Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Programy vládní agentury na podporu obchodu
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.
Nomenklatura: Automatizace, regulace

Programy vládní agentury na podporu obchodu

Česká republika má stejně jako každá vyspělá země svou agenturu na podporu obchodu. CzechTrade vznikla jako příspěvková organizace Ministerstva průmyslu a obchodu ČR k 1. květnu 1997. Jde tedy o vládní instituci, jejímž úkolem je na jedné straně podporovat české exportéry a na straně druhé hledat zahraničním firmám spolehlivé obchodní partnery v České republice. CzechTrade se snaží nabízet českým podnikatelům služby srovnatelné s obdobnými organizacemi vyspělých zemí a obohacuje je o služby, o které je mezi českou podnikatelskou veřejností zájem.

Služby zahraničních kanceláří

K 1. 1. 2003 nabízí CzechTrade široké spektrum služeb svých 25 zahraničních kanceláří. Českým firmám může poskytnout pomoc při vyhledávání obchodních kontaktů, ověření bonity zahraniční firmy, zpracovat průzkum trhu, prověřit zájem o nabízený výrobek a další. Jako novinka na přání zákazníků byla pro letošní rok zařazena nová služba, tzv. virtuální kancelář. Tímto způsobem agentura pomáhá podnikatelům ve spolupráci s ředitelem zahraniční kanceláře CzechTrade připravit plán vstupu na konkrétní zahraniční trh. Zájemci mohou také využívat rozsáhlou síť regionálních zastoupení CzechTrade. Spolu s rozšiřováním sítě poboček roste i zájem o poskytované služby.

Vzdělávání a poradenství

CzechTrade pomáhá zlepšovat konkurenceschopnost českých exportérů nejen za pomoci svých zahraničních kanceláří, ale nabízí exportérům služby v oblasti vzdělávání a poradenství. Zájem podnikatelů vedl k zavedení více služeb individuálního charakteru, tedy takových, které jsou "šité přímo na míru". S velkým zájmem se setkal cyklus "Úspěšná exportní praxe", který zahrnuje všechny fáze realizace mezinárodních obchodních případů.

Kontaktování a zasílání informací

Dalšími službami je například vyhledávání obchodních kontaktů v nejnovějších zahraničních adresářích a nové služby spojené s internetem a elektronickým obchodováním (//www.czechtrade.cz pro české a //www.czechtradeoffices.com pro zahraniční firmy). Zájemci tak získávají aktuální informace ze zahraničních trhů. CzechTrade nepomáhá pouze českým podnikatelům, ale také zahraničním. Zahraniční firmy využívají nejvíce služby Your Czech Supplier, //www.supplier.cz, která jim umožňuje získat kontakty na vhodné dodavatele z České republiky. Novinkou v této oblasti je elektronické zasílání informací, kdy si exportéři sami vyberou typ informací, o něž mají zájem.

Program pro malé a střední firmy

Pro malé a střední podnikatele je každoročně vyhlašován program Marketing, kde se mohou žadatelé ucházet o dotace na služby spojené s vývozní činností z České republiky nebo s účastí na veletrhu či výstavě. Jedinými omezujícími podmínkami jsou velikost firmy a český vlastník. Základním cílem programu je usnadnění přístupu českých malých a středních podnikatelů na zahraniční trhy a snížení rozdílu v objemu a kvalitě informačních, poradenských a vzdělávacích služeb ve srovnání s obdobnými podniky, které působí v EU.

Jakost

Další pozitivní zprávou pro exportéry je také to, že CzechTrade získal v roce 2002 certifikát systému managementu jakosti dle normy ISO 9001:2000. To staví CzechTrade na třetí místo mezi evropskými agenturami na podporu obchodu, kdy tento certifikát zatím získala pouze irská a finská agentura. CzechTrade je tedy první institucí z kandidátských zemí Evropské unie, která svým zákazníkům tímto zajišťuje standardní kvalitu.

Další články

Automatizace, regulace

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: