Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Pro krásu jejich karoserií
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.
Nomenklatura: Inovace

Pro krásu jejich karoserií

Budova, jejíž výška přesahuje 35 metrů. To je nová autolakovna, kterou letos v srpnu slavnostně otevřeli ve společnosti Škoda Auto v Mladé Boleslavi.

Důvodem nezvyklé výšky je skutečnost, že linka, která bývá zpravidla řešena horizontálně, je zde zcela netradičně situována z větší části vertikálně a do výše 35 metrů dosahuje největší zvedák lakovny. Tato architektonická zajímavost je originálním řešením nedostatku plochy v areálu. Svými sedmi patry je tak nová lakovna nejvyšší budovou v hlavním závodě společnosti. Avšak ani horizontální rozměry nové části závodu nejsou zanedbatelné – délka 276 metrů a šířka od 60 do 140 metrů vytvářejí podlahovou plochu o rozloze 25 094 čtverečních metrů.

Výška budovy však zdaleka není jedinou zajímavostí nové autolakovny. Ta se například může pyšnit prvními suškami svého druhu na světě, které urychlují a zkvalitňují proces vysoušení laku, nebo maximálním využitím práce robotů, stejně jako plně automatickým dopravníkovým systémem pro jednotlivé karoserie během přípravy a aplikace základního laku. Ten umožňuje zvolit procesní parametry individuálně pro každý vůz. U běžných lakovacích linek není možné z důvodu transportu karoserií na řetězových dopravníkových pásech taková nastavení na míru provést.


Kontrola lidským okem.

Horký vzduch přesně kam patří

Při výběru celého technického vybavení kladla Škoda Auto mimořádný důraz na nízkou spotřebu energie. Příkladem je jedinečná technologie sušení v nové lakovně: Aby se při vypalování různých vrstev laku vyrovnávaly teplotní rozdíly mezi masivními, vysokopevnostními částmi karoserie a odlehčenými plechy, foukají centrální tepelné výměníky horký vzduch na přesně definovaná místa. Tímto způsobem snižuje firma spotřebu energie při sušení vrstev laku až o 20 %.

Moderní systém mokrého kartáčování, používaný pro čištění karoserie, umožňuje vypalovat těsnicí materiály a základní lak současně – tím se v zařízení ušetří celý jeden krok sušení – tedy nahřátí a ochlazení karoserie.


Zajímavostí je i fakt, že lakovací roboty mají na svém rameni inovativní sedmou rotační osu.

Zajímavostí je i fakt, že lakovací roboty mají na svém rameni inovativní sedmou rotační osu. Tak může jeden robot lakovat karoserie s celkovou plochou až 108 čtverečních metrů. Pro porovnání: průměrná plocha povrchu aktuálních modelů osobních vozů má 88 čtverečních metrů.


Poněkud překvapivě působí využití pštrosích per v procesu lakování. Díky nim jsou odstraněny i ty nejjemnější nečistoty nebo částečky prachu.

Poněkud překvapivě působí využití pštrosích per v procesu lakování. Ta jsou zde uchycena na válcích, které se točí kolem karoserie podobně jako mycí válce v myčce. Díky nim jsou odstraněny i ty nejjemnější nečistoty nebo částečky prachu. Pracovníci lakovny se shodují, že lepší materiál pro tuto část procesu zatím nenašli.

V hlavní roli recyklace


Vysokým uplatněním inovativních technologií splňují pracoviště zaměstnanců nejnáročnější požadavky na ergonomii.

Nové technologie mají také výrazný ekologický přínos. Zbytkové částice laku se zde absorbují cestou takzvaného suchého odlučování. Při tomto postupu nahrazuje mletý vápenec dosud používanou vodu – tím nevzniká téměř žádný odpadní lakový kal. Systém čištění odpadního vzduchu mletým vápencem snižuje množství zbytků barev o více než dva kilogramy na karoserii. Použitý mletý vápenec a v něm zachycené barvy se následně zhodnocují termicky a používají se k odsíření zplodin z teplárny v dceřiné společnosti Ško-Energo. Touto technologií se recykluje až 80 % vzduchu použitého v lakovacích boxech, což výrazně snižuje spotřebu energie pro úpravu nasávaného čerstvého vzduchu.

Nová lakovna kromě toho disponuje systémem, který termicky odstraňuje veškeré emise. Emise těkavých organických látek (volatile organic compounds, zkráceně VOC) z procesu lakování se ŠKODA AUTO podařilo snížit o 36 %.

Své ekologické aktivity shrnuje český výrobce automobilů pod pojmem GreenFuture. Podobné investice jako v případě ekologicky šetrné lakovny patří do oblasti GreenFactory a tvoří důležitý pilíř strategie udržitelného rozvoje společnosti. Mimochodem: V nedávno zveřejněné Zprávě o udržitelném rozvoji česká automobilka doložila, že mezi lety 2010 a 2018 dosáhla při výrobě vozů snížení zátěže pro životní prostředí o 56,1 %.

V autolakovně bude lakováno až 168 000 karoserií ročně. Do nového provozu investovala Škoda Auto 214,5 milionů euro a vytvoří zde více než 650 nových pracovních míst.

Hana Janišová, Mladá Boleslav

Kamila.Biddle@skoda-auto.cz


Moderní lakování krok za krokem

  • Linka předúprav
  • Linka katoferického lakování (KTL)
  • Suška
  • První kontrola lidským okem
  • Zakrytování karoserie
  • Nástřik plastizolu jako těsnicího materiálu
  • Lakování
  • Sušení
  • Dokončování, včetně finální kontroly

 


 

Další články

Inovace

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: