Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Pro udržitelnost v oboru obrábění kovů
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Pro udržitelnost v oboru obrábění kovů

Udržitelnost průmyslového obrábění kovů spočívá v dodávkách výrobků, které splňují potřeby a požadavky zákazníků, a to za konkurenceschopné ceny, s celkovou kvalitou pro využití po celý životní cyklus a s nízkou zátěží pro životní prostředí ve smyslu spotřeby surovin a energie v rámci výrobního i spotřebního řetězce. To vše minimálně na úrovni stavu rovnováhy s kapacitními možnostmi naší planety.

Každá společnost, která se podílí na výrobě v typické situaci současného průmyslu – vysoké variabilitě a malých výrobních dávkách –, musí do klasického obchodního přístupu promítat již nejen ekonomickou odpovědnost (kontrola nákladů, produktivita, zajištění kvality), ale také tu ekologickou. Důraz na udržitelnost však s sebou nese zvýšené náklady a současně potřebu dosažení provozní dokonalosti v procesech obrábění kovů, která je jedním ze základních kamenů moderní průmyslové výroby tohoto zaměření.


Nástrojový systém Double Turbo 16 pro rohové frézování. (Zdroj: Seco)

Tyto trendy je nezbytné sledovat i při vývoji nových obráběcích nástrojů. Dnes už nestačí jen vysoká výkonnost a nízká nákladovost, propagované v nedávné minulosti. Musíme řešit i otázku energetické náročnosti a ekologické zátěže. A to nejen při vlastní výrobě nástrojů, ale také v celém průběhu jejich nasazení ve výrobě – včetně všech souvisejících faktorů, jako například spotřeby energie při obrábění a potřeby kapalinového chlazení či tlakového vzduchu. A nesmíme se zastavit ani před záležitostmi regenerace nástrojů v průběhu jejich životního cyklu a finální recyklace po jeho ukončení, abychom udrželi maximální podíl surovin v uzavřeném oběhu. Těmto skutečnostem vycházejí vstříc i nové nástroje Seco, které přicházejí na trh v průběhu jara roku 2020.

Double Turbo 16

Nejočekávanější novinkou je systém Double Turbo 16, určený pro rohové frézování. Nástroje s oboustrannými břitovými destičkami obdélníkového formátu vynikají v rámci této koncepce nejpozitivnější geometrií na trhu. To zaručuje lehký a plynulý řez se sníženou spotřebou energie. Destičky dávají k dispozici čtyři funkční břity a vykazují tak relativně nízké náklady. Tělesa fréz jsou vyrobena z korozivzdorné nástrojové oceli IDUN, kterou není třeba povlakovat, takže odpadá časově i ekologicky náročná finální operace výroby. Systém je určen především pro hrubovací či polodokončovací operace v nejrůznějších materiálech. Kromě energeticky i objemově efektivního obrábění lze pomocí těchto nástrojů snížit četnost nebo dokonce zcela eliminovat potřebu dokončovacích operací. Kvalita obrobení na čelním povrchu i na stěnách může být díky unikátní konstrukci a vysoké výrobní přesnosti tak dobrá, že není třeba tyto plochy dále obrábět – splňují kvalitativní požadavky přímo po vyhrubování, často i bez nutnosti odstraňování otřepů. To přináší zkrácení výrobního času, sníží počet potřebných nástrojů a uvolní kapacitu stroje.


Frézovací systém Round s kruhovými břitovými destičkami. (Zdroj: Seco)

Systém XP08 pro frézování hliníku

Další novinkou je systém XP08. Jedná se o frézy malých průměrů (16–25 mm), opatřené vysoce pozitivními břitovými destičkami se dvěma funkčními břity, určené primárně pro lineární či kopírovací operace hrubování až polodokončování na hliníkových dílcích. I tyto nástroje zajišťují vysoký úběr materiálu a dobrou kvalitu obrobení povrchu. Systém XP08 překonává nevýhodu vyšší nákladovosti monolitních nástrojů a současně i výkonnost nástrojů univerzálních, které se pro obrábění hliníku v běžných provozech stále využívají. Frézy dobře zvládají jak podmínky obrábění na vysokovýkonných centrech, tak i snížené parametry dané limity obráběcích strojů s nižšími otáčkami.

Round 10 a 16 – frézy s kruhovými destičkami

Pokud se při frézování břitové destičky v lůžkách tělesa pootáčejí, zkracuje se jejich životnost a snižuje se bezpečnost procesu. Frézovací destičky Round 10 a 16 zůstanou vždy ve fixní poloze, a to i při těžkých hrubovacích operacích. Tuto jistotu i lepší využití břitů přináší aretační funkce, která umožňuje přesnou indexaci a lepší využití všech částí břitu destiček. V závislosti na požadované hloubce řezu mají podle konkrétní řezné geometrie břitové destičky 4/8 nebo 3/6 poloh. Rychlá, snadná a přesná indexace i aretace v lůžku a intuitivní montáž usnadňují použití všem pracovníkům obsluhy. Kruhové destičky v průměrech 10 mm a 16 mm jsou na zadní části opatřeny kapsami, které lícují se zarážkami v lůžku tělesa frézy pro účinnější obrábění. Doplňují tak systém Round 12 s touto funkcí uvedený na trh již dříve. K dispozici je velký počet nových těles pro kopírovací frézování, jakož i sortiment fréz kotoučových, včetně nových provedení kazet pro verze se stavitelnou šířkou řezu.


Monolitní karbidové vrtáky řady Universal. (Zdroj: Seco)

Rychlovýměnné soustružnické držáky QC Modular

Výměna či otáčení břitových destiček a vznikající třísky mohou při soustružnických operacích v přesné výrobě malých dílů působit problémy s její plynulostí. Stísněné pracovní prostory a nástroje umístěné v mimořádné blízkosti značně komplikují manipulaci. Špatný odvod třísek zkracuje životnost držáků i břitových destiček. Přístup k montážním šroubům v pracovním prostoru stroje bývá velmi obtížný. Díky modulární konstrukci rychlovýměnných držáků je manipulace daleko jednodušší – probíhá totiž mimo stroj. Uvolněním jediného zámku lze vyjmout z držáku řeznou hlavici, otočit či vyměnit destičku a hlavici upnout zpět – velmi snadno a s vysokou opakovatelnou přesností. Bezobslužné operace na strojích v přesné výrobě mohou být kriticky omezovány vznikajícími třískami, což opakovaně přerušuje produkci. Proto jsou do držáků Seco QC Modular integrovány technologie přívodu chladicí kapaliny Seco Jetstream Tooling, které zajišťují efektivní utváření třísek i jejich odvod. Výhodou je i možnost vyměňovat na držáku osazeném ve stroji různé typy řezných hlavic podle konkrétní potřeby obrábění – ISO soustružení, zapichování, upichování či závitování.

Monolitní karbidové vrtáky Universal 8x D a 12x D

Široká škála materiálů obráběných v malých až středních dávkách a moderní výroba s vysokou variabilitou obvykle vyžadují značné množství nástrojů. Monolitní karbidové vrtáky řady Universal jsou navrženy tak, aby pokryly nároky obrábění nejrůznějších materiálů a umožnily tak univerzální a nákladově efektivní operace vrtání. Tím lze snížit skladové zásoby i celkové náklady na otvor. Vynikající schopnost vystředění a optimální tvar břitů univerzálních vrtáků zajišťují předvídatelný výsledek obrábění s vysokou kvalitou otvoru i celkovou výkonností. Díky rozšíření sortimentu o vrtáky 8x D a 12x D nyní Seco nabízí ucelený sortiment délkových řad. Změnou směřující k ještě vyšší všestrannosti a spolehlivosti je aplikace povlaku TiAlN v rámci kompletní nabídky.

Easyshrink Evo – přístroj pro tepelné upínání

Jednoduchý, ergonomický a snadno ovladatelný systém Easyshrink Evo vybavený intuitivním dvoutlačítkovým ovladačem a jednoduchým indukčním mechanismem značně usnadňuje seřízení nástrojů, neboť zvládá provádět cykly tepelného upínání během dvou až sedmi sekund a cykly ochlazování během pouhých tří minut pomocí volitelného systému vodního chlazení. Pro specializované držáky nebo specifické ohřívací cykly mají operátoři možnost přístupu k zabezpečenému webovému rozhraní, kdy mohou prostřednictvím připojení Wi-Fi nebo ethernetu vytvářet nové manuální programy. Tuhost dosažená se systémem Easyshrink umožňuje ve srovnání s jinými typy držáků použití vysokých řezných parametrů se skokovým zvýšením produktivity (zejména při vrtání). Díky vynikající upínací síle, soustřednosti a vyvážení je navíc zatížení v řezu rovnoměrněji rozloženo po celé délce břitů. Tím se též prodlužuje životnost nástroje, držáku i vřetena. Zkrácení prostojů při výměně nástrojů přispívá ke značnému snížení nákladů na obrábění.

Sortiment vrtáků Universal byl rozšířen o délky 8x D a 12x D. (Zdroj: Seco)

Toto jsou tedy nejvýznamnější z nových příspěvků Seco k podpoře udržitelného podnikání v oboru obrábění kovů. Sebelepší technická řešení však sama o sobě dnes již nestačí, neboť jádrem každého provozu jsou zcela jednoznačně kompletní procesy a systémy obrábění. Zcela zásadní je dodržení spolehlivosti, nákladové efektivity a produktivity obráběcích procesů, a to při nejnižší spotřebě energie a minimálních emisích odpadních produktů poškozujících životní prostředí. Kromě vlastního procesu obrábění jsou výsostně důležité také faktory celkové efektivity výrobní organizace (včetně činností podporujících výrobu – plánování, programování, logistiky nástrojů atd.) i to, jak efektivně do systému přispívají jednotliví pracovníci (znalostmi, zkušenostmi, dovednostmi a motivací). I pro tyto oblasti nabízí Seco své konzultační služby – od kurzů technického vzdělávání pracovníků, přes technicko-ekonomické semináře pro střední management až po nástin konceptu udržitelného výrobního modelu Next Step pro majitele a ředitele výrobních společností. Společnost Seco přitom nezůstává pouze v oblasti informací, ale v případě zájmu o tento nový typ spolupráce pomáhá svým partnerům v rámci transformace průmyslové výroby získané zkušenosti také implementovat.

Seco Tools

milena.krckova@secotools.com 

Další články

Nástroje pro obrábění / řezné materiály

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: