snížení rizika neplánované odstávky z důvodu poruchy a snížení času na sběr dat v budoucnu.

SKF CZ

www.skf.com/cz

Další články

Průmysl 4.0
Renovace a údržba

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: