Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Projekt Resindustry: Digitální továrna
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Projekt Resindustry: Digitální továrna

Dornbirn je největším městem rakouské spolkové země Vorarlberg, nacházející se na jejím nejzápadnějším cípu, co by kamenem dohodil od romantické procházky podél Bodamského jezera a na dohled zasněženým kopcům rakouských, italských i švýcarských Alp. Krom nádherné panoramatické restaurace s visutou vyhlídkou nad městem ve výšce 976 m n. m. je zde také muzeum automobilů Rolls-Royce, a především univerzita FH Vorarlberg, která se na počátku března tohoto roku stala místem setkání mezinárodního projektu RESindustry (www.interregeurope.eu/resindustry/) zaměřeného na výzkum a výměnu zkušeností v oblasti využívání obnovitelných zdrojů energie v průmyslu.

Krom partnerů z Rakouska (Vorarlberg University of Applied Sciences), Polska (Marshal Office of Świętokrzyskie Region), Finska (LAB University of Applied Sciences), Španělska (Extremadura Energy Agency), Estonska (Tartu Regional Energy Agency) a Malty (Ministry for Gozo) se setkání zúčastnili zástupci Univerzitního centra energeticky efektivních budov při ČVUT v Praze (ČVUT UCEEB), který je vedoucím partnerem celého projektu RESindustry.Během dvoudenního setkání, kterého se vedle zmíněných partnerů zúčastnilo i několik desítek místních zástupců průmyslových podniků, státní samosprávy i akademické sféry, proběhla řada zajímavých prezentací a workshopů, na kterých si účastníci vzájemně vyměňovali zkušenosti a znalosti z oblasti podpory využití obnovitelných zdrojů energie (OZE) v průmyslu.

Doktor Ralph Hoch při exkurzi ocenil komplexní výzkum a vývoj v oblasti automatizace výroby s kombinací všech současných aspektů moderní doby a technologií. (Foto: Štěpánka Holečková)

Automatizace komplexně

Součástí pravidelného setkání byla i v Dornbirnu návštěva zařízení, které OZE v rámci své činnosti využívá. Tentokrát nebylo zapotřebí cestovat příliš daleko, protože Digital Factory Vorarlberg se nachází přímo na půdě univerzity.

Digitální továrna Výzkumného centra Vorarlbersko se rozprostírá v několika místnostech v přízemí univerzitní budovy a zabývá se různými aspekty digitální transformace a digitalizace při výrobě zboží. Dokáže nejen řešit otázky optimalizace výroby prostřednictvím robotizace, ale také řešit otázku výroby jako takovou, tedy s veškerými dopady na kvalitu a rychlost výroby.

Doktor Ralph Hoch při exkurzi ocenil komplexní výzkum a vývoj v oblasti automatizace výroby s kombinací všech současných aspektů moderní doby a technologií, které jsou k dispozici, tedy včetně efektivního využití energie při výrobě.

Dvoudenního setkání se vedle partnerů zúčastnilo i několik desítek místních zástupců průmyslových podniků, státní samosprávy i akademické sféry. (Foto: Štěpánka Holečková)

Výroba bez kolizí

Součástí služeb továrny, které poskytuje zájemcům, je také vytváření virtuální reality, prostřednictvím níž je možné nasimulovat výrobu prakticky čehokoliv, včetně dispozičních nároků a umístění jednotlivých strojů, logistiky a vlivů na výrobu a její kvalitu, jako např. neočekávané vibrace nebo sladění pohybů strojů tak, aby při maximálním využití prostoru nedocházelo ke kolizím.

V období Průmyslu 4.0 jsou průmyslové závody založené na datech agilní, inteligentní a transparentní. Jejich stroje, řídicí a plánovací systémy jsou vysoce propojeny v rámci společnosti i s dalšími podniky. Vzniká tak inteligentní síť, propojující technologické informace s informacemi o kapacitách výroby, logistiky a dalších součástí výroby. Složitost, obrovská rozmanitost témat a nedostatek lidských zdrojů představují pro společnosti velké výzvy a informační technologie se staly nejdůležitějším a rozhodujícím faktorem pro dosažení úspěchu.

Zaostřeno na technologie

Digitální továrna Vorarlberg představuje začátek moderního pojetí budoucí výroby s maximálním využitím kapacit v kombinaci s efektivním využitím energetických zdrojů, tedy i obnovitelných zdrojů energie a jejich využívání v průmyslu.

Dornbirn, FH Vorarlberg Univerzita aplikovaných věd a její Digitální továrna jsou výzvou a inspirací pro budoucnost využívání nejen obnovitelných zdrojů energie.
Všichni účastníci setkání si odnesli množství podnětů a informací pro svůj další výzkum v oblasti využití OZE v průmyslu ve svých regionech. Další setkání zástupců projektu RESindustry je plánováno na podzim tohoto roku na Maltě, jejíž součástí bude i exkurze do provozu s využitím OZE, a zejména vhled do moderních technologií s využitím solární energie.

Projekt RESindustry. (Zdroj: Univerzita FH Vorarlberg)

„Policies for Renewable Energy Sources in Industry“ je podpořen z programu Interreg Europe financovaného z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).

Michal Tobiáš

Štěpánka Holečková

ČVUT UCEEB

Další články

Vzdělávání a školství
Informační technologie/E-business
Ekologie
Nekonvenční technologie

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: