Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Prioritami věrnost značce, zákazníkovi a regionu
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Prioritami věrnost značce, zákazníkovi a regionu

Jedním z klíčových zákazníků společnosti Emco, rakouského výrobce obráběcích strojů, je První železářská společnost Kladno. Zajišťuje kompletní dodávky investičních celků zejména do oblastí hutnictví a strojírenství, od studie, návrhu až po výrobní dokumentaci, montáž a následný servis instalovaných zařízení. V současnosti se specializuje také na přesné obrábění na CNC strojích.

„Před jednadvaceti lety jsme navázali v areálu bývalých kladenských hutí Poldi na tradici opravárenské společnosti Železniční dílny, závod Doprava Poldi. Vzhledem k lidskému potenciálu, který zůstal věrný řemeslu i regionu, jsme začali vyrábět náhradní díly pro hutě a poté již složitější komponenty,“ přibližuje počátky vzniku První železářské společnosti Kladno její jednatel Petr Černý. „V současnosti vyrábíme zařízení pro ocelárny, doly, odvětví automobilového i energetického průmyslu, zajišťujeme renovace, projekce, velké investiční akce.“

 
Jednatel První železářské společnosti Kladno Petr Černý a jednatel společnosti Emco Intos Zdeněk Pilecký

Ve firmě pracuje 120 zaměstnanců, jejichž věkový průměr je 43 let. Většina z nich je místních.

Strojní kapacity

Jádrem strojních kapacit ve výrobní hale v kladenském závodě je soubor soustruhů CNC Karusel Berthiez 8920 a brus BU 28 pro obrábění na kulato, CNC frézky, vyvrtávačky a brus Jotes SPD 30 C pro obrábění rovinné. Tvářecí stroje jsou zastoupeny zakružovacími stroji, ohýbačkou plechů, ohraňovacími lisy a ohýbačkami profilů. Nedílnou součástí výrobní haly jsou lisy, elektrická žíhací pec, tryskací komora a lakovna.

Před rokem se výroba na CNC strojích rozšířila do nového závodu, který je součástí Vědeckotechnického parku Buštěhrad. Jedná se o nové haly přizpůsobené pro provoz CNC obráběcích strojů a měřidel.

Výroba na CNC strojích

Jako součást výrobních kapacit pro CNC obrábění První železářská společnost Kladno v roce 2014 zakoupila zařízení Emco Mecof Powermill HPC3-Special RC, portálové obráběcí centrum pro přesné obrábění objemných a těžkých obrobků, složitějších komponent.

O rok později se „rodina Emco“ rozrostla o stroje Emco Mecof Ecomill HPC4 s frézkou s vodorovným vřetenem a pohyblivým sloupcem a MMV 2000 pro 3- až 5osé obrábění s maximální přesností a vysokými povrchovými vlastnostmi i při vysokém výkonu obrábění. 


Obráběcí centrum Emco Mecof Powermill HPC3-Special RC

 


Obráběcí stroj Emco Mecof Ecomill HPC4


Obráběcí stroj Emco MMV 2000

Většina CNC strojů využívá řídicí systém Heidenhain, který disponuje mnoha funkcemi pro dosažení vyšších parametrů a kvality obrábění.
 

 Řídicí systém Heidenhain


3D měřicí stroj Wenzel LH1512

Zakázková výroba

První železářská společnost Kladno se z 80 % zaměřuje především na zakázkovou výrobu podle požadavků zákazníka. Vyrábí podle zákazníkem dodané výrobní dokumentace nebo podle vlastní dokumentace, kterou zpracuje na základě požadavků zákazníka.

„Vzhledem k dlouhodobým zkušenostem v oblasti CNC obrábění disponujeme špičkovou strojovou technologií včetně systémů s technologickým zaměřením CAM. Realizujeme obrábění na klíč. Máme zákazníky v různých odvětvích průmyslu v celé Evropě,“ dodává jednatel společnosti Petr Černý.

Orientace na zákazníka

Preferujeme osobní kontakt se zákazníkem, vyžadujeme preciznost při montáži, instalaci stroje, rozhodující je přesnost, kvalita, záruka a dokonalý servis,“ doplňuje Zdeněk Pilecký, jednatel společnosti Emco Intos, spol. s r. o., která zastupuje v České republice firmu Emco.

Zákazníkům je poskytováno také technologické poradenství. Vývojové a inovační aktivity jsou orientovány na zvyšování efektivity výroby na straně zákazníka i na vývoj nových výrobních postupů. Pružnější spolupráce se společností Emco je dosahováno prostřednictvím videokonferencí.

Jednou z priorit firmy je také vzdělávání zaměstnanců. První železářská společnost Kladno je držitelem certifikátů od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, při tvorbě výukových programů spolupracuje se Střední průmyslovou školou a Vyšší odbornou školou Kladno.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

První železářská společnost Kladno má zaveden systém OHSAS 18001:2007, který efektivně pomáhá při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména v oblasti prevence vzniku úrazů a poškození zdraví, dává stejnou prioritu jak bezpečnosti práce, ochraně životního prostředí, tak i ekonomickým hlediskům. Při zajišťování požární prevence firma spolupracuje s Hasičským záchranným sborem ČR a odborně způsobilými osobami, které se podílejí i na školení zaměstnanců. Pravidelné kontroly dodržování předpisů o požární ochraně jsou zajištěny prostřednictvím preventivních požárních prohlídek v jednotlivých objektech.

Zbyněk Koukolík, Kladno

zbynek.koukolik@mmspektrum.com
 

Další články

Obráběcí stroje a technologie

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: