Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Propojené systémy ve výrobě
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Propojené systémy ve výrobě

Ekonomická síla firmy, její produktivita a úspěch na trhu závisí do značné míry na tom, jak chytře a efektivně společnost využívá data, která má k dispozici, a na tom, jaká data vůbec má k dispozici. Sběr a vyhodnocování dat umožňují procesy neustále monitorovat a vylepšovat. Digitalizace všech částí výroby a následná chytrá analýza dat tak zvyšuje produktivitu a efektivitu výroby, umožňuje rychlejší uvedení výrobku na trh, energeticky účinný provoz a ekonomickou výrobu velkého množství individualizovaných výrobků. Společnost Siemens nabízí komplexní portfolio softwarových a hardwarových řešení, která už dnes pomáhají digitalizovat celý vývojový a výrobní proces.

Metody optimalizace produktu a procesu jsou řízeny softwarově a ve většině případů jsou rovněž podporovány simulacemi. Přenos výsledků simulace do reálného světa má pak zpětně vliv na procesy ve firmě a na postupné zrání digitální společnosti. Nyní je hlavním trendem tzv. „digitalizace průmyslu“, vhodná nejenom pro provozy se sériovou výrobou, ale i dílensky orientované výrobní podniky.

Klíčové je, že se nejedná o revoluci, ale postupnou evoluci. Příležitosti přinášené digitalizací se mohou rozvíjet jen prostřednictvím evolučního procesu podpořeného zkušenostmi, společně s využíváním inovací, díky nimž je možné držet rizika v rámci přijatelných ekonomických a technických limitů. To je důvod, proč úspěšná digitalizace ve výrobě využívá osvědčenou technologii pro pokrok a inovace.


Společnost Siemens, lídr na poli technologických inovací, má řešení pro digitalizaci výroby či digitální podnik pro své zákazníky již dnes. Nabízí integrované portfolio průmyslového softwaru a automatizační technologie pro přesnou výrobu pomocí obráběcích strojů. Výrobci strojů a výrobní podniky mohou toto portfolio využívat ke zkracování doby potřebné pro vývoj výrobků a jejich uvádění na trh, při zvyšování flexibility a efektivity jejich výroby. Portfolio je založeno na technologii z jediného zdroje – s přehledným tokem dat na všech úrovních, konzistentním využíváním údajů v průběhu životního cyklu výrobku, dokonalou koordinací funkcí a jednotnou provozní filozofií.
 

 
Digitalizace ve výrobě obráběcích strojů

 

Digitalizace od vývoje až po uvedení do provozu

Zásadní otázkou pro výrobce strojů je to, jak vyvíjet stroje efektivněji, aby firmy mohly rychle a flexibilně reagovat na požadavky trhu a zákazníků. Za tímto účelem se snaží lépe vizualizovat a paralelizovat vývojové fáze nových strojů. To vyžaduje důsledné využívání všech možností digitalizace – od prvotního nápadu až po uvedení výrobního stroje do provozu. Díky digitalizaci procesu vývoje má výrobce stroje již v rané fázi přístup ke všem požadovaným údajům v podobě virtuálního modelu. Jedná se o digitální dvojče zařízení, na němž lze snadno a přímo zkoušet a optimalizovat požadavky zákazníků a nové možnosti. Pomocí integrovaných softwarových a hardwarových řešení v rámci aplikace NX Mechatronics Concept Designer pomáhá společnost Siemens výrobcům zásadně zkrátit proces vývoje strojů. Využití virtuálního prostředí šetří investice na uvedení zařízení do provozu. Model virtuálního zařízení je rovněž napojen na řídicí systém Sinumerik. Díky tomu je možné zkoušet a dále optimalizovat fungování stroje v téměř reálných podmínkách. Tímto postupem získávají výrobci zařízení maximální bezpečnost ve smyslu ochrany proti škodám na skutečném zařízení při uvádění do provozu a zkušebním provozu.

Jednoduché a účinné – od návrhu až po obrobek

Provozovatelům strojního zařízení poskytuje kombinace virtuálních a skutečných zařízení velký prospěch. Obraz virtuálního stroje umožňuje téměř identickou přípravu, kdy všechny fáze výroby lze předem plánovat a optimalizovat. Je tak například možné odzkoušet strategii výroby nového obrobku, zatímco v reálu stroj vyrábí jiné části. Tím se zkracuje doba na přípravu a lze tak dosáhnout vyšší ziskovosti činnosti. Další výhodou je, že provozovatelé zařízení mohou otestovat svoje výrobní programy v téměř reálných podmínkách ve virtuálním prostředí. Tím se zkracuje doba uvedení na trh a zvyšuje se produktivita zařízení.

Plánování optimalizované výroby

Proces virtualizace používá originální software Sinumerik, označovaný jako Virtual NC Kernel (VNCK), který umožňuje provádět simulaci obrábění v podmínkách téměř totožných s realitou. To nese výhody pro následný reálný provoz stroje: plánování výroby a využití zařízení lze optimalizovat, přičemž náklady na obrobky se dají kalkulovat s vysokou přesností na základě vypočtené primární doby zpracování stroje. Siemens tím poskytuje řešení, které může značně zvýšit dobu provozuschopnosti zařízení a tím i rentabilitu: sekvence CAD/CAM-CNC pro plánování výroby, včetně vysoce přesných simulací založených na kontrole systému. Procesy od vývoje výrobku až po jeho výrobu lze efektivně a bezchybně plánovat. NC programy vytvořené tímto způsobem mohou být převedeny přímo do stroje a spuštěny.

Propojená výroba – vhodné i pro dílenskou výrobu

Aplikace Sinumerik Integrate nabízí průmyslu komplexní řadu řešení pro propojení zařízení a jejich napojení na informační systémy vyšší úrovně. Tato horizontální a vertikální integrace je kombinována s inovativními řešeními pro obrábění, připojení robotů přímo na CNC systém a generativní výrobu.

Síťově propojená zařízení, inovativní provozní koncepty s multidotykovými displeji a řízení výroby pomocí mobilních zařízení pomáhají dílensky orientovaným provozům rovněž optimalizovat jejich pracovní postupy. „Chytré provozy“, které se skládají z aplikací pro počítačem řízené plánování výroby a podporují bezpapírovou výrobu, představují průkopnický balíček pro dílny, které mají snahu učinit první krok směrem k digitalizaci. Provozovatelé jsou schopni pomocí zařízení prohlížet velké množství grafických formátů, stejně jako soubory ve formátu PDF a DXF. Všechna data potřebná pro výrobu (včetně programů pro obrobky) jsou dostupná prostřednictvím Sinumerik CNC v rámci podnikových sítí. Díky flexibilnímu využívání strojů a pracovní síly lze sledovat aktuální stav jednotlivých zařízení prostřednictvím telefonu nebo tabletu a zabezpečeného webového serveru.

Výzva digitální společnosti

Zásadními aspekty je vždy produktivita a kvalita vyrobených dílů; oblast digitalizace zde není výjimkou. Know-how společnosti Siemens týkající se různých technologií je stejně důležité jako podíl integrovaného portfolia průmyslového softwaru a automatizovaných řešení společnosti na celé přidané hodnotě. Velmi dobrým příkladem jsou paralelně běžící technologie, jako např. soustružení, frézování a jejich kombinace s broušením. S tímto jasným zaměřením nabízí digitalizace ve výrobě obráběcích strojů společnosti Siemens kompletní řešení pro výrobu a použití strojního zařízení: digitalizace–automatizace–technologie.
 


Přehled výhod:

  • zkrácení doby vývoje a uvedení na trh
  • vyšší produktivita a efektivita vývoje strojů
  • kratší doba přípravy
  • snadnější dostupnost zařízení
  • vyšší ziskovost provozu a zařízení
  • vyšší flexibilita a efektivita výroby

 
Siemens
Umístění na EMO: hala 25, stánek D60, umístění na MSV: pavilon P, stánek 19

zbynek.koukolik@mmspektrum.com


Další články

Inovace
CAD/CAM/CAE/CIM
Obráběcí stroje a technologie

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: