Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Přístroje pro měření struktury povrchu
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Přístroje pro měření struktury povrchu

Měření a hodnocení struktury povrchu se jako významná část kontroly jakosti stále rychle vyvíjí, a to v souladu s rozvojem požadavků na vlastnosti funkčních povrchů součástí i na dokončovací metody, které o kvalitě rozhodují.

Ve vývoji měřicí techniky se mimo přesnost a spolehlivost funkce stále výrazněji prosazují uživatelské požadavky na jednoduchý a snadno ovladatelný proces měření a hodnocení struktury povrchu.
Taylor Hobson Ltd, England, tradiční výrobce přístrojů pro měření struktury povrchu (v ČR a SR zastupovaný firmou Imeco, s. r. o., Brno), který má dlouhodobé zkušenosti v oblasti zajišťování jakosti z hlediska výrobních procesů, metod měření, konstrukce a výroby měřicích přístrojů i metodik měření, nedávno uvedl na trh nové měřicí přístroje, které splňují všechny současné požadavky na metrologii struktury povrchu.

Surtronic Duo

Jedná se o nový přenosný přístroj pro měření parametrů drsnosti povrchu Ra a Rz. Měřicí přístroj spojuje snadné a pohodlné použití (ergonometrické řešení), spolehlivost funkce a přesnost do jednoho atraktivního celku.
Konstrukce přístroje nabízí z hlediska uživatele tyto hlavní přednosti:
 • Přístroj je sestaven ze dvou funkčně samostatných částí - snímací a měřicí, propojených infračerveným vedením (IrDA), které umožní činnost přístroje v odděleném režimu do vzdálenosti 1 m bez klasického propojovacího kabelu. Dělená konstrukce přístroje spolu s použitou infratechnologií umožní měření na nepřístupných místech, v dutinách, otvorech apod.
 • Přístroj je přenosný, což umožní jeho univerzální použití v laboratorních i provozních podmínkách. Jeho masivní konstrukce a tvarové řešení zajišťují jednoduchou manipulaci i přepravu.
 • Nové konstrukční i technologické řešení měřicí části zaručuje spolehlivou funkci, přesnost přístroje a rychlou prezentaci výsledků měření na světelném ukazateli LCD. Mimořádně jednoduchá obsluha přístroje nevyžaduje zvláštní kvalifikaci.
 • Přístroj je dodáván s vlastním kalibračním standardem, takže lze přímo provádět nezávislou kalibraci a seřízení.
 • Ochrana diamantového snímacího hrotu (poloměr 5 µm) je plně zajištěna v případě, že přístroj neměří a je v tzv. parkovacím režimu.
 • Zdrojem energie je baterie s dlouhou životností (asi 500 h nebo 10 000 měření), zajišťující stálou funkční připravenost.
 • Form Talysurf Intra

  Form Talysurf Intra představuje moderní přenosný přístroj pro dílenská měření struktury povrchu. Měřicí přístroj tvoří dvě samostatné části: posuvová jednotka a modul s řídicím procesorem, které mohou být propojeny infračerveným paprskem, což systému zajišťuje optimální flexibilitu a snadné použití. Indukční měřidlo Form Talysurf Intra (dále FTI) má zajistit ekonomické provedení všech požadovaných měření dokončeného povrchu, tzn. drsnosti, vlnitosti a tvaru.
  Ovládání měřicího systému, jehož části jsou propojeny infračerveným paprskem nebo klasickým vodičem, je velmi jednoduché. Data získaná měřením mohou být, s ohledem na místo a prostředí kontroly, vyhodnocena okamžitě nebo uložena a analyzována později. Pro archivování dat v počítači je využívána standardní karta PCMCIA. Přístroj je dodáván se síťovým napájením, ale je přizpůsoben i pro použití baterií.
  Posuvová jednotka je konstruována pro měřené délky v rozmezí 0,1 mm až 50 mm. Rozsah měření je 1 mm s rozlišením 16 nm nebo 0,2 mm s rozlišením 3,2 nm. Tvar posuvové jednotky je vhodně řešen jak z hlediska snadné manipulace, tak i z hlediska skladovacího prostoru, což usnadní bezpečnou přepravu.
  Nová konstrukce modulu s řídicím procesorem je vybavena barevným dotykovým monitorem (VGA). Modul je kompaktní a lehký celek, který může být ovládán z rukou obsluhy nebo umístěn na stůl. Na monitoru je zobrazena široká nabídka příkazů k řízení měřicího přístroje a využití softwaru. Stiskem jednotlivých nabídek lze provést kalibraci přístroje, jeho seřízení a vlastní měření a dále analýzu změřených údajů, jejíž výsledky se přímo zobrazí na monitoru nebo se mohou tisknout na připojené tiskárně.
  Přístroj FTI je vybaven jednoduchým softwarem, který řídí následující činnosti systému: měření (nastavení a provedení požadovaného měření), analýzy měření (volba filtrů a základních délek, zobrazení a tisk výsledků), výběr parametrů (z celkové nabídky parametrů pro základní profil, drsnost, Rk, vlnitost a tvar) a kalibraci (stanovení rozsahu měření a průběh kalibrace). K provedení jednotlivých analýz měření je možná volba filtrace - Gauss, ISO 2CR, 2CR PC a základních délek (cut offs) do max. hodnoty 8 mm.
  Technické parametry měřicího přístroje FTI, složeného ze dvou samostatných prvků, s využitím jejich bezkontaktního propojení (IrDA) i softwaru k řízení a analýze měření, dokumentují, že je nabízen moderní výkonný metrologický prostředek.
  Vysoká technická úroveň uvedených měřicích přístrojů je mimo jiné i výsledkem komplexního přístupu výrobce k řešení metrologie struktury povrchu. Dlouholeté konstrukční a výrobní zkušenosti, aktivní činnost metodická a normativní i široká servisní síť zaměřená na všestranné zabezpečení celého procesu kontroly, to vše je jednoznačným přínosem k rozvoji metrologie struktury povrchu a současně i nabízeno uživatelům pro řešení jejich praktických metrologických problémů.

  Další články

  Měření ve strojírenství
  Metrologie/ kontrola jakosti

  Komentáře

  Nebyly nalezeny žádné příspěvky

  Sledujte nás na sociálních sítích: