Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Připravme se na budoucnost
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Připravme se na budoucnost

Inovační guru, profesor Ján Košturiak, připravil pro letošní rok cyklus seminářů s experty, kteří vytvářejí budoucnost pro ty, již chtějí být v budoucnu úspěšní. Tento nový koncept vzdělávací a informační platformy chce lidem ukázat změny, které přijdou v oblasti technologií, společnosti, práce, vzdělávání a podnikání.

Celkem se jedná o čtyři moduly seminářů konaných během celého roku postupně v Bratislavě, Brně, Praze a na závěr v domovské Žilině.

MM Průmyslové spektrum přijalo nabídku mediálního partnerství této události, a proto na svých stránkách v průběhu roku průběžně přinášíme rozhovory s osobnostmi k aktuálním tématům a osvětové články ve vazbě na prezentované seminární moduly. Poslední naše letošní upoutávka je vztažena k závěrečnému zastavení dne 20. listopadu 2019, které se bude zabývat tématem exponenciálních organizací jako podniků budoucnosti. Jedním z klíčových přednášejících na tomto setkání bude Jan Mašek, inovační leader, který z nadnárodní společnosti 3M odešel budovat partnerské sítě pro akcelerace nápadů a rozvoj byznys modelů. Požádali jsme jej o rozhovor.

MM: Dlouhá léta jste působil jako šéf VaV ve společnosti 3M Česko. Co vám tato zkušenost dala?

J. Mašek: Inovovat v korporaci a posouvat firemní kulturu směrem ke spolupráci, otevřenosti a podnikavosti je věc, kterou jsem se rozhodl vzít si za svou a provází celý můj pracovní život. Díky 3M jsem poznal, jak funguje skvělá inovativní společnost. Byl jsem dost hluboko na to, abych si odnesl to dobré i to zlé. Čerpám z toho dodnes.

Kdybych měl být konkrétnější, tak mě 3M naučilo spolupracovat, učit se, vidět fungující procesy a myslet trochu ve větším měřítku. Měl jsem možnost dívat se na 35 divizí, což vlastně viděno s nadhledem byly samostatné firmy, vidět synergie a možnosti, které člověk v běžném operativním rytmu jednoho odvětví vidět nemůže. Sledoval jsem, jak fungují zubaři, lékárny, autoopravárenství, průmyslové pásky a lepidla, filtrace, kancelářský byznys a mnoho dalších. Dalo mi to obrovský náskok sledovat a „sbírat“ jednotlivé byznys modely, kombinovat je nebo přicházet s něčím úplně novým.

Dalším benefitem, který jsem si ze 3M odnesl, byla síť kontaktů, která tvoří základ sítě Red Button. Ve 3M vznikla také Brain&Breakfast, která mne provází celou dobu a stále více mi dává smysl.

MM: Poté jste se rozhodl z korporátu odejít a postavit se na vlastní nohy. Proč?

J. Mašek: Sám bych asi nikdy neodešel. Ta firma je opravdu skvělá. Má výborné produkty, pracovali v ní skvělí lidé... Jak už to ale v korporacích bývá, změnou strategie někde nahoře se do našeho fungování začala dostávat centralizace, standardizace a další iniciativy, které moc inovacím nesvědčí. Myslím, že jsem nikdy neskrýval svůj nesouhlas a rozčarování, a tak jsem prostě a jednoduše musel z kola ven. Bylo to to nejlepší, co se mi mohlo stát. Ale tehdy jsem to tak samozřejmě neviděl a měl jsem docela obavu, co se mnou bude. V ten moment zapracovala síť, od které jsem se odrazil. Od té chvíle jsem si jistý, že vytváření funkčních sítí má smysl a stalo se to mým posláním.

MM: Prosím přibližte smysl a význam organizace Red Button.

J. Mašek: Red Button je síťová učící se organizace propojující profesionály napříč obory a odvětvími, kteří společně pomáhají firmám zlepšovat procesy, produkty nebo firemní kulturu. Členové sítě jsou majitelé firem, manažeři, inovátoři, kouči či mentoři, které spojuje touha měnit díky spolupráci české a slovenské podnikatelské prostředí, a tím zlepšovat společnost jako takovou.

Na 90 členů sítě, expertů ve svých oborech, spolu vyvíjí takzvané „aplikace“ či produkty – vzdělávací programy, workshopy, setkání a různé debaty, které nejprve zkouší a aplikují ve svých firmách a týmech, a poté nabízí veřejnosti. V současné době k těm nejzajímavějším patří vzdělávací program R(e)BeLeader, inspirativní setkání Brain&Breakfast fyzicky probíhající v Praze a Bratislava a vysílaná do více než 300 míst v obou zemích, či tip na Knihu měsíce.

Red Button začala v roce 2015 vytvářet skupina 10 zkušených lidí, kteří definovali základní hodnoty – respekt, expertiza a sdílení. Od té doby roste počet do sítě zapojených expertů i těch, kdo využili produkty sítě a její aktivity dále sledují (jejich číslo se v současné době pohybuje okolo 3 000).

Naše snaha vede ke změně. Posouváme se od zaměření na profit k zaměření na smysl. Od hierarchického uspořádání ke spolupracující síti. Od řízení k podpoře. Od plánování k experimentům a svobodě chybovat a pochybovat. Od uzavřené organizace směrem k transparentnímu organismu, čitelnému pro všechny jeho členy.
 

MM: Jak jsou vaše aktivity nápomocny podnikatelskému prostředí?

J. Mašek: Vlastně samotný název Red Button v sobě skrývá symboliku přínosu sítě. Je vytvořena proto, že když se dostanete do nějakého problému nebo vidíte nějakou příležitost něco vylepšit, zmáčknete červené tlačítko a síť zareaguje a pomůže. Už jenom možnost propojení se s experty, kteří vám dají na věc rychle názor nebo vás odkáží někam dále, je pro mnoho lidí, včetně mě, obrovská přidaná hodnota a velká zkratka. Ambicí sítě je ale kultivace podnikatelského prostředí, do kterého by se měla vrátit radost, tvoření, spolupráce, a hlavně smysl. Myslím, že byste se na tuto otázku měli spíše ptát členů sítě a lidí kolem. To jsou ti, kteří mohou nejlépe hodnotit, zda naplňujeme myšlenku Red Button. Pro mě je důležité vidět, že propojováním lidí z různých prostředí vznikají věci, projekty a řešení, které by jinak nevznikly.

MM: Kde vidíte naši republiku po inovační stránce za příštích pět až sedm let?

J. Mašek: Záleží na tom, co si představujete pod pojmem inovace . Já bych si moc přál vidět spokojené lidi, kteří jsou hrdí na to, co dělají, a společně táhnou za jeden provaz. Viděl bych rád více spolupráce mezi lidmi a firmami, více respektu a soudržnosti ve společnosti. Lidi, které zajímá udržitelnost a dlouhodobá vize. Lidi, kteří nesou zodpovědnost za svůj život a nečekají, že jim někdo dá něco zadarmo. Myslím, že máme před sebou hodně práce, na kterou se moc těším.

Osobně vidím směr inovací hlavně ve spolupráci a propojování, což je disciplína, kterou se budeme muset učit. Stále ještě je tady málo firem, které jsou otevřené a připravené spolupracovat. Zatím je spíše tendence chránit si to své a bojovat s konkurencí. Ale přesně tady firmy zapomínají na jednu důležitou věc: Pokud jsem v něčem unikátní, konkurence prostě neexistuje. A já bych všem doporučil, aby unikátnost hledali nejdřív sami v sobě a poté ve svých produktech a firmách.
Technologie jsou jen prostředek. I když vidím, jak věci postupují kupředu, stále potkávám lidi, kteří změny neberou vážně a myslí si, že se jedná jen o nějaké módní vlny. Ti budou hodně překvapeni, až např. 3D tisk opravdu začne úřadovat, a navíc je tu Moorův zákon. Technologie budou rychlejší a levnější každým rokem.
Rád bych viděl u co nejvíce firem posun z výroby do designu, výzkumu a vývoje, a ten následně prodávat. Tam jako republika patříme a rozhodně na to máme.

MM: O čem budete chtít hovořit 20. listopadu na žilinském zastavení konference Očekávejte neočekávané?

J. Mašek: Budu sdílet svou cestu a na konkrétních příkladech ukáži, jak a na čem je postaveno fungování a spolupráce v síťovém prostředí. Je to vlastně takový experiment, jak fungovat, dlouhodobě a udržitelně, aniž byste potřebovali sebemenší náznak hierarchické struktury. Není to samozřejmě úplně banální. Proto se zaměřím na výhody i úskalí. Jsem pragmatik, takže publikum od abstraktního povídání o síti přenesu k ukázkám konkrétních výstupů našeho už více než tříletého síťového fungování.
 

MM: Děkujeme za rozhovor a zveme všechny zájemce v listopadu do Žiliny na závěrečný cyklus konference Očekávejme neočekávané 2019.


Očekávejme neočekávané, Praha

V rámci letošního cyklu konferencí Očekávejme neočekávané se v prostorech Paralelní Polis v pražských Holešovicích uskutečnilo v pořadí již třetí setkání lidí, kteří chtějí překročit hranice svého oboru, zbavit se přežitého myšlení a pro pochopení rychle se měnícího světa hledají v sítích spolupracujících partnerů příležitosti a výzvy. Hlavní organizátor IPA Slovakia společně s Red Button, Inovato, za mediální podpory MM Průmyslového spektra, se jim snaží pomocí série těchto konferencí partnerské sítě zprostředkovávat. Pražské zastavení mělo podtitul „Výroba budoucnosti a exponenciální technologie“. Ján Košturiak hovořil o budoucnosti výroby, Jiří Marek z VUT v Brně nastínil trendy ve vývoji chytrých CNC obráběcích strojů, Roman Dvořák z MM publishing hovořil o zásadních trendech a technologických přelomech současné doby. Peter Mačuš se společnosti CEIT (viz rozhovor www.mmspektrum.com/190730) prezentoval digitální transformace a řešení smart factory, které firma, u jejíž zrodu stál prof. Gregor, realizovala. Známý slovenský inovátor se světovým přesahem Norbert Brath zastupující síť Inovato se podělil o své zkušenosti z vedení inovačních projektů. Zajímavé aplikace kolaborativních robotů demonstroval na svých zkušenostech Andrej Bielik ze společnosti Stimba. Přednáškový blok poté uzavřel Peter Bílik z Anasoftu a hovořil o chytrém skladovém hospodářství a logistice. Závěrečná část setkání byla, jak již bývá na akcích společnosti IPA zvykem, zaměřena na interaktivní workshop mezi účastníky a přednášejícími. Dále zájemci měli možnost jednak zhlédnout využití internetu věcí pro monitorování stavu pěstovaných rostlin a dále navštívit zdejší Bitcoin Coffee s ochutnávkou vybraných káv z Etiopie a vyzkoušet platbu různými kryptoměnami.


Roman Dvořák

roman.dvorak@mmspektrum.com

 

Další články

Průmysl 4.0
3D technologie
Inovace
Průmyslový design
Management a řízení
Exportní příležitosti
Výzkum/ vývoj

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: